Politiska Principer

Politiska Principer 1

Mer civilsamhälle, mindre stat, är en princip som en medlem i Klassiskt liberala partiet alltid är beredd att försvara. Men vad innebär det i praktiken?

Makten skall förflyttas närmare medborgaren, besluten skall fattas där de får konsekvenser och av de människor som får konsekvenserna.
Det innebär att riksdagen, regeringen och myndigheter får betydligt mindre att säga till om. EU-parlament och andra abnormiteter ska vi bara inte tala om.
Finge jag bestämma skulle de avdankade riksdagshen, ministrar och annat löst folk som skickas till EU och andra internationella organisationer få skaffa sig en annan utkomst per omgående.

Socialister brukar få något skrämt i blicken och stamma om orättvis fördelning och utsatta grupper när man kommer in på att kraftigt beskära staten på makt. Det finns inget som säger att goda medborgare kan sköta sådant själv med bravur, däremot går det att konstatera att dagens system är omöjligt att överblicka och lätt att fuska med.
Det huvudsakliga problemet för socialister är att de skulle förlora makten att lägga sig i och bestämma var andras pengar skulle gå.

En klassisk liberal önskar låga och effektiva skatter. Skattepengar skall hanteras lika varsamt som om de vore egna pengar.
Det säger sig självt att en mindre omfattande samhällsapparat ger ett mindre behov av högre skatter.
I princip finns det inget som säger att de flesta som uppbär lön också är kompetenta nog att besluta vad de vill lägga sina pengar på.
Vari ligger faran med att själv hantera sin sjukvårdsförsäkring, sin pension och de pengar som en kommunal förvaltning kostar? Går man aldrig på ett bibliotek eller till en simhall kan man gott slippa betala för det.

Idag måste vi söka tillstånd för nästan allt. Det är krångligt, det tar tid och är kostsamt.
Vi måste bryta byråkratväldet och förenkla ansökan till bygglov, uthyrning av lägenheter och driva företag. Internet kan avregleras helt.
Problemet är åter igen att socialister känner av maktförlusten när de hör ett sådant resonemang. Makten är för dem det enda rimliga alternativet för att skapa ordning och reda i deras fragmenterade omvärld. En klassisk liberal, å andra sidan, upplever fragmenteringen som naturlig. Vi ser det som en förutsättning eftersom kraven i Kalix kan vara helt andra än i Malmö, varför då knö in dem i samma trånga mall?

När det gäller bidragsmigrationen skall vi sätta stopp här och nu. Allmän ordning skall återställas, om nödvändigt måste repatriering användas för att skapa balans i samhället.
All vidare migration skall vara av självförsörjande människor. Några skattepengar för att underhålla folk som kommer till Sverige ska man inte räkna med. Det är det mest rättvisa system man kan tänka sig för dem som får betala nuvarande sjabblande, nämligen svenska netto-skattebetalare.
Kommunerna ges vetorätt i migrationsfrågorna, till att börja med, eftersom den påverkar deras ekonomi och infrastruktur.
På lång sikt, när statliga myndigheter som nu misslyckas att hantera eländet lagts ner, får varje kommun bestämma helt själv.

Skolan skall ovillkorligen stå fri från staten eftersom den saknar kompetens att uppfostra dina barn. På sikt vill jag att skola och utbildning sköts av civilsamhället. Jag stöttar friskolor, helprivata alternativ och hemskolning.
Skolpengen skall skrotas.

Vården skall drivas av professionella företag, organisationer och kooperativ samt bekostas av försäkringar. Det är ett mysterium att man klarar detta i andra länder men inte Sverige.
Jag kan acceptera att staten erbjuder ett skyddsnät för de som hamnar utanför systemet. Givetvis finns det inget som säger att människor betalar extra försäkringar för dem som är skyddslösa. Vad var och en gör med sina privata pengar är inte min sak att ha synpunkter på.

Till statens kärnuppgifter hör att bidra till trygghet och säkerhet. För att ha en lokal förankring skall varje kommunal polisstation ha en lokalt vald polischef, rätt till självförsvar för medborgarna och förenklad ansökan om vapenlicens.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att dessa omfattande förändringar inte kommer bli enkla att genomföra. Men vi gör det inte för att det är enkelt, vi gör det för att få ett bättre samhälle som hyllar ansvarstagandet lika mycket som friheten.
Vi gör det för att Sverige och svenskarna ska bli herrar i sitt eget hus, helt enkelt.
Vi vet bättre än maktspelarna i Stockholm. Nu är det dags att ta ansvaret och genomföra omdaningen av samhället!