Polarisering

Polarisering 1

Mycket prat blir det om polarisering nu för tiden.

Det tycks vara Sverige, svenskar och andra boende i Sverige som står för polariseringen.  Ingen verkar fundera över ett mycket enkelt faktum, det måste rimligtvis finnas en motpol som blir förbannad. I detta fallet består motpolen av muselmaner, både här och annorstädes, samt en relativt väl samlad vänsterblivenhet.

De arga muselmanerna som bor i Sverige är relativt lätta att avfärda eftersom majoriteten av dessa är vad man i dagligt tal kallar marginaliserade. Deras socioekonomiska utsatthet (läs integrationsresistens) gör dem i detta fallet lätta att hantera, men självklart ska deras latent våldsamma tendenser inte skrattas bort helt och hållet.
Om man fick önska något, vilket tyvärr inte låter sig göras, skulle dessa med fördel kunna tas om hand av de muslimska trosbekännare som faktiskt är välintegrerade i den svenska samhällskroppen.Att de inte görs beror på att de som är välintegrerade mycket väl vet vilka pellejönsar de integrationsresistenta är. Det finns en rimlig anledning till att de välintegrerade håller sig på sin kant.

Muselmanerna annorstädes är en annan sak. De består nämligen av så pass välfungerande terroristgrupper att de i vissa fall till och med klarar av att nödtorftigt hålla ihop stater.
De har med andra ord möjligheten att påverka Sverige på den internationella arenan med fullt lagliga medel, samt icke minst, operera med olagliga medel.
Det är inte helt osannolikt att de kan initiera, organisera och genomföra terrordåd själva eller genom ombud.

Den samlade vänsterblivenheten i Sverige är givetvis ett kapitel för sig. En av frontfigurerna är pseudoLiberalernas partiordförande Johan Pehrson. Han har i all sin vishet öppnat upp för att förbjuda koranbränningar genom att ändra i ordningslagstiftningen. Hans kollega i ”regeringen”, Billström, kryper bäst han kan för utländsk makt och chefen för dem båda, Uffe, är väl mest frånvarande hela tiden (undantaget när han uttrycker sin extrema oro över yttrandefrihetens konsekvenser).
Vänsterblivenhetens stormtrupper på olika så kallat ”sociala forum” gasar också på duktigt. En sak lyser igenom ordentligt, vänsterblivenheten är livrädd.
Man är livrädd för att inte lyckas knö in oss i Nato, man är livrädd för terrordåd och mest av allt är man livrädd för att Sverige ska förlora sitt I-N-T-E-R-N-A-T-I-O-N-E-L-L-A A-N-S-E-E-N-D-E!

Det sistnämnda, vårt internationella anseende, som byggts upp under så många år med förslösande av skattepengar till olika skurkstater och mottagande av höggradigt integrationsresistenta bidragsmigranter!
Det går givetvis att konstatera en sak, någon tacksamhet visar man inte Sverige och någon export av svenska värderingar har inte skett. Man blev liksom bara förbannad över att vi i Sverige har yttrandefrihet och en massa annat trams för oss.

Den samlade vänsterblivenheten i Sverige är den enskilt största faran att hantera. De sitter nämligen på makten och därmed möjligheterna att genomdriva förändringar i samhället.
Vänsterblivenheten avskaffade det svenska invasionsförsvaret, saboterade energiförsörjningen, tillät massinvandringen och misslyckades kapitalt med integrationsprojektet, lyckades ha ihjäl de mest skyddslösa gamlingarna under pandemin och tvärvände på mindre än en femöring om Sveriges alliansfrihet.
De kan inte heller förklara bort sitt ansvar för att det skjuts och sprängs en masse i Sverige. Man kan sammanfatta det på följande sätt, vänsterblivenheten är en erbarmlig samling syltryggar och vindflöjlar som saknar kompetens att styra oss. Det är redo att göra allt utom två saker, nämligen det rätta samt att ta ansvar och avgå fortare än kvickt.

Hur långt är de beredda att gå i sina försök att styra upp läget? Jo, de är redo att vidta alla åtgärder som skyddar dem själva från allt ansvar och låter dem behålla makten. Bland annat därför börjar hr Pehrson mumla om ändringar i ordningslagen för att muselmaner ska få särrättigheter. Då slipper ”regeringen” ansvaret att förklara för utländska makter att i Sverige är vi unika genom att folk faktiskt har rättigheter.
Vi kan förövrigt gå ännu längre och ge varje mer eller mindre omöjlig grupp, minoritet och samling av olika knäppskallar unika särrättigheter.
Då lär man få se hur det är att leva i ett polariserat samhälle!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!