Regionerna

Regionerna 1

Efter att ha diskuterat Sveriges kommuner och rikets styrning har turen kommit till regionerna.

Jag har diskuterat dem ganska mycket både här och på andra ställen. De mest relevanta inläggen hittar ni i slutet av denna artikel.

Två mycket avgörande problem när det gäller sjukvården för den samlade vänsterblivenheten här i landet tycks vara finansieringen och medbestämmandet.
När det gäller det förstnämnda kan vi konstatera att det per definition inte finns något som säger att sjukvården huvudsakligen kan vara finansierad via privata försäkringar.

Det fungerar bra i många andra länder och borde kunna fungera även här. För människor som älskar att betala skatt och vara solidariska kan man tänka sig att erbjuda extra dyra lösningar som garanterar att de även för betala andra människors sjukvårdskostnader. Ungefär som jag själv gör i detta nu även om mina skäl varken är att jag älskar att betala skatt eller att vara supersolidarisk.

Istället är det så att jag tvingas att betala skatt till regionen samtidigt som jag också hostar upp stålar för en privat försäkring.
På så sätt kan arma stackare få den vård de behöver och jag den vård som jag vill ha. Själva slutresultatet, enligt vänsterlogik, är att jag i praktiken är mycket mer solidarisk än den meste vänsterblivne som bara betalar skatt.
Jag belastar nämligen inte det allmänna utan botar mina åkommor på exklusiva privatkliniker.
Pengarna som region Halland får in på skatten kan de plöja ner i det mörka hål av ineffektivitet och köer som kallas allmän sjukvård.

Just lösningen med extra dyra försäkringar för dem som vill bör inte möta några praktiska hinder med tanke på oerhört goda vissa människor betraktar sig som. I värsta fall får man väl dra ner på annat såsom majblommor och det klister som används för olika ”klimataktioner”, enligt min åsikt bör inte det möta några större hinder.

När det gäller medbestämmandet så är en mycket rimlig fråga om det kan anses vara en fördel med skiftande politiska majoriteter av politiker i regionernas ledning.
Verksamheten på golvet verkar åtminstone inte i någon högre utsträckning dra några fördelar av det. Vi dras med operationsköer, överfyllda vårdavdelningar och missnöjd vårdpersonal. Vad värre är, ingen politiskt majoritet verkar med någon reda komma till rätta med saken.

Vi måste därför fråga oss om demokratin verkligen ska vara överordnad uppdraget att ordna med en kompetent och kostnadseffektiv sjukvård?
Vad är viktigast, att folk ska känna sig delaktiga eller att människor får rätt behandling i rätt tid?

Sedan har vi bara resten kvar att hantera, måste regionerna ha ett så spretigt uppdrag? Måste regionerna existera alls?
Läs gärna länkarna nedan och fundera på hur ni vill ha det. Min åsikt är redan klar, regionerna ska läggas ned!

  1. Regionerna 2021-05-22
  2. Regionerna 2022-06-18
  3. Fri Debatt, Bondage eller Sjukvård?