Putin älskar EU

Putin älskar EU 1

Putin älskar EU eftersom det gör de enskilda länderna svagare utrikespolitiskt.

Han får dessutom lättare tillgång till viktig information eftersom organisationen utgör ytterligare ett politiskt och byråkratiskt lager där uppgifter av olika slag måste spridas. Det logistiska problemet överser ryssarna gärna med eftersom just kunskap är hårdvaluta. Ju fler lättpåverkade, lösmynta och okunniga politiker och byråkrater som finns desto bättre.

För länderna inom EU är däremot det extra politiska och byråkratiska lagret ett problem. För det första måste man bestämma vilka uppgifter som ska spridas och sedan hur detta ska gå till. En inte helt lätt uppgift när man har viktiga förhandlinspositioner att bevaka för att kanske få sin vilja igenom.
Därtill tillkommer svårigheten med beslutsgången inom EU, ett rumphugget parlament där kanske inte de skarpaste knivarna i lådan placeras och därtill de övriga sex institutionerna.

EU utgör en bromskloss eftersom man av nöden är tvungen att spela demokrati. Den politiska överbyggnaden gör att det måste råda åtminstone en viss konsensus och därmed är organisationen trögrörlig. När den i bästa fall kan agera är det mycket försent eftersom skadan redan är skedd. Den som inte tror mig bör fundera på att förslaget till EU:s asyl-och migrationspakt lades fram 2020 och röstades igenom i år, därefter krävs godkännande från ministerrådet varpå länderna har 2 år på sig att tillämpa reglerna.
Redan 2020 var skadan sedan länge skedd.

Det är precis denna typ av politisk koloss som Putin önskar att ha som motståndare. En som inte kan bestämma sig. En plottrig organisation med många ingångar att påverka och skaffa information finns. Ett överordnat lager som de enskilda länderna hela tiden måste förhålla sig till för att inte förlora anseende och privilegier.
Något som tar tid, kraft och energi från att stå upp mot hans ambitioner om dominans. Något som lägger sig i och förlamar de enskilda ländernas egna ambitioner.

Putin bör av ren självbevarlsedrift vara inblandad på hög nivå i de mer aparta EU-projekten som rör klimat och ”HBTQ-rättigheter”. Det är helt enkelt ett väldigt kostnadseffektivt och säkert sätt att så splittring i västvärlden.
Att han skulle bry sig om motståndarna till eländet tror jag inte på, snarare uppmuntrar han förespråkarna eftersom dessa är så förblindade av sina godhetsideal att de inte ser riskerna. Dessutom, förespråkarna är godkända av EU och de enskilda statsledningarna, bombsäkert med andra ord.

Problemet är att Putin och hans krets betraktas som galna. Som galna anses de vara opålitliga och svåra att förutsäga, de tankarna är givetvis helt åt skogen fel.
Putin och hans krets arbetar metodiskt och långsiktigt för att uppnå klart definierade mål, de är precis lika skrupulösa som vilken västlig politiker som helst. Vad man i väst har svårt att begripa är själva metodologin, ryssen förhandlar med pistolen på bordet och underkastar sig inte nödvändigtvis för att eventuellt vinna fördelar längre fram. På så sätt skiljer sig Putin från den moderna västliga traditionen att alla ska lämna förhandlingsbordet nöjda.

Eftersom EU består av så många olika länder som alla har olika historiska relationer till Ryssland är det av naturliga skäl svårt att enas om en bra metod att hantera Putin. Förutsättningarna som ligger för handen när det gäller energiförsörjningen, rustningsnivån, olika gruppers rättigheter eller frånvaro av rättigheter, svårigheterna att hantera bidragsmigrationen, rädslan för ”klimatförändringar” och politikernas paranoida inställning till informationsfrihet spelar Putin i händerna.
Han begriper att väst är försvagat och det finns skäl för att åtminstone vi frihetliga ska se framtiden an med oro.

Det finns ingen anledning för svenskar att omfamna EU eftersom organisationen begränsar vår handlingsfrihet och splittrar vårt fokus. Vi måste vidare acceptera att den ryska björnen inom överskådlig framtid kommer ligga där som ett hot i öster.
Sommarens val till EU-parlamentet, där jag rekommenderar Klassiskt Liberala Partiet, är en chans för att påbörja ett sedan länge efterlängtat SWEXIT!