Pengar till Bidragsmigranter

Pengar till Bidragsmigranter 1

Sverige betalar ut pengar till bidragsmigranter som återvänder dit där de kom ifrån.

Så kan det ju vara att drömmen om midnattssol, yttrandefrihet och möjligheten att bränna precis vilken bok man vill inte visar sig vara det man ville ha.
Vad jag förstår, enligt många är det inte mycket, så existerar det lite olika former av pekuniärt stöd till utvandrande bidragsmigranter.

Vad gäller frivillig återvandring för människor med permanent uppehållstillstånd har man ett stöd på max 40 000 kronor till familjer som återvänder.
Kontantstöd till återetablering om max 75 000 kronor per familj utgår till dem som fått avslag på sin ansökan om asyl eller om den har återtagit din ansökan om asyl i Sverige. Säkerhetsläget ska också vara besvärligt i landet.
De länder som är aktuella för tillfället är Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, El Salvador, Eritrea, Irak, Jemen, Libyen, Nigeria, Pakistan, Somalia, Palestina, Sudan, Sydsudan, Etiopien.

Två länder sticker ut mer än de andra i den uppräkningen, Irak och Etiopien. Mig veterligt är det inte helt ovanligt att människor med ursprung i de länderna återvänder till dem på så kallad ”semester”. I praktiken är det säkerligen fler som återvänder kortare eller längre perioder till länder där de påstår sig vara förföljda av olika skäl.

Sedan 2013 har sammanlagt 194 ansökningar om resebidraget trillat in. För återetableringsstödet, som infördes 2012, är siffran 10030 stycken.
Anledningen till dessa knapra resultat beror sannolikt på, som det kanske heter i Migrationsverkets interna jargong, de dåliga ekonomiska incitamenten.

Ska man titta nyktert på saken är det givetvis bara att hålla med. Sannolikt är det inte drömmen om midnattssol, yttrandefrihet och möjligheten att bränna precis vilken bok man vill som var skälet att komma till Sverige från första början.
Istället är det ett, i alla fall i jämförelse med de länder de kom ifrån, möjligheten till relativ rikedom som drev dem att passera otaliga gränser och (förmodligen) riva passen vid den svenska gränskontrollen.

Ska man fortsätta med att betrakta saken nyktert är det ett mycket rimligt mänskligt beteende. Den som inte tror mig kan utföra ett litet tankeexperiment och fundera på vilka val man själv skulle göra om man levde i ett skithål till land och fick sig berättat om ett paradis på jorden?
Skulle du stanna i skithålet till land eller söka det till paradiset?

Vi ska också vara medvetna om att många utövare av den muselmanska tron är övertygade om att så kallad ”Jizya” är en realitet. Ursprungligen är Jizya en årlig skatt från icke-muslimer i muslimska stater. Det skulle kunna vara en förklaring till varför dessa individer inte skäms ett ögonblick för att kvittera ut ohemula mängder av våra skattepengar i olika former av bidrag.
Religiöst övertygade människor i allmänhet, kanske muselmaner i synnerhet (i vilken mån de nu kan definieras som människor), har en förmåga att hitta övertygande argument för olika stolligheter i religiösa texter och traditioner.

Det är alltså ett faktum att vi betalar folk för dåligt för att återvända. En intressant fråga är vilken summa som kan vara lämplig för att öka återvandringen?
Med tanke på det svenska välfärdssystemet, hur ruttet det än kan uppfattas, så torde den vara mycket högre. Sanningen är nämligen bister, nästan inget land är bättre än vad vi är sett över en hel livstid. Om vi bortser från vissa självklarheter som följer av systemets utformning, nämligen indoktrinering från vaggan till graven och en pervers livegenhet till staten, så är Sverige paradiset jämfört med exempelvis Afghanistan.

Att hindra folk från att komma hit är mycket enklare. Det är bara att strama åt kraven över hela linjen, vad som hindrar höga vederbörande är skräcken att inte framstå som en humanitär stormakt.

Som företrädare för det enda egentliga politiska alternativet i Sverige som inte är redo att kohandla om Sveriges framtid är jag redo att gå mycket långt.
Alla som avsäger sig sina permanenta uppehållstillstånd, alternativt får avslag på sin asylansökan, erbjuds 400 000 kronor plus resan betald sitt ursprungsland. Uppsagt medborgarskap ger 3 gånger den summan.¹
Staten drar samtidigt in alla former av ersättningar och förmåner till asylsökande. Bekymrade svenska medborgare som vill stå som faddrar får givetvis göra det, de ska också hållas juridiskt ansvariga för migranten under dennes tid i Sverige.

Gränserna stänger vi och ingen släpps in utan att ha ekonomin ordnad. Undantag görs endast för flyktingar från länder i vårt närområde med ursprung från vårt närområde.
Det är en liten del av åtgärderna för att få ordning på pengarna vi lägger på bidragsmigrationen.

  1. Det finns betydligt mer tvingande metoder också, frågan är om dessa blir mycket billigare?