Repetition, skolan!

Repetition, skolan! 1

I ett framtida idealsamhälle löser vi skolfrågan utan statens inblandning, punkt.

Inte heller är regionala och eller kommunala politiker och byråkrater ska vara inblandade. Åtminstone om jag får bestämma.
Även jag måste dock vara öppen för möjligheten att det goda folket i någon kommun och/eller region verkligen vill att folk ska bestämma över huvudet på dem. Då må det vara så.

Dagens påstått fria skolval har lett till att man köpa och tjata sig till goda betyg för sina kravallknott. Det händer till och med att rektorer går in och ändrar på lärarnas bedömningar om föräldrarna påverkar tillräckligt mycket. Alternativt påpekar att känner någon tjänsteman på skolförvaltningen eller en höjdare i näringslivet.

I kvällspressen läser jag att en så kallad friskolekoncern använder elevernas utvärderingar av lärarna i sina löneutvärderingar. Man hävdar att så inte ska vara fallet, men det sker ändå gång på gång.

Lösningarna som presenteras har givetvis med betygssättningen att göra. Man talar om centralt rättade och normerande prov och en återgång till relativa sifferbetyg.

Vad man missar med den argumentationen är att hela systemet är ruttet, det är inte bara betygsinflationen som är felet. Det är också tanken på att centralt manglade läroplaner och värdegrundsdokument har något att göra i våra barns liv som är ett grundläggande fel.
Vi vill nämligen inte att barnen ska bli viljelösa och likriktade robotar. Vårt önskemål är att de ska växa upp till självständiga och fria individer.

Min grundtanke,som säkerligen skiljer sig från andras, är att vi ska skapa ett system som inte bygger på rättvisa. Tvärtom är min önskan att det ska vara djupt orättvist.
Den som inte tar sitt ansvar kommer då att få stå sitt kast. Man, eller kvinna, kommer aldrig kunna skylla ifrån sig på någon annan.

Problemet som många ser på min lösning är att barnen kommer i kläm. De bortser emellertid från att dagens system sätter precis lika många ungar på pottkanten. För det är väl orättvist att betyg kan höjas genom tjat och hot, eller hur?

Dessutom är det förbannat orättvist att skatteslantar pumpas in i suboptimala kommunala skolor eller till vinstdrivna privata skolkoncerner. Ingen vill väl att exempelvis ägaren till en muslimsk ”friskola”, skattefinansierad givetvis, slösar ungarnas/skattebetalarnas pengar på porrklubbar i Thailand eller islamistiska organisationer i Afrika? Inte heller är det väl meningen att aktieägare ska berika sig på skattepengar i påstått mer fungerande skolkoncerner?

Människor som har mer pengar än förstånd kan dock få betala vem de vill hur mycket de vill för att ta hand om barnen.
Vad dessa i sin tur plockar ut i vinst berör inte oss andra. Men nu berör det oss eftersom pengarna kommer ifrån en gemensam kassa som många tvingas hysta in stålar i vare sig de vill eller inte.

Vad skulle rimligtvis bli sämre om alla slapp betala skatt, som ska omvägen via staten, till välfärdsentreprenörer eller byråkrater för att producera betygsinflation och värdegrundstrams. Låt folk slippa eländet och hemskola eller slå sig samman och betala kunnigt folk för att utbilda barnen.

Notera att jag skriver utbilda eftersom min modell förutsätter att föräldrarna tar ansvaret för att uppfostra glinen. Det får man faktiskt göra själv om man producerat dem, det tillhör så att säga föräldrarollen.

En sak är säker. Förståndsgåvorna fördelas ojämnt bland människor. Vissa länder, däribland Sverige, gör sig dessutom omaket att med vilje plocka in individer som har en mindre bra begåvningsprofil. Mycket ofta kombinerat med dålig språklig begåvning och ovilja till kulturell anpassning.
Tanken att knö in alla dessa individer i en svensk mall ter sig för en lekman som obegriplig. Vi har nog med varierande intellektuell funktionsnivå hos etniska svenskar.

Allt bygger på den socialistiska tanken att godhet innebär ett lika utfall. Finge vänsterister bestämma fritt skulle alla, vare sig de ville eller inte, studera minst 5 år på universitet och därefter leva rika och lyckliga i hela sitt liv.

Jag tycker det är dags att göra om och göra rätt. Vi kan börja med att krossa dagens illa fungerande utbildningssystem.