Rätt åt Politikerna

Rätt åt Politikerna 1

Det är givetvis rätt åt politikerna att svenska staten blir stämd i domstol för att Sverige inte lever upp till sina klimatlöften.

Det är föreningen Aurora¹ som lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten i Stockholm. Har vi tur blir det ett väldans spektakel, höga vederbörande ville nämligen signalera handlingskraft genom rättsligt bindande konventioner och ramverk.

Det klimatpolitiska ramverket antogs 2017 trots att lagrådet varnade för framtida problem. I remissvaret formulerades det enligt följande: ”Det innebär att varje regering, oavsett politisk sammansättning och inriktning, blir bunden till de förutsättningar som anges i lagen och därmed inte kan välja att frångå dessa förutsättningar med hänsyn till andra politiska prioriteringar”.

Lagrådets kritik var skoningslös, de konstaterade att ingen förklaring fanns för hur lagen skulle vara rättsligt bindande. Att inga sanktioner eller andra rättsverkningar togs upp om regeringen skulle underlåta att fullgöra sina åligganden. Något rättsligt ansvar syntes alltså inte föreligga.
Lagens bestämmelser var allmänt hållna och regeringens åliggande enligt lagen inte särskilt konkret beskrivna.
Eller för att tala lekmannaspråk, en illa kokad soppa ovärdig att anta i riskdagen.

Med andra ord, lagrådet sa nej. Riskdagen, inklusive nuvarande regeringspartier, valde dock att säja ja.

Det går att konstatera flera saker av detta lagstiftande debacle. För det första att vi ska vara mycket tveksamma, rentav fientligt, inställda till politiker som rent allmänt vill visa handlingskraft. För det andra att politiker rent generellt är vandrande intellektuella haverier som inte heller i övrigt bör anförtros något ansvar.

Utsikterna för att Aurora ska ha framgång med sin stämning är tyvärr ganska goda. Inte bara är de rättsligt bindande konventionerna och ramverken på plats, i flera andra europeiska länder har motsvarande stämningar rönt framgång. Det finns ingen anledning att tro någonting annat om utfallet i Sverige.
Inte bara kan man betänka att även domare och nämndemän kan vara klimataktivistiskt lagda, till yttermera visso har de juridiskt stöd, sanktionerat från Sveriges riskdag, att luta sig emot.

Även den domare och nämndeman som inte är klimataktivist har egentligen någon rimlig möjlighet att döma till stämningens nackdel om bevisningen som läggs fram är övertygande. Det vore i så fall tjänstefel och lika illa det.
Slutsatsen är alltså otvetydig, politikerna har gjort bort sig grundligt. Men skägget i brevlådan är medborgarnas, det som politiker betraktar som skattehjon och valboskap.

Vi som inte ens röstat på eländet är givetvis de som råkar mest illa ut. Precis som vi få stå ut med allt annat dravel som baktänder rejäl, exempelvis löften om sänkningar av drivmedelspriser som i slutändan kan räknas i futtiga ören. Eller elpriser högre än husen vi bor i och Nato-medlemskap som våra barn och barnbarn riskerar få betala med blod under amerikanskt befäl.

Detta innebär alltså, trots allt, att vi måste ge föreningen Aurora vårt tysta stöd. Klimathysteriska ungdomar kommer nämligen, trots att utfallet kanske i slutändan blir förskräckande, att ge höga vederbörande en välförtjänt näsknäpp.

Vår uppgift i sammanhanget måste bli att påpeka för politiker hur erbarmligt dumma i huvudet de är som gick på den enkla enbart för att visa handlingskraft.
Jag välkomnar såväl polarisering som lömska personangrepp, men drar gränsen vid direkta hot. Någon måtta får det vara!

Det vore för övrigt trevligt om de som röstat fram den nuvarande regeringen tog sitt personliga ansvar och skrev till sina respektive riskdagshen och avkrävde dem svar hur de, eller deras företrädare, röstade i saken 2017.

Under tiden kan resten av oss poppa popcorn, ta fram läskeblasken ur kylen och sätta oss ned för att ta del av den vidare utvecklingen av spektaklet.
När krutröken lagt sig kan det mycket möjligt vara så att ingen energi vidare kan produceras för att driva varken mikrovågsugnar, kylskåp eller TV-apparater.
Har vi riktig otur blir det häst, vagn och stearinljus som återstår.
Klimatet måste som bekant T-I-L-L V-A-R-J-E P-R-I-S R-Ä-D-D-A-S!

  1. Aurora