Pressmeddelande!

Pressmeddelande! 1

Skolminister Lotta Edholm (L) har nådigt uttalat sig i ett pressmeddelande!

”Insatser riktade till barn och unga är avgörande i det brottsförebyggande arbetet och här kan skolan spela en viktig roll. En viktig del är att skaffa mer kunskap om hur våra grannländer arbetar för att dra lärdomar av deras erfarenheter”

Skolverket, eller om det kanske ska vara Skolvärket, har därför fått i uppdrag att kartlägga vad svenska skolor och skolorna i våra grannländer gör åt saken. Eftersom det tydligen hastar med besked skall rapporten redovisas i september.
Detta samtidigt som den gamla vanliga tvistefrågan när det gäller brottslighet tuggas vidare, nämligen vad socioekonomiska orsaker¹ har med sakernas tillstånd att göra.

Om skolornas brottsförebyggande arbete kan man som ett empiriskt faktum fastslå följande.
Skolor i så kallade utanförskapsområden har fler brottsaktiva ungdomar än exempelvis OneSchool Global Nyby Campus.
Tvistefrågan gäller huruvida detta beror delvis eller helt och hållet på socioekonomiska orsaker?

Vi kan i alla fall säga en sak säkert om OneSchool Global Nyby Campus, den är med säkerhet lika etnisk homogen som vilken skola som helst i valfritt utanförskapsområde. Fast för Nyby Campus gäller så att säga motsatt homogenitet jämfört med utanförskapsområdena.

Plymouthbröderna gifter sig nämligen inte utanför sin grupp och barnen har således genuint europeiskt ursprung i rakt nedstigande led.
Dessutom, vilket är ett bistert faktum för alla älskare av kulturell och religiös mångfald, till skillnad från de som vanligtvis bebor våra utanförskapsområden så är Plymouthbröderna stenhårda lutheraner med därtill hörande arbetsmoral.
Betalar skatt och alla andra avgifter gör de också, på intet sätt ligger de samhället till last (förutom att de retar fisliberaler och Skolverket till vansinne genom att vara oerhört dogmatiska och konservativa, det är för övrigt inte brottsligt, åtminstone inte ännu).

Slutsatsen blir alltså att barnen på Nyby Campus sannolikt avstår brottsligt leverne av såväl socioekonomiska som kulturellt/religiösa orsaker.
En högst sannolik orsak till att barn i utanförskapsområden begår brott är då rimligtvis såväl socioekonomiska som kulturellt/religiösa orsaker.

Man kan också sammanfatta det mer konkret. Som föräldrar är Plymouthbröderna mer kompetenta att fostra sina barn.

Vad gäller frågan om skolans roll i det brottsförebyggande arbetet måste vi konstatera följande: att det vore bättre att alla barn lämnas bort till staten i förskoleåldern för att till allas fromma fostras till goda samhällsmedborgare.
Det kommer ändå bli slutresultatet när alla nuvarande riskdagspartier sagt sitt om skolpolitiken. Uppenbarligen är det så att man önskar en total kapitulation från föräldrarna, de verkar inte klara av någonting alls!

Alternativet att föräldrarna ska stå för uppfostran och skolan sköta bildningen verkar inte föresväva någon tongivande politiker. Anledningen till detta är givetvis mycket enkel, alla tongivande politiker är mycket medvetna om att föräldrar som helt själv fostrar sina barn kan ge dem konstiga tankar.
Tankar om att man ska tänka själv och inte nödvändigtvis följa strömmen som en död fisk, så kan vi givetvis inte ha det.

Det är därför som skolan ska delta i det brottsförebyggande arbetet. Sannolikt avstår Skolverket att fråga personal, föräldrar och elever på OneSchool Global Nyby Campus varför just de barnen inte misshandlar, skjuter och kastar bomber.
Det tycker jag är tråkigt eftersom svaren sannolikt skulle vara mycket upplysande!

  1. Socioekonomiska orsaker är kul att debattera med den akademiska vänstern. De är ofta gravt förlästa och har minst sagt dålig verklighetskontakt, de brukar vrida sig som maskar på en fiskekrok när begreppet kommer på tal.