Politik

Politik 1

Om politik kan man säga mycket, det mesta blir givetvis i negativa ordalag.

Dagens exempel på detta kan vi plocka från Sydkorea och Afghanistan.
Inget av dem berör för övrigt den just nu pågående dödsmördarepidemin. När det gäller den noterar jag kort att Region Halland gått ut på Facebook och andtrutet meddelat att hela 17 personer med covid-19 vårdas på regionens sjukhus. Lite surt noterar man också att att människor är inneliggande med andra sjukdomar.

Den underliggande sensmoralen är tydlig. De 17 som vårdas för covid-19 tar i onödan upp viktiga vårdplatser och borde skämmas. Ingen notering görs om de inneliggandes vaccinationsstatus.
Dessutom diskuterar man nu helt öppet i media huruvida det inte är bättre att vänta med den fjärde vaccinationsdosen, den mot variant omikron, till hösten. En fjärde dos blir det alltså vare sig vi vill eller inte. Från början sades det vara två…

Åter till Sydkorea. En av kandidaterna i den pågående kampen om presidentposten, Lee Jae-Myung, har gått ut och lovat gratis behandlingar till tunnhåriga. Detta har skapat det som medierna kallar för en storm.
Ungefär 20 procent av sydkoreanerna drabbas enligt tillgänglig statistik av tunnhårighet, av bilderna att döma är inte Lee Jae-Myung en av dessa olyckliga.

Av sina motståndare kallas han oansvarig och populistisk. De tunnhåriga hyllar honom. Ett inlägg säger ”Jae-Myung, mannen. Jag älskar dig. Jag ska transplantera dig till Blå huset”
Blå huset är för den oinvigde landets presidentpalats.

Till saken hör att Lee Jae-Myung allmänt betraktas som så kallad liberal. En poäng som jag vill göra är en av dessa typer som drar begreppet liberalism i smutsen.
Det enda Lee Jae-Myung är riktigt liberal med tycks vara skattepengar. Jag vill betona att detta inte har ett enda dugg med att vara liberal att göra.
Att vara liberal borde betyda att man tror sina väljare om att vara vuxna människor som kan bestämma själv, punkt.

I Afghanistan har ledarskiktet helt andra bekymmer. Påstått allmänna och fria val är inte något de behöver fundera om och kring. För dem räcker det gott att västvärlden tar sitt pick och pack och drar hem.
Muslimerna i pyjamas oroar sig mest av allt kring frågor som rör moral och sedlighet. Som bekant lider talibanerna av en särskild sorts störning i könsdriften som tvingar dem att klä sina kvinnor i enmanstält och i övrigt förtrycka dem med alla tillgängliga medel.

Om läkemedelsindustrin kunde få fatt i en taliban och utvinna den substans som gör att de drabbas av formidabelt kåtslag när de ser en normalt klädd kvinna, skulle det blåa pillret framstå som vatten i jämförelse med raketbränsle.

I sin allvishet har nu den afghanska regimen beslutat sig för att även kvinnliga skyltdockor utgör ett hot mot hälsan hos sina landsmän. Lösningen är typiskt talibansk. Man sågar helt enkelt av huvudena på skyltdockorna. Halshuggning verkar vara en av deras patentlösningar.

Alla tre exempel jag tagit upp, Region Hallands information kring dödsmördarsmittan och politiken i Sydkorea respektive Afghanistan, bygger egentligen på samma sak.
Man vädjar till människors lägsta känslor och mörkar de verkliga problemen.

I Region Halland mörkar man att vården är illa planerad och än värre genomförd. Den sydkoreanska presidentkandidaten, som för övrigt leder racet mot det Blå huset, vill leda ännu mer och identifierar helt enkelt en grupp enkla presumtiva röster. Frågan är om tunnhårighet är ett problem samhället måste lösa?
Talibanerna i pyjamas har ungefär tusen och en viktigare frågor än kvinnligt utformade skyltdockor. Ett exempel är frysta tillgångar på pengar som de skulle kunna föda sin svältande befolkning på. Ett annat är flera generationer barn som förvägras en vettig uppväxt och utbildning.

Av detta kan vi lära oss att vi som vill ha så lite politik och religion som möjligt har bättre lösningar men inte får något vidare genomslag i opinionen.
När det gäller sjukvård anser vi att folk kan bestämma själv och att utförandet skall lämnas till dem som kan det. Landstingets informatörer som desinformerar på Facebook kan avskedas och desinformera någon annan stans.
Tunnhåriga får lösa sina problem med privata pengar och religiösa ledare får verka inom sin respektive religion.

Vi får betänka att svenska politiker inte är ett dyft bättre an politiker annorstädes. De vill lägga sig i ditt liv och styra upp det eftersom du inte anses begripa bäst själv.
Alltså själva motsatsen till Klassiskt liberala partiets politik.
Vill du ha frihet röstar du på oss!