Region Halland

Region Halland 1

Skattefinansierad och politikerstyrd vård är som bekant att betrakta som skapelsens krona!

Hur kan man annars förklara att att det sammanräknade överskottet i region Hallands budget blev hela 876 miljoner kronor?
Det är 535 miljoner mer än budgeterat och som grädde på på moset har man redan dragit av orealiserade förluster på sina aktier. Annars skulle vinsten uppgått till mastiga 1,2 miljarder kronor.

Förutom den självklara frågan, varför man gör så dåliga aktieaffärer, måste vi försynt undra varför regionen gör en så ohemul vinst när pandemier far fram över världen?
Svaret på frågan är, åtminstone delvis, att det just drar fram pandemier. Det har nämligen inneburit att annan vård inte har blivit av. Dessutom har staten Sverige betalat ut en massa pengar för att stötta vården som enligt en annan historieskrivning gått på knäna på grund av pandemin.

Regionrådet Mikaela Waltersson (M) betonar i en artikel i lokalblaskan Hallandsposten följande: ”Det har ju varit pandemiår, som inte går att jämföra med normalläget.”
Hon menar att det var stora problem att få ihop budgeten när hon tillträdde som regionordförande 2018 och att det finns anledning att ha is i magen trots det stora överskottet. Inflation och pensionsunderskott kommer ge röda siffror de närmaste åren.

Lite pengar lär det dock bli kvar och vi kan förvänta oss intensiva diskussioner om hur dessa ska användas.
Fackförbunden vill ha högre löner och flera partier önskar förstärkt grundbemanning och slopad karensdag för de vårdanställda.

Mikaela Waltersson uttalar följande visdomsord: ”Det blir säkert en diskussion om allt detta, men det handlar ju om skattepengar, om hallänningarnas pengar, och jag tycker det vore klokt att investera dem i infrastruktur som kan hålla i många år.”

Det låter ju klokt och vist på alla sätt och vis. Den initierade noterar dock en del märkligheter i uttalandet.

För det första är det med viss nöd just ”hallänningarnas pengar”, ska man vara helt ärlig torde vara en frisk blandning av ”hallänningarnas pengar” och stålar från övriga Sverige eftersom statsbidrag är inblandade.
Rätt är dock noteringen att det handlar om ”skattepengar”, vaket noterat av Mikaela!

När Mikaela talar om ”infrastruktur som kan hålla i många år” så avser hon givetvis politikernas nya skötebarn, äreminnet som ska skriva in dem i historieböckerna. Hon talar om det nya sjukhuset som till både Halmstads och Varbergs förfäran ska placeras på en leråker utanför Falkenberg. Staden som av Halmstad och Varberg betraktas som den lätt egna kusinen från landet.

Men det verkligt intressanta är vad Mikaela Waltersson inte utvecklar vidare, resonemanget om varför i hela friden det måste till en en pandemi för att regionen ska göra ett rekordöverskott? Att reportern på Hallandsposten låter det falla borde vara grunden för utredning av tjänstefel. Åtminstone skulle så vara fallet om det inte rådde en tyst överenskommelse om att västvärldens civilisation som sådan höll på att gå under av covid-19.

Som bekant blev så inte fallet och i skuggan av kriget, före detta specialoperationen, i Ukraina har man avvecklat just den undergångshypotesen.
En sak är hur som helst säker, det är knappast Mikaela Waltersson och de andra regionpolitikernas förtjänst att man går med plus. Möjligen kan de ha ett finger med i den grova underskattningen om överskottets storlek, det krävs onekligen en speciell kompetens för att räkna fel på 535 miljoner kronor!

Vi andra kan konstatera att det onekligen är spännande att bo i region med dylik politisk styrning. Nästa gång kanske man råkar 535 miljoner fel åt andra hållet, då lär vi stå där med våra långa näsor och tvättade halsar.
Då lär det bli svårt att trösta sig med att skattefinansierad och politikerstyrd vård är det bästa vi kan komma dragandes med!