Randanmärkningar

Randanmärkningar 1

Men lite mild ironi vill jag påstå att man kan ha en del randanmärkningar mot hur saker och ting presenteras.

I Sverige är det exempelvis så att folk som träffar fel val ofta framställs som offer. En slags offentlig logik som förbjuder oss att vara ärliga påbjuder dessutom att de i någon mån ska vara hjältar.
Detta gäller exempelvis ”musiker” med mer eller mindre kriminell bakgrund. Den andefattiga, pseudointellektuella och nervöst politiskt korrekta medelklassen som befolkar offentligheten har särskilt svårt med hur de ska hantera just den saken.

Problemet skulle kanske inte vara så stort om vi levde i en annan värld där alla dumheter som produceras och/eller distribueras av media så lätt kunde plockas upp av dem som okritiskt tror på eländet. Exempelvis de utrotningsrebeller i övre medelåldern som limmade fast sig på flygfält och tvingades att plockas av flygplan eftersom de inte följde säkerhetsföreskrifterna.
Är det så att man oroar sig för flygets utsläpp är det inte svenskt inrikesflyg man ska ge sig på. Sådana aktioner får bara ett löjets skimmer  över sig.

Vårt eget lilla helgon i klimatsammanhang, Greta Thunberg, uttalar i en intervju med BBC att protestaktioner är helt i sin ordning så länge folk inte kommer till skada. Det är rent av bra att göra ”människor förbannade”.
Så talar en mycket ung och naiv människa som inte förstår att varje ord hon säger måste vägas på guldvåg. Det är nämligen en sak vad hon säger, en helt annan hur de tolkas av dem som anser att hon är en förebild värd att lyssna på.

Om vi begränsar oss till direktaktioner som utförs av gatans parlament, och avstår att diskutera de mer dolda konsekvenserna av den klimatfascistiska rörelsen Greta Thunberg tillhör, så har vi idag relativt fredliga aktioner.
Men vad händer den dagen då saker och ting tippar över för de mer militant lagda delarna av rörelsen? När ungdomarna börjar lyssna på exempelvis Andreas Malm som skrivit boken ”How to blow up a pipeline”?

Det behöver för all del inte överge Gretas rörelse för att glida in på de föreställningarna. De terrorister som på sin tid skakade Västtyskland var mycket specifika när de ville att massorna skulle vakna till när den fula kapitalistiska staten visade sitt ”rätta repressiva ansikte”.
I Gretas omfattande produktion av meningslös plakatpolitik där hon går till storms mot en påstådd passivitet kan man hitta utmärkta argument för att motivera våldshandlingar. Ty om politikerna bara säger bla, bla, bla motiverar det de utvalda att väcka massorna genom handgripliga aktioner.

Min rekommendation till oss som är motståndare till ekoterrorism och klimatfascism, och jag vill betona att just denna rekommendation inte är en randanmärkning, är att vi låter Greta Thunbergs och Andreas Malm supportrar kasta första stenen. Det är strategiskt mest riktigt att låta dem stå med skägget i brevlådan och stammande försöka bortförklara dödsoffer och miljökatastrofer. Deras hjältegloria kommer solkas rejält när det inträffar. Inträffar gör det med säkerhet förr eller senare.

I dagens offentliga klimat av politisk korrekthet samt åsiktsmässig och känslomässigt förtryck av oliktänkande gäller det för de styrande att behålla initiativet över berättelsen om nutiden, det som jag översittaraktigt brukar kalla narrativet.
Motståndare till denna tingens ordning omnämns som faktaresistenta, rättshaverister och förnekare.

Den förevarande dödsmördarpandemin har gett den svenska staten och dess oheliga allians med medier en utmärkt chans att driva detta till sin yttersta spets.
Jag läser på text-tv att officiella siffror ger vid handen att fler än 5 miljoner människor dött av Covid-19. Man noterar särskilt att antalet döda med stor sannolikhet är underskattat. Sålunda i linje med den slutsats från nyhetsbyrån Reuter som jag redovisade för ett tag sedan.

Det intressanta är noteringen om att Covid-19 nu är den ”tredje största dödsorsaken i världen efter hjärtsjukdom och stroke”. Vilket givetvis syns vara bestickande.
Vad man inte noterade på text-tv var att av samtliga 57 miljoner dödsfall i hela världen (år 2016), stod hjärt- och kärlsjukdomar för 18 miljoner dödsfall (31 procent).
Så kan det gå när inte haspen är på.

Det är givetvis inte lika kul att nyansera rapporteringen och ifrågasätta varför 18 miljoner människor år 2016 dog i hjärt- och kärlsjukdomar. Det skulle nämligen leda till en hel drös av följdfrågor om rökning, övervikt, stillasittande och diabetes typ-2. Vilka förövrigt, som en ren randanmärkning, är typiska riskfaktorer för att drabbas hårt, rentav dödligt, av Covid-19.

Möjligen är det så att varken staten, statens media, någon annan media som påstår sig vara fri från statlig styrning, eller den välvaccinerade och i öppna planlösningar spatserande medelklassen som styr och ställer inom dessa institutioner, vill att vi ska bry våra simpla huvuden om detta.
Vi ska betala skatt, vaccinera oss och vackert håla gröthålet stängt. Greta skall till varje pris hyllas för sitt mod. Gangsterrapare och kriminaldårar är det synd om, punkt slut.

Vad som står här behöver ni förövrigt inte tänka på. Det är mest bara faktaresistenta randanmärkningar!