Porr och Islamism

Porr och Islamism 1

Såsom varande klassiskt liberal är det svårt, ja helt omöjligt, att neka människor korkade val.

Detta gäller givetvis under förutsättning att man inte skadar andra människor. När besluten människor fattar är rent kriminella får det vara slut på tålamodet.

När vi talar om Abdirizak Waberi, före detta moderat riksdagsman, rör vi oss i den kategorin. Som bekant har han slussat skattepengar från ett friskoleprojekt till islamistiska organisationer i hemlandet och sexklubbar i Thailand. Enligt uppgift ska det röra sig om 13 miljoner kronor!

Det första kanske är en god gärning i hans guds ögon. Men det andra bör han inte finna någon nåd inför. Smällen för båda sakerna tar som vanligt vi skattebetalare.

Jag konstaterar att slaskpressen inte intervjuat någon hederlig människa på gatan om vad han eller hon kan tyckas ha för funderingar om saken. Kommentarer från annat håll saknas inte.
Som exempelvis att vi ska ha bättre koll på våra skattepengar.

Vad gäller det sistnämnda läser jag att kriminaldårar kommit på att utnyttja rikets tandvårdsförsäkringar. Man sätter upp en klinik och pumpar systemet på pengar. När det upptäcks packar man ihop och drar.

Vi kan alltså konstatera att om det finns ett offentligt system för att transferera pengar så står det alltid folk redo att utnyttja det för egen vinning. Oavsett om det är skolpengar, pengar till tandvård eller, som på senare tid, så kallat ”corona-stöd”.

Sålunda, tänker vänsterister, måste vi dra åt tumskruvarna. Inrätta myndigheter som kontrollerar utbetalningar och krossa friskolesystemet.
Självklart håller jag med om det sistnämnda. Åtminstone i den meningen att vi ska slippa betala en massa skatt som därefter pumpas in i ett statligt likriktat utbildningssystem.

Vad gäller att öka kontrollerna i övrigt, det vill säga dra åt tumskruvarna, är det onödigt om inga pengar behöver plockas in från medborgarna och sedan fördelas igen mellan dem.
Självklart kan inte notoriska vänsterister gå med på ett sådant system. Då skulle det nämligen, enligt dem, uppstå skriande orättvisor eftersom du och jag inte kan betros med ansvaret att själv bestämma över våra liv.

Vem vet, kanske skulle det även börja knorras bland porrklubbsägare i Thailand och islamistiska partier i Afrika?

Medborgarna skulle dock få det bättre. Inte bara skulle de utan inblandning från staten själv bestämma över barnens skolgång. De skulle helt säkert veta vad pengarna de betalade för densamma hamnade!

Det enda egentliga problemet med en sådan tingens ordning är att vänsteristerna skulle tappa kontrollen över folk. Redan nu har de stora besvär med detta eftersom exempelvis dryga typer som undertecknad med relativ enkelhet kan ordna med egen blogg som publiceras på det världsvida internätet.

Facebook tappar mer och mer kontrollen då alternativa plattformar gör sig gällande. Populasen har till och med mage att ifrågasätta hela projektet med dödsmördarpandemin och dennas följdverkningar.

Då är det enkelt för de som anser vara förmer än andra att ropa på mer kontroll över skattepengarna, transfereringssystemen och den statliga ”servicen” med ett förtappat utbildningssystem. Istället borde vi ställa oss den rimliga frågan om systemet som sådant borde skrotas.

Detta för att det per definition inbjuder till fusk. Att den före detta riksdagsmannen har luftat snabeln på porrklubbar i Thailand med hjälp av skattepengar är fruktansvärt illa, men det är fullständig katastrof att han kunnat underblåsa primitiv islamism med stålarna. Jag repeterar, fullständig katastrof!

För övrigt träffade jag å tjänstens vägar en skolbyråkrat verksam i Göteborg för ett par veckor sedan. Personen var kanske inte gråtfärdig, men väl stressad, över alla ungar som skulle omplaceras efter att den gode (?) riksdagsmannen fått förbud att driva verksamheten vidare.

Där man konstatera att valfrihet verkligen innebar merarbete!

Om vi i fortsättningen önskar att våra skattepengar inte ska gå till porr och islamism får vi alltså kavla upp ärmarna och kräva hemskolning. Vi struntar i att betala skatt som ska omfördelas och tar själv ansvaret för ungarnas utbildning och bildning.
Som grädde på moset slipper vi dessutom värdegrundsindoktrineringen!