RASISM

RASISM 1

Det är nu helt uppenbart politiskt korrekt att komma ut som rasist. Både tidningen Hem & Hyra och Mikael Damberg verkar i den andan.

Tidningen Hem & Hyra rapporterar om en del av de kostnader som myckenheten av bidragsmigranter orsakat Sverige.
Enligt reportaget har olika hyresvärdar lämnat in krav på 220 miljoner kronor gällande förstörda bostäder. Migrationsverket har gått med på att betala 78 miljoner av dessa. Man hänvisar i princip till gällande branschstandard gällande avskrivningar.

Det innebär exempelvis att en sönderslagen dörr som är ett visst antal år gammal ersätts med exakt noll svenska kronor, även om den innan våra vänner bidragsmigranterna slog söder den var fullt funktionsduglig.

I tidningen skriver man om en liten privat fastighetsägare: ”Foton från besiktningen visar illa till­tygade kök med ­bortryckta ­blandare, nedrivna handfat, hyllor och ­element. Trasiga dörrar, krossade ­fönster och utslitna elkontakter.”
Som lök på laxen för denna privata hyresvärd har dessutom två av lägenheterna brunnit ned helt och hållet. Dem får han absolut ingen ersättning för.

Eller för att tala klarspråk. Man skriver öppet och oförskönat att ”nysvenskarna” som inhystes därstädes betett sig som brutala vildar.
Vilket kanske är en del av förklaringen till varför en stor del av dem är notoriskt integrationsresitenta.

Orsaken till detta kan givetvis vara flera. Den vänsteristiska förklaringen är sannolikt att stackarna sannolikt lidit av svåra upplevelser i hemlandet och under sin flykt. Det kanske lindrar ångesten att riva ned handfat och rycka bort blandare?

Eller så är de bara kompletta idioter. Ungefär som ”hey-mannen” som bor i mitt hyreshus och har för vana att slänga halvrökta cigaretter från sin balkong.
Jag har noga förklarat för honom att det som passar sig i Kabul fungerar sämre i Halmstad, något han reagerade upprört på.

En bidragande orsak till oredan som bidragsmigranterna ställt till med är givetvis att de utgör ett minst sagt kulturfrämmande element i det svenska hyreshusbeståndet. Detta kombinerat med att migrationsverket, felaktigt givetvis, utgick från att de åtminstone skulle vara tacksamma för att få tak över huvudet ledde till dagens miljonkrav.

I framtiden får man nog direkt utrusta bidragsmigranterna med dygnet runt-tjänstgörande så kallade ”kulturlotsar” som kan handleda dem i hur man bor i Sverige. Ytterligare ett alternativ är givetvis att man inte släpper in dem i landet.

Mikael Damberg, som uppbär en god månadslön som någon form av minister i ”regeringen”, ger också uttryck för rasistiska tendenser.
Han har kommit på att ”Kriminalitet skapar otrygghet och begränsar människor liv. Allra värst är det för dem som är fattiga och lever i utsatta områden.” Åtminstone om man får tro en artikel i Aftonbladet. Partikongressen ska behandla så kallade ”riktlinjer” rörande straffskärpningar, fler verktyg för polisen och straffskärpningar.

Det är, anser undertecknad, på gränsen för vad som kan anses möjligt att ljuga om när han fräckt påstår att svängningen i synen är ”ideologiskt bottnad”.
Mikael har aldrig framstått som en tankens gigant, men någonstans tänkte man väl ändå att karln skulle dra en gräns för dumheterna han vräker ur sig. Vi kan konstatera att så inte är fallet.

Nu ska såsserikongressen som avhålls till hösten behandla ”riktlinjerna”. Om de nu har någon form av självbevarelsedrift inom det partiet kommer de givetvis anta förslagen för att i görligaste mån bjuda borgerligheten, och mest av allt Sverigedemokraterna, motstånd i valet 2022.

Vi kan med andra ord konstatera att det numera är helt i sin ordning att vara rasist. Eller om man vill uttrycka det mer rätt och precist, allt är inte guld och gröna skogar som kommer från främre Orienten och annorstädes.
I själva verket är det mesta som ramlar in i landet rentav väldigt dåligt och dyrt och nästan omöjligt att hantera!