Pestens Tid

Pestens Tid 1
Populasen, vilket inkluderar undertecknad, är numera införstådd med att vi lever i pestens tid.

Efter att genomgått ett veritabelt krig mot ett dödsmördarvirus, som hade den märkliga egenskapen att det stora flertalet människor överlevde dess härjningar helt utan värre besvär än en vanlig influensa, är det nu dags för nästa holmgång.

Nu är det apkoppor som rör upp känslorna hos statsmakter och medicinsk kunniga. Hela ett (1) konstaterat fall har vi i Sverige av denna mycket ovanliga sjukdom. I Europa har under våren ett tiotal kunnat verifieras.

För svensk del anses situationen så pass alarmerande att ”regeringen” under fredagen beslöt klassa sjukdomen som allmänfarlig. Som tur (?) var hann fru statsministerrinnan Magdalena Andersson hem från Amerikat i tid för att slippa delta via hyperkrypterad länk i regeringssammanträdet, om hon inte gjort det skulle NSA¹ nu haft full koll på den saken också!

Enligt rapporter har majoriteten av fallen i Europa skett mellan ”män som har sex med män”. Anledningen till den mycket rimliga slutsatsen är att sjukdomen  ger feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. I Europa har företrädesvis män insjuknat och hudproblemen har enligt Läkartidningen ”ofta varit lokaliserade till könsorgan, ljumskar och huden runt analöppningen.”

Om detta finns givetvis inte mycket att orda om. I stridens hetta, om uttrycket tillåts, är det väl för homosexuella som med heterosexuella att det första man inte tänker på är att kontrollera huruvida kontraparten bär på en smittsam sjukdom, särskilt en sådan ovanlig som apkoppor. Bruket av nödvändig skyddsutrustning är det väl också si och så med bland båda grupperna.

Vad man däremot kan ha synpunkter på är att sjukdomen ska klassas som allmänfarlig baserat på ett tiotal fall i Europa och ett i Sverige. Det är inte heller så att personen i Sverige, eller ”hen” som den kallas i rapporteringen, mår särskilt dåligt.

Däremot finns det en massa politiker och tjänstehen som vill visa sig handlingskraftiga. Vilket allt som oftast görs genom att slå på stora trumman, skrika högt och införa kontroller och förbud till höger och vänster. Som att klassa apkoppor som samhällsfarlig.

Apkoppor är en så kallad sällsynt, sporadisk zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.
Vanligtvis drabbar den människor i afrikanska regnskogar där det finns apor med viruset. Enligt Folkhälsomyndigheten, vissa föredrar beteckningen Folkohälsomyndigheten, är ”Kunskapen om hur sjukdomen sprids är ofullständig, kontakt med infekterade djur är den vanligaste smittvägen men det finns också fall där sjukdomen spridits mellan människor. Smittan kan vara sexuellt överförd.”

Det sista stämmer väl överens med läget i Europa och bör stämma till eftertanke hur sjukdomen ska hanteras. Det bästa alternativet, om något alls behöver göras, skulle sannolikt vara att varna riskgrupperna, det vill säga homo- och bisexuella män.
De kunde exempelvis avrådas från tillfälliga sexuella kontakter och starkt uppmanas att använda erforderliga skydd.
Jag kan rent spontant tycka att majoriteten av den gruppen borde begripa det själv, om inte annat av ren självbevarelsedrift.

Det finns emellertid minst två problem med en sådan lösning.
För det första anses det förmodligen onödigt stigmatiserande av denna omhuldade grupp i samhället. För det andra skulle varken politiker eller tjänstehen få visa sig på styva linan och utöva sin handlingskraft.

Det föreligger givetvis en juridisk aspekt när man klassar sjukdomen som samhällsfarlig, även om den får sägas vara bra långsökt, nämligen att myndigheter och sjukvård får instrument att mota ett större utbrott i grind.

Det sistnämnda är mest intressant ur mitt perspektiv, särskilt i det långa loppet. Man kan ju undra hur små begränsade utbrott av nästan helt okända virus bland mycket specifika grupper ska hanteras i framtiden. Höga vederbörande börjar som bekant få blodad tand vid detta laget.

Samtidigt upplever nog menigheten saken så att de själva inte behöver ta något ansvar eftersom ”myndigheterna” så väl sköter den saken åt dem.
Det är ett utmärkt sätt att gradvis förlora sin frihet på, och det är något som alla bör tänka på!

  1. Signalunderrättelsetjänsten USA