Perspektiv

Perspektiv 1

Det finns tyvärr inga hållbara bevis för att dödsmördarpandemin är ett examensarbete från Konstfack.

När man studerar vad som skrivs och sägs om eländet är det annars lätt att fundera på om så är fallet.
Den senaste påstådda mutationen, Omikron, behandlas utförligt i båda våra kvällstidningar. Eftersom dessa vill ge sken av att bedriva oberoende journalistik, det är så de skaffar sig den klickstatistik som ger en god annonsförsäljning, belyser de gärna alla möjliga aspekter av dödsmördarpandemin.

Experter intervjuas, plattnackar som enligt eget tyckande behandlats bryskt på flygplatser får utrymme och folk som ställer sig misstänksamma till röran avhånas på regelbunden basis. Givetvis hoppar man på den senaste utvecklingen som stavas Omikron. Rent parentetisk kan vi konstatera att Xi kommer före Omikron i det grekiska alfabetet. Att man inte valde Xi kan bero på ett flertal olika orsaker. Bland annat att den nuvarande kinesiska kommunisthärskaren heter just så. Då trumpeten på sitt vanliga slängiga och okonventionella sätt omnämnde covid-19 som ”kinaviruset” anses den bokstaven i det grekiska alfabetet olämplig i sammanhanget…

I en artikel läser jag om den föregivna ”patient noll” med Omikron-varianten. Karln var tydligen inlåst på ett hotell i Hong-Kong där smittade människor sattes i karantän. Han hade varit i Sydafrika och befanns smittad vid hemkomsten.
Av ren otur har karln öppnat dörren till hotellrummet under det att han bar ett återanvändningsbart munskydd med luftutsläpp åt sidorna. Resultatet av detta var att han råkade smitta en kvinna som då blev patient nummer två. Så var eländet igång med Omikron.

Detta synes givetvis inte bra. Just denna variant tycks ha en hög smittsamhet.
Kvarstår då problemet med hur sjuk man blir.¹
Eftersom jag håller för mig för att vara intelligent och bildad långt över snittet för vad man kan förvänta sig även i ett framgångsrikt industriland som Sverige beslutar jag mig prompt för att undersöka saken.

Mina informanter, också det duktiga och väl sedda människor, i både Sydafrika och Hong-Kong förnekar bestämt att Zombies raglar omkring och sprider smittan på någotdera av ställena. Klippen och länkarna jag får mig tillsända talar om mycket milda symptom. Man är samstämmiga över det faktum att patienterna är mycket trötta, rentav utmattade. Något högre tryck på intensivvården märks inte.
Ungefär som en kraftig släng av influensa med andra ord.

I kvällstidningen jag läser uttrycks ungefär samma sak: ”att patienter har varit trötta och utmattade.” Fast sist i texten givetvis. Kvällstidningsreportrar är sannolikt väldigt medvetna om hur en slipsten ska dras. Det blir knappast någon annonsförsäljning om man börjar texten med att konstatera att Omikron betraktas som en ofarlig variant av något som endast med svårighet och stort mått av fantasi kan kallas för dödsmördarvirus.

Folk som kan anses vara kunniga i ämnet, det vill säga virologer, uttalar sig självklart försiktigt. De menar att man inte kan dra några långtgående slutsatser ännu. Vilket ur en forskares perspektiv måste anses rimligt. En slutsats kan du dra när alla fakta ligger på bordet.
Möjligheten finns att Omikron drabbar exempelvis smålänningar med extrem brutalitet.

Om några månader kan hela Jönköping vara satt i karantän, isolerat från omvärlden medelst taggtråd och minfält. På den friska sidan av avspärrningarna patrullerar armén som har order att skjuta folk som försöker fly.
I Vättern patrullerar flottan för att förhindra flyktförsök vattenvägen.

Eller så muterar viruset enligt vad evolutionsteorin lär oss. Det vill säga att det blir mer smittsamt men inte mera dödligt.
Det är det mest rimliga antagandet vi kan göra. Sedan är det självklart en annan sak att läkemedelsindustrin önskar annorlunda. Läkemedelsindustrin vill skapa avkastning åt sina investerare, på ren svenska betyder det tjäna pengar. Det är därför läkemedelsindustrin förkastar i sammanhanget relativt enkla lösningar som att man skyddar riskgrupper, exempelvis äldre och multisjuka. Det är därför läkemedelsindustrin myser av välbehag när folk diagnosticeras med diabetes typ 2, obesitas (som är det politiskt korrekta namnet på fetma) och andra vällevnadssjukdomar.

Ångest, utbrändhet och bokstavskombinationer av alla de slag och sorter gillar de också. Det finns i princip inget obehag som de inte anser går att bota med medikamenter.
Det är därför som de gillar alla nya virusvarianter. Då kan de sälja fler suboptimala vaccindoser till livrädda människor.

Det är här perspektivet kommer in. Vad som skulle hända om fler insåg att det finns andra sätt hantera situationen. För nu börjar det verkligen kännas som hela detta rabalder verkligen är ett examensprojekt signerat konstfack. Alla springer omkring och är livrädda och förbannade.
Än blir de livrädda för virus, än blir de förbannade för att de kvarhålls på flygplatser för att de förnicklade virusen inte ska spridas.

Ena dagen sitter de och trycker i karantän. Andra dagen flyger de till andra sidan jorden. Tredje dagen gnäller de över att boosterdosen administreras för långsamt. Fjärde dagen riskerar de att åka på en propp av undertecknad när de anmärker på min personligen extremt låga vaccinationsgrad.
Sedan far de iväg till Ullared och julhandlar, tydligen snittar man på runt 14000 besökare dagligen i varuhuset därstädes, om inte det är suboptimalt ur smittspridning vet jag inte vad som kan vara det!

När ni läser detta sitter jag förmodligen på min arbetsplats på armlängds avstånd från folk, eller ännu närmare och pillar på dem. Jag har gjort så hela jämrans pandemin utan att en enda gång ha diagnosticerats med dödsmördarviruset.
Min hemlighet?
Jag är frisk. Folk som har uppvisat symtom har ombetts stanna hemma. Jag varken kramar eller tungkysser folk i min närhet. Jag har förståelse för grundläggande hygien och aseptik.²

Jag är framför allt inte livrädd. Det är en bra början, fler borde sluta vara livrädda. Då ska vi nog få ordning på detta också!

  1. Efter denna texts pressläggning meddelar WHO populasen att Omikron inte framkallar allvarligare sjukdom, evolutionsteorin fungerar alltså fortfarande!
  2. Aseptik syftar till att förhindra uppkomsten av sjukdomsframkallande mikroorganismer, till exempel genom rengöring och sterilisering.