Rasism

Rasism 1

I denna synbarligen yttersta av tider är det tydligen av intresse att stämpla folk som rasister, eller allra minst tillhöriga  politiska röror med olika färgkombinationer.

Därför var det givetvis extra roligt att höra talas om SD:s politiska tjänsteman, SD verkar inte kalla folk tjänstepersoner, som tidigare tillhört MiljöPhascisterna.
Med honom var det tydligen så att han tillhör en organisation som enligt kvällspressen ska misstänka att det pågår ett folkutbyte i Sverige och övriga västvärlden.

Folkutbytet ska vara en s.k. konspirationsteori, det är kvällspressens kodord för att galenpannor är i farten, som menar att man med vett och vilja ersätter västeuropeiska människor med folk från andra länder.

Med det må det vara som man tycker. Jag tror inte på att det är en uttänkt och medvetet genomförd strategi som resulterar i att bland annat Sverige håller på att närma sig inbördeskrigets rand.
Istället är det nog så att politiker och dem som röstar på dem inte helt och fullt tänker efter innan de skrider till handling.

Om man kombinerar det med en påstådd skuld som alla med ljus hudpigmentering har till mörkare pigmenterade människor, och ett stort mått av tilltro till solidaritet som välsignelsebärande princip, går det ganska bra åt fanders utan att man planerar särskilt mycket.

Rasism kan definieras som en föreställning där människor rangordnas efter ett antal medfödda och oföränderliga särdrag.

Det intressanta med definitionen av rasism är givetvis att alla som tror på den vite mannens skuld eller tjatar om den vita mannens (människans) privilegier är de största rasisterna av dem alla.
Där kan man verkligen tala om en föreställning om att människor rangordnas efter ett antal medfödda och oföränderliga särdrag.

Mig kan man exempelvis skylla för mycket dumheter. Men det är inte mitt fel att jag råkades födas in i ett välmående och rikt land.
Inte heller tycker jag att man ska peka finger åt mig och skälla för att jag önskar att vårt land fortsätter vara rikt och välmående.
När jag pekar ut problem och lösningarna på problemen tycker jag att jag har lika stor rätt att bli lyssnad på precis som alla andra.

Det är nog här skon klämmer för många notoriska vänsterister. De vill helt enkelt inte lyssna. För att tysta mig och mina likar drar de rasist- och konspirationskortet.

Vad jag i princip inte erkänner är att jag skulle vara särskilt privilegierad eftersom jag per definition inte kan hjälpa att jag är född i Sverige. Vidare kan jag omöjligen tillerkännas, eller betala tillbaka, någon påstådd skuld för vad mina förfäder gjort eller inte gjort.

Däremot värnar jag om det som jag uppfattar som mina kulturella särdrag, mitt språk och landets historia.
Jag tycker att alla som kommer till mitt land har en oomkullrunkelig skyldighet att respektera och anpassa sig till det.

Mer än något annat önskar jag att förändringar sker organiskt. Inte genom att en fisig och slapp statsmakt påtvingar mig saker som jag inte vill ha. Som exempelvis notoriskt integrationsresistenta människor från främre Orienten och Afrika.
Den åsikten delar jag för övrigt med den numera avstängda SD-tjänstemannen och tidigare MiljöPhascisten.

Vilket leder oss till den ganska självklara slutsatsen att jag, precis som de som tjatar om skuld och privilegier, också i grund och botten är rasist.
Att i viss mån vara rasist är nämligen helt normalt och djupt mänsklig. Det är en inbyggd säkerhetsmekanism för att kunna överleva. Den som inte begriper detta faktum är verkligen ute på djupt vatten och seglar.

Den som inte begriper något så självklart är helt enkelt dömd att gå under i en soppa av kulturellt jämlikhetstrams och perverterad globalism.
Men jag uppmanar å det starkaste att inte berätta det för MiljöPhascisterna. De kan gärna fortsätta att straffa ut sig från rikspolitiken. De utgör en sorts krona på verket i missriktade snäll- och jämlikhetstrams som tagit västvärlden dit vi står idag.

SD är förvisso inte heller något att yvas särskilt över. Men de är ändå ljusår bättre än MP. SD:s rasism är för övrigt trevligare och ärligare än MiljöPhascisternas, de senare hatar nämligen i princip alla lintottar som inte tycker som dem!