Propaganda!

Propaganda! 1

Det påstås vara så att Putte förlorat propagandakriget!

Givetvis är det medier i väst som står för den åsikten. En liten randnotering från min sida är dock att om detta kan man inte så mycket veta.
Ska vi vara helt ärliga är det överhuvud taget svårt att ha någon åsikt om något alls tills det pågående kriget i Ukraina är avslutat och krutröken lagt sig.

Ytterligare en synpunkt man kan ha är att EU helt medvetet och klart går in för att censurera påstådd rysk propaganda. Man kan undra varför så är fallet om det nu är så självklart att ingen går på den?

Rent generellt är det så att sanningen är krigets första offer. Så var det förr om åren likväl som det är nu. Lika sant är det folk förr om åren hade lika mycket synpunkter, tankar och rena fördomar som i dag. Det som skiljer oss åt från dem som levde förr är att vi har snabbare och bredare tillgång till mycket mer material.

Självklart är det också så att Putte har en berättelse som han vill föra fram. Tyvärr verkar han inte lyckats särskilt bra om man får tro rapporteringen om hur kriget går.
Med viss sannolikhet är det så Ivan i bästa fall är håglös och förvirrad. Den vanliga soldaten har nog svårt att begripa vad han gör eftersom kriget förs mot ett broderfolk.

Sannolikt är det därför mer eldrörsartilleri förs fram mot frontlinjen. Putte övergår till beprövad taktik för att få ordning på eländet. Lite som man besegrade sin motståndare i andra världskriget, genom att mala ned honom helt enkelt.

Ur propagandasynvinkel är det givetvis en dålig metod. Antalet civila offer riskerar att raka höjden. N̈ågra snygga bilder på smarta bombningar får man inte heller, soldaterna riskerar enkelbiljett hem i kistor eller ner i massgravar.

Givetvis är Putte synnerligen medveten om att det är just de bilderna som riskerar att tippa befolkningens eventuella stöd över ända. Om de inte tröttnar innan på evighetslånga köer och att rubeln tappar allt värde.
Man kan nog anta att Putte å sin sida funderar på att kapa all internetuppkoppling mot omvärlden. Det ska bli intressant att se om Elon Musk hjälper till med satelituppkopplingar likt dem till Ukraina.

Annars är det ju så att västvärlden gör sitt bästa för att kapa Ryssland på bästa sätt, givetvis efter att man försäkrat sig om en viss reserv av gas och olja från landet.

Putte har fråntagits sitt ”svarta bälte” i en eller annan pyjamassport. Anledningen är självklart att just det internationella förbundet annars får stå där med skammen att man inte markerat i tid. Vidare protesterar fotbollsförbund och arrangörer av skidtävlingar.
Just nu är alla ryssar paria vad de än företar sig. Det är en viktig del av västs propagandakrig. Eftersom man inte vågat sätta hårt mot hårt för att undvika kriget tar man till storsläggan nu för att något döva sitt samvete,

Putte å sin sida tvekar inte heller att dra till i överkant och höja kärnvapenförbandens beredskap. Det får vi till något annat bevisas nog anse vara ett spel för gallerierna. Han måste vara macho helt enkelt.

Många bedömare som uttalar sig vitt och brett om sakernas tillstånd missar nämligen Puttes viktigaste propagandakrig. Det han måste föra mot sin närmaste omgivning. Inför dem duger det inte att för ett ögonblick visa sig svag. Det är där Putte verkligen balanserar på slak lina.

Det är väl inte helt osannolikt att det sker något som liknar en palatskupp om det går alldeles åt skogen för Putte, vilket han självklart vet om själv.

När det gäller propaganda är alla sidorna överens om en sak. Det är segraren som skriver historien. I detta fallet får man dessutom anta att den nuvarande amerikanska administrationen kommer vara djupt inblandad i hur den ska skrivas, den har ju minst sagt mycket skumraskaffärer med Ukraina.

Eftersom jag är klassiskt liberalt lagd uppmanar jag alla att bilda sig en uppfattning och torgföra den högljutt. Jag har inget till övers för folk som anser att man måste tycka på ett visst sätt för att det ska vara rätt.
Vore det så illa skulle jag, gud förbjude, vara vänsterist. Det är en plåga som jag inte önskar min värste ovän!