Pensionssystemet

Pensionssystemet 1

Upp och ner kan världen tyckas vara när SSU tycker att S ska erkänna att SD har rätt i sak!

Saken är den att SD anser att Sveriges pensionärer har för dåligt betalt och att man därför ska höja pensionsavgifterna. S har å sin sida velat det under lång tid men avstått att lägga förslaget i pensionsgruppen för att C, L, M och KD är motståndare därtill.

Det finns tre typer av pensionsavgifter:
*allmän pensionsavgift
*arbetsgivaravgift (motsvarande för egenföretagare är egenavgift)
*statlig ålderspensionsavgift.

Allmän pensionsavgift är den som vi betalar själv genom preliminärskatteavdraget och görs på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp.
I praktiken betalas den av allmänna skatter.

Arbetsgivaravgift och egenavgift betalas med en pensionsavgift på 10,21 procent av varje anställds lön. Detta gäller även löner högre än 8,07 inkomstbasbelopp, men den överstigande summan ger inte pensionsrätt utan betraktas som skatt.

Statlig ålderspensionsavgift betalas av staten enligt pensionsmyndigheten. Man nämner givetvis inte var staten får sina kulor ifrån. Nämligen från alla oss som jobbar och betalar skatt.
Bland annat går detta till dem som har pensionsgrundande ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringen.

Här förstår man vad en del av problematiken med pensionssystemet ligger. Nämligen själva inbetalningssidan.
Det är nog så, kan man tänka, att de flesta inte vet hur mycket eller litet, beroende på hur man ser det, som betalas in.

Framför allt begriper nog inte många hårt arbetande skatteslavar hur mycket det ska vara med och finansiera uppehället för dem som inte gör ett skapandes grann. Det vill säga dem i social- och arbetslöshetsförsäkringen.

Det största problemet med pensionssystemet ligger dock i förvaltningsdelen. Hur man än vrider och vänder på sakerna ska det på pensionsdagen fram pengar, sålunda måste de placeras i olika värdepapper och massa annat som anses kunna förränta sig över tid.
Den som tänker sig att ändra på systemet till det bättre har ett digert arbete framför sig att lösa frågan hur dessa ohemula summor pengar ska kunna omfördelas till de framtida pensionisterna egna kloka förvaltning.

Då har vi inte ens snuddat vid tanken på de människor som inte alls har någon verklighetsförankring den dag man säger att nu skiter staten i detta projekt med skatter och andra dumheter. Gör vad ni vill med era egna pengar, förvalta dem efter eget huvud!

Eller åtminstone är det vad både SD och S tror, socialister som de är i grund och botten. Jag misstänker att övriga riksdagspartier håller med dem i den frågan.
Det är därför SSU tycker att S ska lyssna på SD. Att bevara krånglet med pensionerna är en del av deras strategi att behålla valboskapen i schack.

Mitt skarpa förslag är att avveckla pensionsavgifterna som vi och arbetsgivaren betalar och istället lägga dem direkt i lönekuvertet, även för de som tjänar över 8,07 inkomstbasbelopp.
Sedan låter vi folk placera dem fritt efter eget huvud. För att stilla riksdagspartiernas oro över sina debila väljares väl och ve får de väl bilda sina egna fonder att placera i.

Alla AP-fonder får finnas kvar tills pengarna därstädes har betalats ut, alternativt får de konkurrera som vilken privat förvaltare som helst.
Det borde inte vara omöjligt med tanke på den startsträcka de haft i branschen.

Vad som är viktigt i sammanhanget är att riksdagspartier som vi inte gillar och aldrig kan tänka oss att ge något förtroende ska hålla tassarna borta från våra surt förvärvade slantar.
Den som vill blanda in dem får riskera sina pengar i deras egna fonder (som jag nämnde tidigare) om de vågar.

Att SD i ohelig allians med S och övriga snedseglare i riksdagen ska bestämma över min pensionsavgift är ett övergrepp på min frihet!