Region Halland VIA EU

Region Halland VIA EU 1

Många tror att jag har ett särskilt horn i sidan till Region Halland, jag kan bekräfta att det stämmer bra!

Regionerna i Sverige är ett typexempel på en helt onödig byråkratisk nivå i samhället. Ett organisatoriskt lager som egentligen inte är nödvändigt men finns där ändå.
Det största problemet med regionerna är att verksamheten de bedriver skulle fungera bättre om den överfördes till privata utövare eller en mer lokal politisk nivå. Som det är nu är deras kaka för stor och diversifierad för att kunna hanteras av politiker som uppfattar kommunnivån som barnslig och riksnivån som för skrämmande.

Samtidigt har regionerna (tyvärr) hand om rent livsavgörande frågor för medborgarna, nämligen sjukvården. En vanlig missuppfattning i de breda folklagren är att sjukvården utgör den primära regionala sysselsättningen. Så är dock inte fallet.

Regionerna bedriver förutom en vanligtvis illa organiserad sjukvård också olika näringslivsprojekt, skolor, kulturfrågor och regionaltrafik. Region Halland har bland annat engagerat sig i kulturprojekt rörande japansk rep-bondage och utbildning för filmindustrins platsletare. Det sistnämnda benämndes dock ”location-scout”, sannolikt för att det inte lät så bonnigt.

Av någon märklig anledning är också Region Halland inblandat i ”Greater Copenhagen”. Programförklaringen på deras hemsida är kanske inte helt glasklar:
”Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark.
Via pilotprojekt och allianser lägger vi fundamentet till framtidens tillväxt och välfärd. Greater Copenhagens ambition är, att vår region ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön innovation.
Denna ambition uppfyller vi genom samarbete, som är nyckeln till utveckling och innovation för Greater Copenhagens 85 kommuner och 4 regioner. Vi samarbetar med varandra och skapar allianser med vetenskapliga institutioner, företag och myndigheter, regionalt och internationellt.”

För säkerhets skull har man också två ordföranden och två viceordföranden. Region Hallands Mikaela Waltersson (M) är en av de vice stjärnorna. Det synes vara så att kommunalråd hamnar som vanliga styrelsemedlemmar, vilket går att förstå om man begriper den politiska hackordningen. Regionen är där lite fiiinare att hantera än en simpel kommun.

Ett av de senare projekten som Region Halland har att hantera är VIAkub Halland. Man kan fråga sig vad de sysselsätter sig med?

”Företag i branscherna kultur, utbildning och besöksnäring erbjuds att laborera, utveckla och testa digitala idéer med stöd av projektet VIAkub Halland. Deltagarna får möjlighet att testa olika former av digital teknik och visualisering för produkt- och tjänsteutveckling.”

Med andra ord något som de alldeles utmärkt skulle klara av att hantera själva om behovet skulle uppstå. Sannolikt skulle också finansieringen lösa sig utan bidrag från EU och dess Europeiska regionala utvecklingsfond.
Ett självklart problemet är att de 3 arbetstillfällen som tillskapats skulle gått förlorade om projektet inte funnits. Man skulle inte heller köpt in den lilla färgglada bil som utgör projektets ”mobila popup-lab”!

Istället hade säkert någon näringslivsintresserad eldsjäl på högskolan i Halmstad själv nått ut till de småföretagare som kommer i fråga för projektet. Man kan till och med tänka sig att personen/personerna i slutändan blivit framgångsrika entreprenörer när de fått slipa till sina idéer.
Hur det skulle gått med det får vi aldrig veta eftersom projektet läggs ner senare under 2022. Egentligen skulle det vara slut nu i mars, tiden har dock förlängts eftersom en dödsmördarpandemi svept över världen!

Som klassiskt liberal tycker jag att regionerna kan läggas ner helt och hållet.

Sjukvården överförs till professionen och finansieras genom privata sjukvårdsförsäkringar, den lösningen bör räcka för en majoritet av befolkningen. För medellösa människor får vi sätta oss ner och diskutera hur deras hälso och sjukvård ska finansieras, genom att resten betalar via skattsedeln eller våra privata försäkringar?

Regionaltrafik är klart ett aber att hantera om man inte betraktar det som en del av det normala näringslivet. Finns det någon anledning att tro att det inte kan skötas bättre än nu?

Näringslivsfrågor och gröna omställningar klarar sig utmärkt utan att politiker med noll annan koll än en önskan att bli återvalda ska lägga sig i. Det kan vi alla vara övertygade om. Och att skattepengar ska ta omvägen via byråkrater i EU för att sedan hanteras av regionerna till ”olika former av digital teknik och visualisering” är givetvis höjden av fjanteri och överbyråkratisering.
Det ska vi sluta med omgående!