Signaler

Signaler 1

Även för en luttrad människa som undertecknad börjar det bli överdrivet många signaler att hålla reda på.

Senast, men sannolikt inte sist, är det Halmstad kommun som skickar ut pling i etern av en sådan magnitud att om man avstod, vilket man inte kan göra på grund av signalvärdet, sannolikt skulle spara in samma energi som produceras vid ett mindre kärnkraftverk.

Så är det nämligen att kommunen bestämt sig för att spara in på adventsbelysningen.
”Utöver själva besparingen av el anses åtgärden även ha ett viktigt signalvärde”, vet lokalblaskan Hallandsposten att berätta för sina läsare.

”Enbart äldreboenden, gruppboenden och förskolor får sätta upp adventsljusstakar, och om de gör det så ska det vara med led-lampor. Övriga verksamheter förväntas att inte sätta upp sin belysning.”

Så är det nämligen att äldreboenden och gruppboenden anses vara hemmiljöer. På förskolorna tillbringar barnen en så stor del av dagen att det gränsar till hemmiljö.
Märkligt nog, eller för att det betraktas som helt självklart, passerar just detta om förskolorna som nästan hemmiljö obemärkt i texten. Det är en skrämmande tid vi lever i när sådana saker anses självklara, att kommunalt drivna institutioner för barn anses vara på gränsen till deras hemmiljö.

Patrik Cederleuf, utvecklingsingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen, menar att gränsdragningen i sammanhanget är ”svår”.
De lite äldre barnen kommer säkerligen tycka att det är tråkigt. Å andra sidan måste man säga stopp någonstans för att inte behöva tända upp för många ljuspunkter och slösa livsviktiga kilowatt.

Förutom att jag som medelålders medborgare i riket, 53 år närmare bestämt, drabbas av insikten att man växt upp i en gyllene tidsålder när frågan om adventsljusstakar eller inte aldrig diskuterades så letar jag febrilt i tidningens reportage vad åtgärden väntas spara i reda pengar.
Trots att jag läser artikeln både en och två gånger hittar jag inte ens en uppskattning av summan.

Det närmaste man kommer en specifik siffra är följande formulering av Patrik Cederleuf: ”– Varje besparad kilowatt är en vinst som gör skillnad. Även om en enskild ljusstake inte drar så mycket så kan det i det stora hela göra en betydande skillnad.”

För att inskärpa allvaret säger han vidare: ”– Vi vill fortsätta att uppmuntra att spara på elen även utanför kommunens verksamhet och att påminna om att det är viktigt att fortsätta. Det finns ett signalvärde i att begränsa belysningen. Det vore inte bra om personer passerar förbi våra verksamheter och ser att ”kommunen brassar på med belysningen”, den signalen vill vi undvika att skicka.”

Frågan är om inte det är det viktigaste. Det finns nämligen inget som säger att kommunen inte skulle kunna satsa på billig led-belysning om man bestämde sig för det.
Men, som sagt, man får inte glömma signalvärdet i att slopa julbelysningen. Folket, eller som kommunen kanske ser på sina invånare: skattepacket, alternativt utgiftsposterna om man är föremål för kommunens omsorgsinsatser, skall inskärpas i tron att katastrofläge råder.

Det passar för övrigt bra in med extra dos skrämselpropaganda förutom hotande klimatkatastrofer, rysskräck och påstådd utbredning av nynazism (eller om det kallas nyssnazism?) i samhället och världen.
Antagligen är det fler än jag som får obehagliga minnesbilder från den nyss genomgångna, eller fortfarande hotande, dödsmördarpandemin. Också då hotade samhället att gå under om man inte lyssnade på och åtlydde signalerna som skickades ut från alla möjliga håll.

I reportaget meddelas att Region Halland inte går ut med några restriktioner förutom att led-belysning skall användas.
”– Det är en försumbar mängd el som förbrukas med led-belysning, sett till det stora hela. Vi ser att det här med de mjuka värdena, det trygghetsskapande och det sociala, väger tyngre, säger Katarina Lind på Regionfastigheter.”

Ingen oro för att skattepacket ska oroa sig för Regionens elräkning med andra ord. Det kan vara så att Region Halland, i denna fråga åtminstone, antar att folk kan tänka själv och inte omedelbart kommer begå upplopp för att julbelysningen är tänd.

Själv kommer jag att i görligaste mån hålla ljuset släkt. Allt signalerande ger mig nämligen en svårartad huvudvärk, doktorn har ordinerat vila i mörkret för att lindra den. Jag ska lägga mig ner så fort jag virat in huset i aluminiumfolie för att slippa bruset!