Politiska beslut

Politiska beslut 1

Politiska beslut ska i princip gå ut på att så aggressivt som möjligt lämna människor ifred.

Om vi börjar uppifrån innebär det att Klassiskt liberala partiet är starka anhängare av maktdelning, vilket innebär att de lagstiftande, exekutiva och dömande organen skall vara separata och oberoende.Maktdelningsprincipen innebär att regeringschefen väljs direkt av folket istället för att utses av riksdagen. Regeringschefen utser sedan själv sin regering.

Riksdagen ska bara vara det lagstiftande organet, regeringen det verkställande organet och en konstitutionsdomstol inrättas för att kontrollera att riksdag, regering, statliga myndigheter och kommuner inte bryter mot grundlagen.Sverige har idag ett omodernt och odemokratiskt styrelseskick som bäddar för vänskapskorruption och gör det mycket svårt att hålla beslutsfattare rättsligt ansvariga.

Självklart innebär det att Klassiskt Liberala Partiet vill ha ett system där de folkvalda företrädare i både kommunfullmäktige och riksdag väljs personligen, genom lokala val, inte utifrån partitillhörighet.
Om någon studsar till och tycker jag utelämnat regionerna beror det på att Klassiskt Liberala Partiet vill avskaffa regionerna (tidigare landstingen) samt avskaffa den ineffektiva och dyra skattefinansierade vårdapparaten.
Sjukhus, vårdcentraler och kliniker säljs till läkare, sjuksköterskor, ideella stiftelser och företag som vill driva dessa vidare och människor får istället för att betala skatt fritt välja en privat sjukförsäkring.

Små kommuner är dock fria att i framtiden istället frivilligt samarbeta med varandra i frågor som krisberedskap och brandförsvar samt i dialog med de försäkringsbolag som tillhandahåller sjukförsäkringar säkerställa tillgången på akutsjukvård, primärvård och specialistsjukvård.
Det är mycket annorlunda syn mot den som råder idag där regionerna sysslar med tusen och en andra saker än sjukvård. I region Halland (och säkert i andra också) har man exempelvis anställda byråkrater som sysselsätts med att samordna utbyggnaden av cykelbanor.

Klassiskt Liberala Partiet vill se mycket långtgående lokalt självstyre.
På så sätt ges medborgarna största möjlighet att bosätta sig med likasinnade och välja vilket liv de vill leva.
Vi anser att administrativa indelningar i storlek med dagens kommuner ur psykosocialt perspektiv är det bästa sättet för medborgare att komma samman och gemensamt styra och förvalta det som så behöver göras. Vi vill därför att kommunerna utöver dagens ansvarsområden helt övertar ansvaret för flera av statens och regionernas ansvarsområden som till exempel ordningspolis, inkomstskatt, akutsjukvård, byggregler, socialtjänst, miljöfrågor, nyttjande av mark, infrastruktur samt allt det som idag regleras och förvaltas av den ändlösa raden av statliga myndigheter med länsstyrelserna i spetsen. Dessutom vill vi att majoriteten av statens alla lagkrav på kommunerna reduceras kraftigt.

Den största fördelen med ett långtgående kommunalt självstyre är att dåligt skötta kommuner inte kan leva av och på välskötta kommuners förtjänster.
Ett mycket sannolikt utfall är att vissa kommuner kommer få några svåra år medans dom reder upp sin situation.

Offentlig förvaltning ska enligt Klassiskt Liberala Partiet i princip endast omfatta rättsväsende, utrikespolitik, krigsmakt och lagstiftning.
Det innebär att krigsmakten är en av ytterst få statliga institutioner som Klassiskt Liberala Partiet inte vill lägga ner eller privatisera, utan istället stärka avsevärt. Migrationsverket kommer under en övergångsperiod reorganiseras under beteckningen Återvandringsverket, sannolikt innebär det ett stort behov av nyanställningar när de nuvarande aktivistbyråkraterna därstädes säger upp sig en masse i protest mot att de inte längre har möjlighet att ytterligare kulturberika Sverige.

Den utrikes representationen kommer bli en särskild nöt att knäcka, eller väldigt enkel att lösa. Alla som har ögon att se med och öron att höra med kan skaffa sig en egen uppfattning om vilka länder vi kan tänkas ha ett fruktbart utbyte med, samt vilka där en representation egentligen innebär risk för dyra renoveringskostnader av våra ambassadbyggnader.

Vi kan också konstatera följande, Klassiskt Liberala Partiet anser att all identitetspolitik utgör en kränkning av individens fri- och rättigheter.

Klassiskt Liberala Partiet är därför fundamentalistiska motståndare till alla tendenser att människor utifrån någon annans uppfattning om dennes grupptillhörighet ska ges olika rättigheter, skyldigheter eller ekonomiska spelregler.

Ingen har valt sin hudfärg eller sitt kön. Klassiskt Liberala Partiet anser att alla individer kan och vill ta ansvar för sina egna livsval. Detta utan att behöva bedömas eller fördömas på grund av sin hudfärg, kön, sexuell läggning eller annan godtycklig grupptillhörighet.

Barn får absolut inte utsättas för marxistiska ”kritiska teorier” om maktstrukturer, klassförtryck och könsmaktsordning. Ett barn ska inte behandlas annorlunda än ett annat bara för att de tillhör olika grupper. Flickor ska inte lära sig att kvinnor är utsatta och maktlösa offer. Alla människor ska bemötas, bedömas och behandlas utifrån sina egna handlingar, inte någon annans. Att särbehandla individer utifrån deras grupptillhörighet är ren och skär rasism och sexism helt oavsett om de som förespråkar detta själva kallar det för antirasism och feminism.

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!