Sjuk Vård

Sjuk Vård 1I en kort artikel publicerad undanskymt på Svenska Dagbladets webbplats står det kort och precist utskrivet varför corona är ett så stort problem. Med tjugo ord kokas det ned till sin kärna!
I flera av landets regioner har man svårt att bemanna intensivvårdsavdelningar (iva) då personalen inte orkar, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Så är det nämligen, och det kan förvisso t.o.m. ett barn begripa, personalen på Sveriges intensivvårdsavdelningar kan bara slitas ut till den grad att de inte orkar mera. Sedan är det inte mer med det.

Kanske, men sannolikt inte, skäms kanske politikerna lite för att man under alla år sysselsatt sig med andra saker än att lyfta Sverige från en absolut bottennivå i Europa på antalet intensivvårdsplatser.

Möjligen, men förmodligen inte, vrider sig höga vederbörande olustigt i sömnen eftersom beredskapslager ansetts obehövliga när HBTQ och genuscertifieringar varit mer i framkant för det moderna ledarskapet!

Intensivvård är nämligen inget man snyter ur näsan bara sådär. Det krävs professionell vårdpersonal som kan hantera den tekniskt komplicerade utrustningen och de ytterst vårdkrävande patienterna. År 2012 låg Sverige på en föga hedrande näst sista plats i Europa med 5,8 platser per 100000 invånare.

2019 var samma siffra enligt en artikel i Läkartidningen 5 stycken. Långt ifrån snittet i Europa som 2012 var 11,5 platser per 100 000.

Det tål att upprepas. 2012 var antalet platser 5,8 per 100 000 invånare. 2019 var samma antal 5. En minskning med nästan 14 procent!

Sverige är alltså på sitt sätt ett fattigt land med en utveckling som går bakåt. Det kan verka märkligt att vi storsatsar på andra områden såsom bidragsmigration nedläggning av kärnkraftverk och skatt på plastpåsar som tydligen hamnar i världshaven.

Politiker brukar med darr på stämman påstå att man inte ska ställa grupper mot varandra. Jag undrar då vad politiker har att göra på sina poster om det nu inte innebär att dom sitter där för att göra rationella val?

Att göra irrationella val är politikernas paradgren. Som att förbjuda människor att samlas i grupper fler än åtta personer. Som att förbjuda folk att äta tillsammans i restauranger på gallerior. Som att bemanna äldreboenden med folk som inte talar eller begriper svenska. Som att agera världssamvete och plocka in mängder av bidragsmigranter systemet inte klarar av att hantera.

Men att bemanna och utrusta intensivvården glömdes tyvärr bort. Att personalen nu inte orkar mera kunde ingen förutse. Orsak och verkan är nämligen ointressant för höga vederbörande. Bättre att förbjuda människor att röra sig fritt och demonstrera!

Det kommer bli ett digert arbete att rensa upp i den här röran efter valet 2022. Alla måste kavla upp ärmarna och hugga i!