Randnoteringar

Randnoteringar 1

Understundom får man göra lite randnoteringar.

Man brukar vanligtvis hitta sådana i böcker och kompendium på antikvariat. Har du riktig tur kan randnoteringarna vara mer intressanta och upplysande än originaltexten.
Min blygsamhet förbjuder mig givetvis att framhäva just denna text framför något av de andra alster jag producerat under årens lopp!

Den första randnoteringen gäller gårdagens aktstycke om Sveriges anslutning till Nato, den vållade visst rabalder på osociala medier.
För det första gäller det teorin om Sveriges alliansfrihet, kring den finns det i princip två skolor. Den ena att vi inte haft någon i modern tid, den den andra står jag för. Nämligen att  vi visst har haft det.

Sant är att vi lutat kraftigt åt USA i modern tid. Till och med undertecknad har på 80-talet samövat med Nato-länder. Det kan nämligen hållas för sant och visst att så förbenat korkade var inte sosseriet att de helt och fullt trodde på den Sovjetiska samhällsmodellen. Man försökte helt enkelt befinna sig på den sida som verkade ha övertaget och navigerade genom en kombination av kappvändarteknik och underkastelse.

Turligt nog begrep amerikanarna vilket geostrategiskt guldläge Sverige hade och gav under bordet vissa garantier för att komma till vår hjälp om det knep. Detta får anses vara ett oomkullrunkeligt faktum.
Å andra sidan ingick vi, och detta är också ett oomkullrunkeligt faktum, inte i formellt bindande avtal om ömsesidiga försvarsgarantier. Detta trots att Nato under hela sin existens haft en öppen dörr-politik.

I Sverige gick politiken under namnet ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Eller (om vi ska kalla det vid dess rätta namn) hålla-alla-dörrar-öppna-principen.
Ungefär som under andra världskriget. När pendeln svängde svängde också Sveriges syn på sakernas tillstånd. Det hela kröntes med den så kallade ”baltutlämningen” för att hålla Ivan på gott humör, kanske inte vår nations stoltaste stund!

Man kan för övrigt undra varför det nu blivit så bråttom att ansluta sig till Nato om vi per definition tillhört den klubben redan tidigare?

Den andra randnoteringen gäller det rent självklara. Bara för att jag ogillar Nato är jag varken kär i Putte eller nynazist.
Vänsterblivna borde verkligen lära sig att inte reagera så känslomässigt hela tiden. Med tanke på vad man läser på osociala medier så skulle nästan samtliga som röstar på ett riskdagsparti behöva någon form av hjälp med sitt oerhört instabila känsloliv.

För mig är det i grund och botten en mycket enkel fråga om frihet och handlingsutrymme. Nato-stadgarna är inte på plats för att de är meningslösa ord. En vacker dag kan de bli verkstad av alla vackra fraser!
Betänk också att svenska politiker har en extrem förmåga att följa ingångna avtal till punkt och pricka. Politikernas bild av Sverige som ett världssamvete och moralisk stormakt riskerar att störta oss i fördärvet redan utan Nato-oket att släpa på.

Den tredje randnoteringen gäller något helt annat. Det är Hylte kommun som får kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
På kommunens äldreboenden genomförs inte vården i livets slutskede enligt gällande regelverk. Läkemedelshanteringen anses inte vara patientsäker och personalen som gör medicinska bedömningar anses inte tillräckligt kompetent.
Sedan har vi det gamla vanliga, personalen behärskar inte det svenska språket i tillräckligt hög grad.

Just det sistnämnda kan för övrigt förklara alla de andra bristerna. Begriper man inte skriftliga och muntliga instruktioner så blir det helt enkelt fel.
Det går helt inte att bedriva en fungerande verksamhet om man inte kan kommunicera, det är per definition omöjligt. Till yttermera visso är det så illa att inga värdegrunder i världen kan ändra på det förhållandet.

Föga förvånande tycker kommunen att kritiken är djupt orättvis. Det fattas bara annat, kunde höga vederbörande hålla med skulle det ju antyda att de medvetet gjort fel!

Själv är jag inte förvånad. I plattnackelandet Sverige är det numera svårt att bli det.
Jag hoppas att SD lyckas driva fram en rejäl regeringskris om reduktionsplikten. Då kan vi få till ett nyval och sätta Klassiskt liberala partiet att styra upp den här cirkusen!