Regionalpolitiska Fintar

Regionalpolitiska Fintar 1

Visst är det så att alla önskar sig ett storartat eftermäle. Men det kan vara en dålig affär för skatteslavarna!

De borgerliga regionalpolitikerna i Halmstad är i det fallet som alla andra. Problemet är att de sitter på en massa pengar som under hot om våld piskas ur oss skattebetalare. Kombinationen av dessa två är en giftig brygd som helst inte, enligt politikerna själva, bör prövas i ”allmänna och fria val”.

Själva saken gäller den ack så osexiga sjukvården i Halland, närmare bestämt var exakt den skall bedrivas.

I Halland har vi två i princip fullutrustade sjukhus, Halmstad och Varberg, samt ett av lite enklare karaktär i Kungsbacka.
Det som skiljer mellan dem är graden av vilken avancerad vård man kan få och akutmottagningens öppettider.
Kungsbacka har en mycket geografisk närhet till Göteborg och kan således stänga ner sin akutmottagning kvälls- och nattetid.

Men för eftermälets skull, samt visst behov av lokalrenovering i både Varberg och Halmstad, har vissa regionpolitiker sett behovet av att bygga nytt, större och bättre.

Man kommer osökt att tänka på debaclet med det nya Karolinska sjukhuset med sin ”temavård”, felkonstruerade duschrum och låssystem som låste läkarna ute vid akuta larm. Eller Sunderby sjukhus placerat mitt ute i ingenting mellan Luleå och Boden när politikerna inte riktigt kunde bestämma sig för var det skulle ligga.

I Hallands fall är det inte klart uttalat var schabraket skall byggas. Men fler än lokalblaskan Hallandspostens grävande murvlar som avslöjat affären kan gissa sig till att Falkenberg, förmodligen vid järnvägsstationen, är tänkt placeringsort.
Man vill nämligen ha det centralt i länet, och något mer centralt än därstädes med lediga och fria ytor att bebygga är svårt att tänka sig.

Till hela saken hör att ärendet lades i malpåse våren 2020. Politikerna hade då en dödsmördarpandemi som upptog hela deras fokus att hantera.
Efter fyra månader tröttnade de dock på att behålla fokuset och färdigställde planen som klassades som ”arbetsmaterial” och därför inte diariefördes.

Vilket självklart är en praktisk sak att göra för att slippa offentlig insyn i projektet. Det innebar också att de partier som inte var inblandade saknade kunskap om projektet när Hallandsposten ringde upp för att efterhöra deras åsikter.

”Varken Sverigedemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet har fått ta del av utredningens rapport och förslaget om att ersätta dagens två akutsjukhus i med ett nybygge.” (Hallandsposten 30/3-2022)
Vilket givetvis är penibelt att konstatera när politikerna annars pratar sig gula och blåa om och kring ”demokrati”.

Rent hysteriskt (o)roligt blir det när KD:s starke man i regionen, Benny Strandberg, uttalar sig i frågan, han säger utan att darra på manschetten: ”Min erfarenhet är att organisationsfrågor inte är bra att driva i ett val. Det blir då lätt känslostyrt, i stället för kunskapsstyrt”.

Centerns ljushuvud Heléne Andersson är inte mycket smartare hon med följande odödliga formulering: ”Det här kommer säkert att bli en stor fråga under nästa mandatperiod, men det krävs ett bra underlag och bra underlag måste få ta tid”.

Vi kan alla lite till mans och kvinns fundera på när förtroendet för stora organisationsfrågor ska prövas och varför man tar fram suboptimala beslutsunderlag som måste undanhållas offentligheten?

Svaret på dessa två frågor är emellertid lätt att ge. Både Benny och Heléne är givetvis i allra högsta grad medvetna om att det kommer bli ett hemskans liv kring sjukhusbygget. Eftersom förtroendet för deras politiska styrning har naggats allvarligt i kanten under dödsmördarpandemin orkar de inte med den här debatten också!

Sålunda hoppades de på att rapporten skulle få legat kvar i skrivbordslådan till efter valet av rena överlevnadsskäl, politiska överlevnadsskäl.
Nu får de svära ve och förbannelse över Hallandspostens murvlar istället. Sannolikt blir det svekdebatt före äreminne!

Har de riktig otur kan hela alltet sluta med att Kungsbacka tar sitt pick och pack och drar vill Västra Götaland istället. Då slipper nämligen barnaföderskor och andra med trängande behov åka upp till 9 mil till det enda sjukhuset Halland då äger och har för att få sjukvård.

Mitt råd till hallänningarna är följande: rösta bort trixande regionpolitiker fortare än kvickt. Ni är värda bättre än det smusslande ni utsätts för i detta nu.