Samtiden och Framtiden

Samtiden och Framtiden 1

Jag har i det längsta försökt att skjuta upp den här texten, men tyvärr hopar sig tecknen i min omgivning.
Vi måste tala om samtiden och framtiden.

Många tycker det är illa vara att tala om moral. Men när en kvällstidning slår upp ett reportage om en ung kvinna, hon påstås vara så kallad Swinger¹, som inte med så lite stolthet redovisar att hon så att säga lånar ut pojkvännen till sin mamma är det svårt att hålla gröthålet stängt.
Detta är nämligen ett symtom på ett allvarligare problem i samhället.

Den allkunniga Wikipedia, vilken vi kan använda som gemensam referensram för enklare skrivna texter som denna definierar moral enligt följande:
”Moral är en kvalitativ egenskap i en handling, i ett beteende, eller hos en person att följa de etiska normerna; att följa god sed. Det kan också betyda förståelsen inför vad som är rätt och fel. Med moral kan också avses regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter.”

Några dagar innan reportaget om den unga kvinnan gjorde samma kvällstidning ett reportage om en annan mycket moraliskt tvivelaktig figur, David Ling. Han är trots sina modiga 28 år bråkrör för MiljöPhascisternas ungdomsdetachement.

Han uttalar på fullt allvar ett guldkorn som på pricken definierar varför ingen vettig människa idag vill tro på våra politiker i kommun, region, riksdag och regering.
Han säger: ”– Det finns generellt en tendens inom S att spela den sverigedemokratiska världsbilden i händerna. Mikael Damberg påstår att han har varit ”för ängslig” för att prata om problem, vilket jag har svårt att tro stämmer. Det är puckat att tro att man kan bygga förtroende genom att bekräfta att politiker blundar för problem.”

Läs gärna den sista meningen igen, ”Det är puckat att tro att man kan bygga förtroende genom att bekräfta att politiker blundar för problem.”, och fundera över vad han egentligen menar när han uttalar sig så.
Vad han rakt ut säger är helt enkelt att politiker aldrig ska vidgå att de har fel. Så uttalar man sig bara om verklighetskontakten är så dålig att den passerat noll och befinner sig på den negativa delen av skalan. En sak är klar, den ”mannen” är en fara både för sig själv och sin omgivning, ja hela samhället i stort.

Nu är jag ingen stor fantast av Mikael Damberg. I själva verket skulle jag mycket gärna ge honom en enkelbiljett till Isla Observatorio i Tierra del Fuego. Men mig veterligen har inte Argentina gjort sig förtjänta av att vi lämpar av ett stolpskott av hans kaliber hos dem.
I princip är det så att socialdemokrater och sverigedemokrater är av samma skrot och korn, skillnaden är bara att S kommer på att SD har rätt med en fördröjning av 5 till 15 år.

Likheten mellan den unga kvinnan som lånar ut pojkvännen till lilla mamma och bråkröret i MiljöPhascisternas ungdomsdetachement är mycket stora.

De saknar etiska normer, det vill säga teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Kvinnan genom att enbart se sexualitet som en allmän lusttillfredställelse, ungefär som att låna ut en sexleksak till mamman. David Ling genom att rakt av avfärda reflektion över tidigare misstag som politisk metod.

Ingen av dem följer god sed eller uppvisar förståelse för vad som är rätt och fel, det behöver knappast förklaras. I kvinnans fall gör det sannolikt inte så mycket eftersom hennes avtryck i samhället knappast är betydande. David Ling riskerar däremot att klättra i graderna och i värsta fall hamna i en position där hans avsky för att erkänna fel kan få allvarliga och bestående konsekvenser.

Att den unga kvinnans ”regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter” med all sannolikhet inte sträcker sig längre en jakten på nästa omtumlande fontänorgasm för henne själv eller mamman står förmodligen utom all rimlig tvivel.

Men vad har ett bråkrör för MiljöPhascisternas ungdomsdetachement för ”regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter”?

Tja, med tanke på det omnämnda reportaget samt en debattartikel som han producerade tillsammans med sin bråkrörskollega och fick publicerad i samma tidning kan den fåkunnige uppfatta det som att han vill rädda jorden från undergång i eld och rök. Debattartikeln handlade om att kött skulle beskattas hårdare, vego är grejen enligt texten.

Problemet är att så givetvis inte är fallet. Vad David Ling egentligen vill är att tvinga på alla andra sin syn på sakernas tillstånd eftersom han har skådat ljuset och på fullt allvar tror att majoriteten inte begriper. Han är, åtminstone enligt honom själv och hans närmaste omgivning, en genomgod människa som bara vill alla väl. Även dem som inte vet sitt eget bästa, det vill säga du och jag. Han är den modernaste formen av terrorist, redo att med statens alla till buds stående medel tvinga alla in i samma fålla. Sin egen fålla.

För David Ling är moral underordnad den stora saken att rädda världen som säkert ger honom en härlig känsla inombords. Precis som moralen för den unga kvinnan är underordnad omedelbar lustuppfyllelse och den, antar jag, härliga känslan av frigjordhet hon känner när hon lånar ut pojkvännen som sexleksak till mamman.

Vi som har annorlunda åsikter än dessa stolpskott får inte vara rädda för att diskutera moralen i samtiden om vi i framtiden ska kunna lämna över en någorlunda fungerande värld till våra barn!

 

  1. Person(er) i  par som har sexuella relationer med andra par.