Självbestämmande

Självbestämmande 1

Självbestämmande är tämligen enkelt.

Principen är att människor ska få bestämma själv. Det är också enkelheten som gör det så svårt, i princip är det nämligen så att nästan ingen tror att medborgarna har vett nog att begripa något på egen hand.
Det är är i alla fall den tanken som slår mig när jag, givetvis mot bättre vetande, läser vad Hallandspostens Mattias Karlsson tycker om Staffanstorps senaste flyktingäventyr.

Saken är den att kommunen har fått sig anvisad fyra stycken kvotflyktingar. Men det moderata kommunalrådet tänker inte ta emot dem.
”Vårt beslut är fattat och gäller. Anvisas icke-ukrainska flyktingar till oss så kommer de skickas tillbaka till Migrationsverket”, skriver Sonesson i kontakt med Sydsvenskan (29/4). Noterar Mattias Karlsson i Hallandspostens nätupplaga 10/5 2022.

Hårda bud med andra ord. Under 2022 ska enligt planerna inte mindre än 36 kvotflyktingar placeras i Staffanstorp.
Vad Staffanstorps kommun kommer göra är med andra ord att bryta mot lagen. Vilket givetvis är allvarliga saker!

Saken är bara den att det är fel på lagen.
Beslut om vilka lagar som ska gälla i Sverige fattas nämligen i riksdagen. Om riksdagen kan man givetvis säga väldigt mycket. Men att riksdagen särskilt skulle känna till de lokala förhållandena i Staffanstorp och vad invånarna därstädes tycker, tänker och känner kan man inte beskylla dem för.

Samma förhållande råder för i princip alla andra kommuner i landet. Möjligen är det så att att en enskild riksdagsman har koll på sakernas tillstånd i just sin kommun. Men lik förbannat sitter han där han sitter på sina specifika väljares mandat att styra och ställa över rikets affärer, inte kommunens.
Därav följer slutsatsen att för Staffanstorp har moderaten Sonesson en bättre koll på läget!

Detta tycker Mattias Karlsson på Hallandsposten är illa. Han anser nämligen att alla ska tycka lika av den enkla anledningen att vi bor i Sverige. Det är fint och viktigt att vara solidarisk, snäll och ständigt böjande nacken för riksdagens olika påbud.

Det är kanske tur för Mattias Karlsson, Liberal som han är, att han ännu inte fått upp ögonen för KLP:s syn i dessa frågor. Läste han vad som står på hemsida finge väl karln hjärtattack och slaganfall på en och samma gång!

”Sverige som land ska, så länge det är fred i våra grannländer, inte ta emot andra flyktingar än det försvinnande lilla antalet politiska flyktingar som flyr från totalitära ideologier och som kan gagna våra internationella politiska ställningstaganden gentemot främmande makt. Så länge fred råder i våra grannländer finns det ingen anledning att ge stora skaror människor asyl. Enskilda individer och privata hjälporganisationer ska däremot vara fria att själva finansiera försörjning av personer de anser behöver hjälp.”

Jag kan passa på att utveckla resonemanget ovan genom att lugnt lova att med KLP vid rodret skulle Staffanstorp slippa behöva ta emot en enda människa.
I min värld frågar man nämligen kommunerna snällt först, och ett nej är nej. Att hålla på att anvisa kommunerna ett bestämt antal hit och dit kommer inte på fråga. Tyvärr är den sortens ödmjukhet bortglönd i dagens statsförvaltning.

Anledningen är nämligen att politiker i Stockholm, byråkrater lite varstans och landsortsfurstar som Mattias Karlsson, glömt bort att all makt utgår från folket. Det betyder också att folk kan tycka annorlunda än vad som för tillfället är på modet.

Att Migrationsverket på uppdrag av en stirrig riksdag och regering anser sig veta bäst är i detta och de flesta andra fall helt underordnat det faktum att Sveriges kommuner har en egen vilja. Eller borde i alla fall vara det.
Det är alltså lagen det är fel på. Varje rättänkande individ borde hylla moderaternas kommunalråd i Staffanstorp, detta trots att han i grund och botten företräder ett kryptosocialistiskt parti.

Om nu Mattias Karlsson ömmar så för kvotflyktingar borde han ta fasta på den sista meningen i den text jag citerade från mitt partis hemsida: ”Enskilda individer och privata hjälporganisationer ska däremot vara fria att själva finansiera försörjning av personer de anser behöver hjälp.”

Då får han nämligen göra ett ordentligt offer. Dessutom med sina egna pengar och sin egen tid! Det borde ge honom en ordentlig drös med godhetspoäng som han kan leva länge på…