Pekpinnar!

Pekpinnar! 1

Som av en händelse publicerar Expressen och Aftonbladet dagen efter beskedet om pestrestriktionernas avskaffande varsin text om hur sakernas tillstånd nu ska hanteras.

Av lätt insedda skäl lägger man hos båda tidningarna ut det uppdraget på så kallade krönikörer (Expressen) respektive kolumnister (Aftonbladet).
Det är jämförbart med att skicka upp testballonger för att se vart vinden blåser innan ledarredaktionen eventuellt tar sig an uppgiften att fastslå respektive tidnings officiella hållning i saken.

Expressens krönikör Amina Manzoor tar sig an uppdraget med viss finess och för ett samtal med läsaren. Jag noterar att hennes tidigare anställningar, bland annat på Dagens Medicin, har betalat sig.
Hon klarar galant att redogöra för relativt komplicerade sakförhållanden och hänvisar som sig bör till relevanta studier i texten.

Den enda egentliga svagheten i texten är när hon formulerar sig enligt följande; ”Det är egentligen det viktigaste med ett vaccin, att det minskar risken för dödsfall och svår sjukdom. Och det gör vaccinerna i de flesta fall, också mot virusvarianterna.”

Problemet är som bekant att det inte är helt lätt att bli svårt sjuk av covid-19, och ännu svårare tycks det vara att dö av den. Givetvis med några väl specificerade undantag. Har du oturen att vara föremål för kommunernas äldreomsorg är det klart inte bra. Folk som är överviktiga och/eller har diabetes typ 2 ligger också illa till. Välfärdsmigranter som trodde de kommit till himmelriket på jorden har väl också haft anledning att ompröva en del livsval i betonggettonas trångboddhet.

Hon kan givetvis inte avhålla sig från att konstatera att; ”Vaccinet är inte perfekt och du blir inte osårbar. Men det minskar kraftigt risken för att du ska bli allvarligt sjuk.”
Problemet med att de flesta inte ser skymten av svår sjukdom kvarstår dock.

Värre är det med hennes kollega Peter Kadhammar i Aftonbladet. Han har visserligen en bakgrund som medarbetare i SKP:s¹ tidning ”Gnistan”, men i texten jag läser idag så går han bärsärk och utropar att; ”Vaccinvägrare bör betala det fulla priset för sin vård.”

Som skäl härtill anförs att; ”Ingen kan säga att hen saknar information om pandemin. Ingen kan påstå sig vara omedveten om farorna för sig själv och samhället, ingen kan skylla på ekonomiska förhållanden eller praktiska svårigheter.
Det är bara att gå och vaccinera sig. Det är gratis. Tid är lätt att få om du inte väljer att gå till en mottagning med drop-in.”

Så är det nämligen för notoriska vänsterister att fria val per definition bara existerar under förutsättning att det valet man gör helt och hållet stämmer med det vänsteristen (vid varje givet tillfälle) själv gör.
De vidare konsekvenserna av sina val och konsekvenserna därav är vänsteristen oförmögen att reflektera över. De påminner på så sätt om truliga tonåringar med outvecklat pre-frontalt cortex. De lever i nuet som ett sorts obekymrade naturbarn.

För övrigt kan jag inte tänka mig att vaccinering ”är gratis”. Menar den gode Kadhammar att läkemedelsindustrin, sjukvårdspersonalen, de som transporterar vaccinet, administrerar processen och i övrigt är inblandade inte får betalt?
Nej, det gör han klart inte.
Kadhammar menar att den som vaccinerar sig inte behöva betala kontant. Men för en ärkevänsterist är det så att det som finansieras via skattsedeln betraktas som en icke-kostnad eftersom de inte riktigt förstår hur systemet fungerar, jämför med resonemanget om naturbarn tidigare i texten.
Dessutom låter det bra i löpande text med ord som exempelvis ”gratis”, gratis är som bekant gott!

Jag emotser Peter Kadhammars vidare krönikor i ämnet betala själv som bland annat borde beröra sjukvårdskostnader för rökare, alkoholister, narkomaner, aborter, elsparkcykel-drullar, diabetes typ 2-patienter, obesitas², hobbymotionärer, sportlovsfirare, drumliga hemmafixare och snart sagt varje form av sjukdom/skada som kan anses helt eller delvis självförvållad och/eller moraliskt förkastlig från hans håll.

Eller så gör vi helt enkelt så att vi låter vuxna människor bestämma själv. Det finns givetvis en del risker förknippat med en sådan tingens ordning, bland annat att folk träffar olika val och fattar andra beslut än de vi anser önskvärda. Vilket storligen retar de som anser sig veta bäst.
Jag kan bara lova en sak. Jag kommer fortsätta tjafsa emot!

1. Sveriges Kommunistiska Parti
2. Övervikt