Riskdagen

Riskdagen 1

Av tvingande skäl måste riksdagen, eller riskdagen beroende på hur man ser på saken, samla alla 349 ledamöter på måndag. SD har på order av V lämnat in misstroendeförklaring mot regeringen.
Ska man följa gällande lagar och regler räcker det inte med 55 ledamöter som för närvarande riskerar liv och hälsa i parlamentet. Alla måste av nödtvång befinna sig på plats när omröstning sker.

Anders Åkesson, centerpartistiskt ledamot från Kalmar, uttalar sig om vådan av detta arrangemang till (S)R.
Han tycker det är tveksamt och olustigt att behöva ”slitas ur sin sociala bubbla” och ”sitta axel mot axel”. Förutom då att han finner ”förtroendeomröstningen onödig”.

Alla hans argument går ju att finna en viss förståelse för. Jag tycker också det är onödigt och tråkigt att varje dag behöva tågpendla mellan Halmstad och Göteborg för att sitta i ett trångt undersökningsrum, ”axel mot axel” med kreti och pleti, för att tjäna mitt uppehälle på denna jord.
Men jag måste göra det. Mina kollegor har behov av min närvaro och patienterna som har behov av mina expertkunskaper litar på att jag är på plats. Den lokala lunchrestaurangen förlitar sig på att jag dyker upp. Hjulen måste snurra på.

Riksdagen klarar sig för det mesta utmärkt med att över 84 procent av ledamöterna sitter i sin ”sociala bubbla” och tror att de gör någon reell nytta via zoom-möten, eller hur de nu får tiden att gå.

Självklart förstår jag att han tycker omröstningen som sådan är onödig. Alla moderna centerpartister är per definition kryptosocialistiska maktmänniskor.
Omröstningen stör sannolikt sinnesfriden hos en människa som tänkt på en fortsatt karriär i socialismens tjänst. En teoretisk risk föreligger exempel för extraval, och valboskapen är alltid lite oberäknelig, eller att talmansrundan tar en rent förskräcklig vändning. Cirklarna rubbas, helt enkelt. Inte bra, åtminstone suboptimalt.

För att i någon mån stilla Anders oro inför måndagens påtvingade närvaro på arbetsplatsen har jag tagit mig friheten att titta på lite statistiska data om ålderssammansättningen i riksdagen¹ och covid-19².
Även givet det faktum att Anders är född 1958 och alltså fyller 63 år under 2021 har han inte speciellt stor anledning att känna någon oro.
Med stor sannolikhet är han också i kraft av sin ålder, inte på grund av sitt betydande ämbete som riksdagsman, vederbörligen vaccinerad (och avmaskad, höll jag på att skriva innan jag kom på att såhär allvarliga saker skämtar man inte om!).

Jag tror inte ens att omröstningen blir ett så kallat superspridarevent. Mycket kan man skylla våra riksdagshen för att vara, men de är knappast några oborstade partydårar som opåkallat kommer börja att krama och pussa varandra i kammaren. Rigorösa regler om särskilda inpasserings- och utpasseringsvägar för ledamöter som annars ska sitta i karantän har också utfärdats. Munskydd är obligatorisk och uppskattat i detta fall. Jag känner många medborgare som skulle uppskatta om det blev obligatoriskt i kammaren för att minska munvädret därifrån för tid och evighet.
Att blodvite skulle uppstå när olika partigängare drabbar samman inför omröstningen synes också otroligt. I värsta fall hittar väl ”regeringen” på en lösning innan en omröstning ens blir aktuell.

Jag är beredd att satsa en bra slant på att även denna storm bedarrar tillslut. Om 6 månader kommer Sverige fortfarande att vara ett socialistiskt himmelrike på jorden. Hjulen snurrar på trots dödsmördarpandemier.
Fast Anders Åkesson från Kalmar kan vi entlediga så fort som möjligt. Då slipper han ”slitas ur sin sociala bubbla” och möta verklighetens bittra ljus från tid till annan.
Det vore en humanistisk gärning att bespara honom det omaket.

1. Ålderssammansättning Riksdagen

2. FOHM Covid-19