Pengar

Pengar 1

Socialstyrelsen delar regelbundet ut pengar till Sveriges regioner och kommuner.

I juni har tre olika statsbidrag blivit fördelade, alla halländska kommuner har fått åtminstone ett av statsbidragen.
Mest får Halmstad, 86,5 miljoner, som tillsammans med Kungsbacka och Hylte håvar in pengar från alla tre.

Dessa tre är en ”Återhämtningsbonus” för vård- och omsorgspersonal samt bonuspengar för hur många sjuksköterskor man anställt i särskilda äldreboenden och utifrån hur väl de har lyckats minska andelen timanställda inom äldreomsorgen.

Det finns enligt Halmstad kommun många hål att slänga pengarna i. Bland annat ”Validering av omvårdnadspersonal”, eller för att uttrycka det på ren svenska (min tolkning): Kolla upp så att personalen har en susning vad de håller på med. Utan att ha någon detaljkunskap om projektet på 2,2 miljoner kronor får man hoppas att det ingår validering av bland annat språkkunskaper.
Det och basal hygien är bra saker att ha koll på inom äldrevården.

Ett mer apart projekt verkar vara ”Föreläsningar, utbildningar och workshops kring hållbarhet och återhämtning” för 2 miljoner kronor.
Kanske försöker man slå två flugor i en smäll och kombinera sopsortering och dygnsvila? Eller är det att förklara nyttan av att inte ha en för stor barnkull att hantera?
Att det skulle vara kloka föreläsningar riktade till förvaltningschefer och politiker om den nya och av personalen avskydda schemaläggningen håller jag för otrolig. Den är nämligen beslutad i god demokratisk ordning och således oantastlig.

HR-chefen inom kommunens hemvårdsförvaltning, Jesper Bresell, uttalar sig om läget i lokalblaskan Hallandsposten. Han menar att den största ”utmaningen” (ett ord som HR-chefer använder istället för ”problem”) är att pengarna måste användas upp under 2022. Vill det sig illa måste man prioritera hårt!
Annars så måste pengarna prompt återbetalas till statens kassakistor.

Om detta spektakel finns givetvis mycket att säga.
Vi kan börja med ”Återhämtningsbonusen” som ska främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Det kan tyckas lite sent att satsa pengar på det efter att personalen utsatts för en av de mest betydande utmaningarna i modern tid, nämligen dödsmördarpandemin. Man borde tänk på det innan och i fortsättningen se till att implementera rutiner och beredskapslager innan det smäller till igen.

En bonus skulle givetvis vara om äldreomsorgen inte användes som krockkudde för att kunna anställa folk som i övrigt anses svåra att hantera på en modern arbetsmarknad. Att de kan tala och förstå det svenska språket och så vidare.
Kanske är det så enkelt att kommuner och privata arbetsgivare ska satsa på en bra arbetsmiljö för dem som är satta att ta hand om de äldsta och sköraste av våra medborgare?

Ett projekt som handlar om ”Föreläsningar, utbildningar och workshops kring hållbarhet och återhämtning” antyder att politiker och ledning är gravt ute och snurrar i planeringen och genomförandet av verksamheten. Man kan undra om det sysslar med annat än att producera värdegrundsdokument och jaga budgetposter att skära i? Om man nu gjorde det torde dylika kurser inte vara av nöden tvungen.

Ett bevis för att man inte gör det är att bonus utgår för att man lyckas bemanna upp med tillräckligt antal sjuksköterskor och skära ner timanställningarna. Det betyder rimligtvis att andelen sköterskor var för låg och de osäkra timanställningarna för många.
Eller för att uttrycka det mer korrekt: man har tidigare medvetet struntat i att säkra upp bemanningen. Kommunen har fuskat och gjort fel. Nu får man betalt för att man till slut genomfört det som skulle vara en självklarhet från början.
Om inte det är ett bevis för att systemet är perverst vet jag inte vad som skulle vara det!

Sist men inte minst varför var pengarna tvungna att ta vägen om statens kassakistor och behöva avlöna ytterligare lager av tjänstehen innan de landade där de uppenbarligen behövdes bättre? Åtminstone om man nu lyckas sätta sprutt på dem innan de ska betalas tillbaka?

Mitt system låter bättre. Man slipper betala allsköns skatter och avgifter och avgör själv vad som ska hända med stålarna.
De enda som begråter den lösningen torde vara politiker och byråkrater som inte tror att vi begriper något själva, för min del kan de gärna bli arbetslösa fortare än man säger statsbidrag.

För övrigt önskar jag er en god midsommar med riktigt dödsmördarhetta. Det kan vi skattehjon vara väl värda!