PIS(S)A på Framtiden

PIS(S)A på Framtiden 1

Socialdemonkraterna fortsätter med projekt ruinera, eller skall vara urinera på, Sveriges framtid. Migrationspolitiken försvaras till varje pris.
Barnens möjligheter till en god skolgång struntar man i.

”Utbildningsminister” Anna Ekström fortsätter trots att Riksrevisionen gett bakläxa på senaste Pisa-mätningen att, med en dåres envishet, hävda att alla kurvor pekar uppåt!
Jag frågar mig vad som är bra med den argumentationen. Om det socialistiska lyckoriket med sin linjära utveckling fungerat borde vi för länge sedan legat på plats ett och fortsatt dra ifrån.

Bakgrunden till ”utbildningsministerns” senaste framträdande är alltså att Riksrevisionen anser att Pisa-resultatet inte stämmer med verkligheten. Barn med en bakgrund annorstädes än Sverige har lämnats utanför undersökningen.
Det är så klart en utmärkt strategi om man vill undvika att sänka resultatet.

Lika utmärkt är det för att ge politikerna, som tyvärr tagit sig rätten att utbilda barnen, fel ingångsvärden när de ska fatta beslut.
Eller fel och fel, vänstern lever ju per definition i en fantasivärld av enhörningar och folk som fiser regnbågar. Eller åtminstone önskar de uppfatta världen som sådan.

Det finns med andra ord inget att se och bekymra sig över, cirkulera!

Samma sätt att betrakta sakernas tillstånd ligger bakom socialdemokratiska kommunalråds indignation över det faktum att svenne-bananer önskar folkomrösta om skolnedläggningar i glesbygdskommuner.

Hösten 2013 inträffade den så kallade Pisa-chocken då svenska elever gjorde historiskt dåligt ifrån sig. Under lång tid hade alltså den svenska skolan misslyckats kapitalt.
Då förstår man bättre varför så många utländska elever exkluderades i den sista mätningen. Det har varit en viss tillströmning av folk till Sverige från 2013 till nu.

Frågan är bara vem som har gjort fel och hur slipstenen skall dras vidare.
Uppgifter gör gällande att promemorior angående Pisa-resultatets giltighet från bekymrade tjänstehen cirkulerats på utbildningsdepartementet.

Anna Ekströms pressekreterare har tidigare avfärdat uppgifterna som ”konspirationsteorier”. Vi andra konstaterar att ”konspirationsteorierna” nu till och med fått fäste hos Riksrevisionen.
Sannolikt kan vi förvänta oss våldsamma utrensningsaktioner på den myndigheten. Tjänstehennen hämtas i gryningen och ödet för den som inte har rätt partibok är förmodligen inget att skratta åt!

”Utbildningsministern” anser dock att det helt och hållet är Skolverkets ansvar om Pisa-undersökningen borde dras tillbaka helt och hållet.
Det är ju snart valår. Otrevligheter måste stuvas undan och ansvaret läggas där det hör hemma. Nämligen hos någon annan än den som på pappret har det.

Jag läser i SvD att Riksrevisionens rapport ifrågasätter grunden till det växande svenska självförtroendet. Så är givetvis inte fallet.
Det var längesedan vi hade något självförtroende som kunde sättas på tillväxt i det här landet. Iallafall när det utbildning och bildning. Och nej, att läsa Camilla Läckberg och glo på streamingtjänsternas enahanda utbud räknas inte som kulturell förfining.
Låt vara att det är god förströelse för illitterata fån med oomkullrunkeligt god värdegrund. Något att sysselsätta sig med innan vaccinationspasset är i hamn och man kan fly utomlands på semestern.

En större fråga är om ”utbildningsministern” och hennes kolleger verkligen vill ha en utbildning i världsklass som förbereder glinen på att konkurrera om platserna på världens topp-universitet.
Jag tror inte det.
Det räcker gott om de kan stava sig igenom mer basala värdegrundsdokument och ladda ner bank-id på mobiltelefonen. Grundläggande kunskaper i språk som talas i mellanöstern kan också komma väl till pass. Tanken på att de från mellanöstern skulle göra sig omaket att lära sig svenska, bland annat för att klara skolan, är nog allt för kränkande.

Jag är personligen inte mycket för att krossa och förstöra det som tidigare generationer byggt upp. Men Sveriges ruttna utbildningssystem kommer jag med glatt hjärta ge mig på från min riksdagsplats 2022.
Vi skulle aldrig hamnat på botten om folk tagit sitt uppdrag på allvar. Då skulle vi inte behöva ha den erbarmliga röra vi upplever idag!