Patriot

Patriot 1

Så är det att Sveriges luftvärn under många år varit underdimensionerat.

För att rätta till saken har höga vederbörande beslutat om införandet av robotsystem 103, eller Patriot som det heter på amerikanska. En randanmärkning är att det är lite mer schvung över den amerikanska benämningen, motsvarande namn på svenska hindras sannolikt av värdegrundsskäl.

Eftersom landets enda luftvärnsregemente är placerat på min hemort, Halmstad, händer det från tid till annan att jag förlägger mina träningspass till deras mark. Då brukar jag springa förbi området där övningsanläggningen för robotsystem 103 skall byggas.

Det lär förövrigt bli ett stort schabrak med tanke på hur mycket natur de redan ödelagt i förberedande syfte. Förutom moderna träningsanläggningar och kontor måste det till verkstäder och det ena med det tredje.
Om detta har jag givetvis inga synpunkter eftersom det ligger på militärt område och jag anser Sverige värt att försvaras.

Systemet som sådant är i grund och botten byggt för amerikanska krav.
Med amerikanare är det så att deras marktrupper förväntas strida under oinskränkt luftherravälde. Det är därför alla deras krig brukar börja med att man televiserar deras påstått ”smarta bombningar”. Först när fiendens (i nämnd ordning) luftvärn/flygstridskrafter, militära kommandostruktur och viss mycket viktig övrig infrastruktur är malt till grus släpper man på marktrupperna.

Förövrigt är det också en viktig förklaring varför USA misslyckades så gruvligt i Afghanistan. Den militära kommandostrukturen hos fienden slogs aldrig ner, den bara drog sig bara undan tills världssamfundet grundligt tröttnade på att försöka införa västlig ”demokrati” och nesligt slank iväg med svansen mellan bena.
Någon viktig infrastruktur som skulle hindra talibanerna fanns inte heller att bomba sönder.

Patriot har sedan det infördes 1981 visat sig vara en habil produkt. Det har till och med utvecklats att användas till så kallat antiballistisk försvar,
Utan att ha tillgång till militära strategers funderingar om sakernas tillstånd kan man (jag) väl tänka mig att det ska vara ett huvudsakligt syfte även i Sverige. Sannolikt är den svenska militären nervösa för vad ryssen kan skjuta från Kaliningrad i ett skarpt läge,

Den sekundära uppgiften är förmodligen att allmänt värna svenskt luftrum om ryssen får för sig att flyga över bestyckade plan i en krigssituation. Vilket man kan ha förståelse för eftersom svenskt luftrum är svenskt, i alla fall när det gäller ryssen. Helst av allt vill man nog undvika att skicka JAS-plan i onödan.

Gott så, men nu över till kostnaderna.
Från början tänkte man sig officiellt att kostnaden skulle ligga på 12 miljarder kronor. Det visade sig sedermera vara ganska fria fantasier när dokument läkte som angav prislappen till 30 miljarder kronor. Man hade tydligen glömt att räkna med uppgraderingar och underhållskostnader. Eller så vågade man inte berätta.

Nu har det krupi fram att FMV (Försvarets materialverk) lagt fram önskemål till regeringen om att anläggningen i Halmstad, som projekterats för 715 miljoner, snarare behöver 1,3 miljarder för att kunna stå klar som planerat till sommaren 2025.

En betydande kostnadsökning från de preliminära 715 miljonerna, med andra ord.
Argumenten är bland annat att det är svårt att kostnadsberäkna på grund av en del uppgifter måste hållas hemliga, samt det osäkra omvärldsläget.

Man anger också att projektet blivit större än beräknat, plus 235 miljoner, samt att det behövs en ordentlig marginal på hela 315 miljoner. Summan hamnar då på runda slängar 1,3 miljarder skattekronor.

Med andra ord är det ungefär som att borra en tunnel genom Hallandsåsen. Grundförutsättningarna har varit högst oklara och stora delar av projektet har man beräknat med tummen och pekfingret.
Vilket givetvis sätter regeringen i ett prekärt läge nu när det är valår och allt. Det är ju en sak att skicka överskottsmaterial till Ukraina, en helt annan att satsa pengar på det egna försvaret.

För militärerna är det klart halvskämmigt att behöva konstatera att man inte tänkt på allt annat som kommer till. Vilket de givetvis borde gjort med tanke på vilka fina grejer skattebetalarna anförtror dem med.

Själv kan jag tycka att vuxna karlar och fruntimmer nog skulle kunna förutse de flesta kostnader som kommer till vid sådana här inköp. Ungefär som jag får göra när det ska investeras privat.
Så är det nämligen att varje fördyring ger oss mindre pengar att köpa annat. Detta gäller även om KLP skulle sitta i regeringsställning och hålla i stålarna.

En sak är säker. Under mitt partis styre skulle militären inte ha en massa annat trams att ägna sig åt. Försvarsmakten kunde då kanske ägna sig åt bättre kostnadsberäkningar så de slapp äska mer pengar när plånboken riskerade att bli tom!