Riskdagspolitiker

Riskdagspolitiker 1

Behöver riskdagspolitiker en specialdesignad universitetsutbildning?

Förslaget framförs av en viss hr Christer Nylander på Hallandspostens insändarsida.¹
Hr Nylander menar att ”Vi ser hur Sverige förfaller” och att ”Vi medborgare har delegerat de stora frågorna till politiker, och vi förväntar oss högkvalitativa resultat.”Hr Nylander menar senare i texten att ”Man kunde åka utomlands och känna sig stolt över sin härkomst. Sedan dess har mycket förändrats.” Därefter följer en lång uppräkning vad som felas i Sverige, jag har länkat till den så att ni själv kan läsa hans visdomsord!

Lösningen är  enligt hr Nylander mycket enkel, riskdagspolitiker ska genomgå en 3-årig universitetsutbildning för att klara av den moderna tidens utmaningar. Frågan måste då ställas, är det ett bra förslag eller inte?

Intressant är att först försöka lösa gåtan med vem denna Christer Nylander kan vara, finns det något i hans bakgrund som kan förklara intresset för våra riskdagspolitiker bildning?²
Svaret är att det med intill visshet gränsande sannolikhet är fråga om den före detta Liberala riskdagsmannen och ordförande i Kulturutskottet som det är fråga om. Just nu arbetar han med att utreda hur den så kallade ”folkbildningen” ska hanteras. Ett uppdrag han fick när Socialdemonkraterna fortfarande hade makten.

Folkbildningsutredningen har emellertid visat sig vara en rejäl nöt att knäcka. Den skulle egentligen vara klar i början av 2024 men har av ”regeringen” fått tilläggsdirektiv: ”… bland annat överväga om en eller flera befintliga myndigheter ska ta över styrningen och medelstilldelningen till studieförbund och folkhögskolor.”
Kanske är det så att den före detta riskdagsledamoten och ordförande i Kulturutskottet ändå inte är helt utarbetad eftersom det finns tid att skriva insändare till lokalblaskor som Hallandsposten?

Det framstår som ganska självklart att en gammal socialliberal som hr Nylander anser att universitetsutbildning är lösningen på problemen i Sverige.
Enligt en populär historia som grasserar ska en viss före detta ”statsminister” tillhörigt sosseriet en gång sett en graf som beskrev hur andelen universitetsutbildade ökade BNP i länder. Han, Göran Persson, skulle (enligt sägnen) mer eller mindre på stående fot beslutat om att kraftigt bygga ut universitetsutbildningarna i Sverige. Enligt elaka tungor ska detta lett fram till hans hedersdoktorat vid Örebro Universitet.

Vad man glömde att nämna för Göran Persson, förtäljer historien vidare, var dock att grafen visade sambandet i utvecklingsländer. Inte industrialiserade länder som Sverige.
Det kan vara så att hr Nylander tillhör dem som inte hört slutet på sagan om Persson och den berömda grafen. Detta kombinerat med den gamla folkpartistiska myten om att allt löser sig med högskolepoäng leder honom till den felaktiga slutsatsen att universitetsutbildning av riskdagsledamöter är lösningen på alla våra problem.

Att så inte är fallet kan givetvis en barnunge räkna ut. Riskdagen kryllar av hyfsat välutbildat folk, den är ungefär som ett mycket grovt tvärsnitt av Sverige.
Problemet är att samtliga av dessa riskdagsledamöter är övertygade om att de och deras parti vet bäst. Sin lojalitet har de bevisat genom att harva runt på lokala möten, värnplikten skedde i kommunfullmäktige och riskdagsplatsen är kronan på karriären.

Om man kombinerar övertygelsen om att ha rätt med en önskan att skriva folk på näsan och rösta igenom tvingande lagstiftning är resultatet dagen soppa och alltmer lutande plan ut över avgrunden.

Klassiskt Liberala Partiets lösning är bättre. Riskdagen ska mindre makt och inte utgöra ett karriäralternativ. Riskdagsledamöterna får nöja sig med att folket betalar dem motsvarande deras lön som de uppbär i det civila när de en eller kanske två gånger om året far till Stockholm och håller riskdagsmöte.
Jag kan väl tänka mig en viss kostnadsersättnings för hotellrummet också om man nu kommer från landsorten och har behov av sovplats. Frukost, lunch och middag kan med fördel ordnas av värnpliktiga kockelever från närmaste trängregemente (om nu sådana regementen fortfarande existerar).

På så sätt får vi en verklighetsförankrad riskdag med båda fötterna på jorden!

  1. Hallandsposten där texten är införd.
  2. Det är klart inget man i onödan vill skylta med att man är hemfallen åt irrläror. Men i den offentliga debatten är det en hederssak att vara öppen och ärlig!