Politik

Politik 1

För den som tror sig veta att politik är det möjligas konst har jag följande att meddela: ingenting borde egentligen vara en fråga för politiker.

Exemplen på detta är många. För att ta en sak som brukar reta upp alarmister i all läger, klimatet är inte en fråga för politiker att syssla med.
Att man önskar att så vore fallet är en helt annan sak. Politikerna och andra makthavare underblåser gärna den tanken eftersom det passar deras agendor. Detta är inget konstigt, däremot är det sorgligt att den stora massan av vanliga människor går på den valsen och jamsar med.

Om vi bortser från det faktum att jordens klimat helt uppenbart varierat något enormt under årmiljonernas lopp och att den moderna människan bara varit på plats under mindre än en fiskvart av detta förlopp så uppenbarar sig ett annat problem i sammanhanget. Det har inget med klimat att göra, men med hur vi hanterar vår miljö och fördelar det ekonomiska välståndet.

Vad den beramade ”klimatrörelsen” vägrar att svara på är den rimliga frågan om de verkligen vill att fattiga länder ska nå samma levnadsstandard som oss i västvärlden, om så är fallet måste vi undra hur det ska gå till?
Testa gärna att fråga vilken klimatmulla som helst om ni vill ha en rolig stund av tystnad att se fram emot!

Problemet är nämligen att högre ekonomiskt välstånd har ett starkt samband med användning av mer energi. Se bara på Kina som konsumerar oerhörda mängder av den varan.
Hur fattiga afrikanska länder ska lyfta sig upp ur fattigdom och elände utan att konsumera mängder av energi är en gåta.

Svaret är givetvis att klimatrörelsen inte har en aning om hur saken ska lösas utan att minska välståndet i de rika länderna genom att omfördela mera.
Emellertid är det så att om detta vill man inte berätta. För svenskarnas del får det alltså bli klimatskam som lösning!

Klimatskam får också vara lösningen när Europa översvämmas på grund av att befolkningstätheten är för hög och vattnets avrinningsområden är begränsade. Klimatskam kommer vara lösningen när strandnära boenden går åt pipan i Sverige av den enkla anledningen att de ligger för nära vattnet.
Vill man göra något åt sin klimatångest och hjälpa miljön är det enkla svaret att man slutar konsumera så förbannat och lever enklare. Inte att man gör politik av det.

Sjukvård är inte heller det en politisk fråga. Däremot kan man kalla den allmänmänsklig. Har du ett jobb kan du betala en försäkringspremie. Vill du vara solidarisk med fattigt folk väljer du en försäkring som är dyrare och där den överskjutande delen hjälper dem som inte kan betala själv.
Om du inte tror det fungerar är du med stor sannolikhet en samvetslös socialist som måste tvingas av dina slantar.

Samarbete över gränser är inte politik. Det är däremot en fråga om ren överlevnadsinstinkt för en normalvettig människa eftersom andra länder har vad vi inte har eller kan producera. Några överstatliga kolosser behövs inte för den sakens skull.

Inte heller kultur är en politisk fråga. I själva verket får inte kultur vara en politisk fråga. Men eftersom kultur har blivit en politisk fråga står vi i det träsk av stöd, bidrag och vänsterism som vi har idag. Jag slås ofta av tanken att bidragen och stöden går till så kallat ”smal kulturutövning”. Det är det samma som den kultur vi egentligen kan klara oss utan men som av en självutnämnd elit anses mycket viktig och fin.

Abnormiteter som SVT, SR och olika former av presstöd behöver vi inte ens diskutera. Dessa eländen ska bort så fort det bara går tillsammans med majoriteten av myndigheter och institutioner som lägger sig i stort och smått i våra liv.

Ni kan fylla på med vad ni vill och fundera på varför det inte är politik. Samtidigt kan man fundera på vilka områden som borde vara politiskt heta, exempelvis gränsskyddet och territorialförsvaret.
Den intressanta frågan är hur lite politiker egentligen borde bestämma över. I min värld är det i princip inget alls, förutom att garantera dig som medborgare att du är fri att själv bestämma ditt liv.
Eller som vi i Klassiskt liberala partiet säger: Att på aggressivast möjliga sätt ge tusan i att lägga oss i ditt liv!