Rösträtt

Rösträtt 1

Idag ska vi skärskåda rösträtten i ”allmänna och fria val” till riksdag, region och kommun.

Den som med viss regelbundenhet läser det jag skriver känner säkert till mina något aparta synpunkter på rösträtten i Sverige. För att inte allt för mycket skällas ut som främlingsfientlig på grund av dagens inlägg kan en kort rekapitulation vara på sin plats.

I riksdagsval ska inte statsanställda få rösta, i regionvalen borde regionanställda förbjudas att rösta och i kommunalvalen de kommunanställda. Aktiva politiker som exempelvis undertecknad borde givetvis inte få rösta alls, allt för att undvika besvärliga jävssituationer och andra otrevligheter.

Självklart borde alla som röstar få bevisa att man besitter tillräckliga kunskaper för att kunna göra ett vettigt val. Vänligen notera följande märkliga faktum: för att köra bil behövs det formellt ett körkort, att lägga sin röst kräver knappast ens att du kan legitimera dig i vallokalen, det är nämligen upp till valförrättaren att lägga ribban.

Det finns flera märkligheter med vårt nuvarande system. Skärskådar man valmyndighetens hemsida¹ så skriver man därstädes följande om kraven för att rösta i riksdagsvalet: ”18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.”

För valen till regioner och kommuner gäller: ”18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.”

För riksdagsvalet gäller alltså att människor som inte ens är folkbokförda men väl svenska medborgare kan rösta i valet. Vilket inte känns helt bekvämt med tanke på vilka stolpskott som bekymmersfritt görs till medborgare i parti och minut.
Rent allmänt kan vi lite till mans undra vilket intresse man har av Sveriges affärer om man i vuxen ålder kommer hit, bor här tillräckligt länge för att få medborgarskap (kraven i övrigt är inte oöverkomliga) och sedan drar upp sina bopålar och drar någon annanstans.

Givetvis kan vi också ha synpunkter på hela grupper av uppenbart kulturellt aparta människor som gör sitt bästa för att vara ihärdigt integrationsresistenta, detta oavsett om de kommit hit eller är födda här. Gränsen kan dras långt innan de flyttar härifrån, men för att inte orsaka blodstörtning och för tidig död en masse bland vänsterister drar jag, i alla fall just nu, gränsen när de inte är folkbokförda i riket.

Det riktigt intressanta är givetvis valen till region och kommun eftersom följande gäller: ”eller medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.”

Vi kan börja med att konstatera att Socialdemokratin har all anledning att vara nervösa eftersom Sveriges mest onyanserade parti, partiet Nyans, säkerligen har en reell chans att sno massa röster för dem i de två valen.
Sent skall syndaren vakna som det heter, eller att otack är världens lön! Som tur är är vänterismen stark inom den regionala och framför allt kommunala förvaltningen. Vi får nog tänka oss att alla bidragstagare påminns om vem som betalar ut stålarna, och inte är det partiet Nyans.

En mycket rimlig prioritering för Klassiskt liberala partiet, som tycker att riksdagen i mesta möjliga mån ska avlövas på så mycket makt som möjligt till förmån för kommunerna, måste vara att argumentera för djupgående förändringar i rösträtten till såväl riksdagen, regionerna som kommunerna.
Till yttermera visso är det så att bland annat undertecknad måste prioritera om och kraftsamla mot att individer som faller in i definitionen ”eller medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen” förvägras att rösta.

Ska vi få ordning på den snedseglade skutan Sverige måste vi börja i rätt ände. Att förvägra S och andra vänsterister, samt partiet Nyans, en massa gratisröster är en absolut prioritet!

  1. Valmyndigheten