Pride-festivalen

Pride-festivalen 1

Inför den stundande Pride-festivalen i Stockholm har en oerhörd händelse inträffat!

Jag talar givetvis om två konstaterade dödsfall av apkoppor i Europa! Personerna som drabbats har avlidit i Spanien.
Eftersom det  hör till saken att det företrädesvis är homosexuella män med förkärlek till en övermåtta av olika sexpartners som drabbas av sjukdomen är situationen att betrakta som allvarlig.

Folkohälsomyndigheten har av allmänpreventiva skäl intervjuats om situationen i kvällsblaskan Expressen. Först uttalar sig emellertid en läkare som jobbar på Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm. Han konstaterar att ungefär vart tionde drabbad kräver sjukhusvård. Det borde vara överkomligt även för den anorektiska svenska sjukvården då 85 personer har konstaterats smittade.

Därefter får FHM breda ut sig: ”Enligt Folkhälsomyndigheten sprids viruset främst genom nära fysisk kontakt med en infekterad person, främst sexuella kontakter, men några fall har också funnits där smittan skett genom exempelvis sängkläder eller handdukar. Viruset skulle också kunna spridas via luftvägarna, uppger myndigheten.”
I ett e-brev till tidningen utvecklar myndigheten sitt svar: ”Det är viktigt att den som har symtom på apkoppor undviker att ha nära kontakt, hud mot hud eller sexuellt, med andra personer och kontaktar vården via 1177”

Då inkubationstiden för sjukdomen (tiden mellan smitta och sjukdomsutbrott) vanligtvis är mellan 6 till 13 dagar, även om det kan vara både kortare eller längre, är det alltså fråga om ett oerhört avbräck i livsföringen för sexuellt aktiva och levnadsglada homosexuella män. Särskilt i festivaltider, man skulle  kunna tala om en inskränkning  av deras grundläggande mänskliga rättigheter!

Det kan också tänkas att homosexuella i vardande, ensamma stackare som ännu inte kommit ut ur garderoben, skjuter upp sin debut på grund av apkopporna. Detta innebär givetvis ett betydande problem för gay-rörelsen som  har svårt att föröka sig naturligt, de är helt beroende av nyrekryteringar!
Sannolikt finns det bara två aktörer som är helt nöjda med situationen. Jag avser då tillverkare av klövervaselin respektive vaccin mot apkopporna. Ännu har jag inte sett att de förekommer några konspirationsteorier rörande dessas inblandning i utbrottet.

Eller, men bara kanske, så håller vi huvudet lite kallt nu och tittar på fakta.
Sjukdomen drabbar företrädesvis promiskuösa homosexuella män och har en extremt låg dödlighet. Hur vore de om personerna som riskerar att drabbas tog ett eget ansvar och höll sig i styr ett tag?
Stoppa in schlongen och gör något annat istället. Att bara prata med människor är rätt trevligt det också, den största risken att språka med någon är att man upptäcker hur puckad personen är. Även om det i sig kan vara en besvikelse så lär man sig alltid något och slipper till på köpet besvärande utslag kring olika kroppsöppningar.

Som klassiskt liberal vore det dock ett tjänstefel att kräva saker av folk, särskilt lite bryr jag mig om vad vuxna människor har för sig med varandra i sängkammaren.
Men detta är ett utmärkt tillfälle att påminna om en mycket viktig grundläggande princip som alla klassiska liberaler lever efter, nämligen att du aldrig får skada någon annan med mindre än att personen utgör ett direkt hot mot dig. Rena rama kärleksbudskapet med andra ord!

Fler borde försöka leva efter den principen i denna yttersta av tider!