Politikerna!

Politikerna! 1

Varför gör politikerna inget åt höjda livsmedelspriser och dyrare el?

Frågan ställs i en insändare i Hallandsposten den 19 juni 2023. Personen skriver att ”Åtgärder finns mot låg självförsörjningsgrad på livsmedel, för böndernas villkor och mot marknadiseringen av elproduktionen.”
Svaret är som vanligt mycket enkelt. Politikerna varken kan eller vill!

De kan inte eftersom man ägnat de senaste 20-30 åren till att sälja ut landets självständighet till bland annat EU och bygga ihop distributionssystemen för el samtidigt som den från från ”förnybara” alternativ fristående elproduktionskapaciteten fasats ur. Samma sak har man med stor iver ägnat sig åt på kontinenten.

Matproduktionen är beroende av internationella jätteföretag som inte särskilt bryr sig om Sverige. De är mer intresserade av sina aktieägares välbefinnande. Någon beredskap för livsmedelsförsörjningen har vi inte haft med någon reda efter Sovjetunionens fall, politikerna var övertygade om att alla krig på jordens norra hemisfär var slut.

De vill inte av flera olika skäl. För det första är det givetvis en oerhört besvärlig process att göra oss självständiga och oberoende. En fråga man kan ställa sig är när vi såg en svettig politiker sist, en som jobbade så hårt att stackaren såg alldeles utschasad ut?
Jag kan givetvis bara tala för mig själv, men jag kan inte påminna mig om att jag någonsin fått uppleva det!

För det andra skulle en sådan tingens ordning innebära ett så stort nederlag för våra politiker att det är otänkbart att de är redo att ta smällen för dig.
Tänk dig själv om du byggt ditt liv på, internationalisering och folkens förbrödring visade sig vara en stor lögn? Visserligen är politiker bra på att ljuga, men det ska vara om enskilda saker som att vi skatteslavar och rösthjon bara upplever otrygghet, inte hela fundamentet som alla riskdagspartier bygger sitt existensberättigande på. Nämligen att internationalisering är den enda egentliga vägen att gå.

Sist men inte minst, långt ifrån minst, har vi problemet med att politikerna förlorar makt och strålglans om de istället skulle ägna sig åt det lilla istället för det stora.
Det skulle bli den sista knäcken mot deras fragila egon att de förlorade makt om de var tvungna att agera småskaligt i Sverige. Det är givetvis uteslutet.

Så är det nämligen, och det begriper alla som representerar riskdagspartier, att lösningen ligger i att vingklippa staten och ge makten åt medborgarna. Det är per definition oacceptabelt eftersom allt sådant innebär att politikerna förlorar makt, vilket är helt oacceptabelt.

Representanterna vill helt enkelt att det ska vara komplicerat och insnärjt på alla möjliga vis för att de ska ha möjligheten att styra och ställa.
Ju mer komplicerat och insnärjt desto bättre. De vill medvetet göra det så oerhört svårt det bara går för dig själv att styra ditt liv. I en riskdagspolitikers ögon är det ett brott att tänka sig den enkla tanken att du som individ skulle använda sunt förnuft.
Man vill göra dig beroende genom att ljuga och påstå att du inte klarar dig själv och att Sverige inte klarar sig utan att totalt integreras med den övriga världen.

Vår el- och livsmedelsförsörjning är utmärkta exempel på vad man slarvat bort på internationalismens altare.

Vad du själv kan göra per omgående är att protestera genom att inte delta i den hysteriska konsumtionsekonomin som egentligen bara förstärker din slavmentalitet. Har du möjligheter odlar du själv och definitivt ska man söka sig mot det lilla och lokala när det gäller matproduktionen.
Det lilla och lokala ska gälla även i alla andra frågor, vi måste lära oss att stå på egna ben.

Vad gäller elproduktion så är det politikers uppgift att skapa möjligheter till sund och riktig konkurrens. Aktivistmyndigheter som hindrar tillskapandet av ny kärnkraft ska prompt läggas ned. På kommunnivå ska man kunna säga blankt nej till det som inte önskas och ja till det som anses bra.

Framför allt ska makten från bort Stockholm. Det är dom som satt oss där vi sitter idag och det är ingen trevlig sits!