Passe Bitte!

Passe Bitte! 1

Från och med 1 december kommer det krävas vaccinationsbevis för att att besöka vissa typer av arrangemang.

Enligt generaldirektrissan på FOHM, Karin Tegmark Wisell, väljer man nu att verkställa planering som man haft sedan läge.

Meningen är att det ska gälla för evenemang inomhus med mer än 100 personer närvarande. Tanken är väl att den 101 är halmstrået som knäcker kamelens rygg, eller hur nu det gamla talesättet lyder.
Framför mig ser jag hur som helst apokalyptiska scener där folk faller ihop och under många våndor dör på plats. Givetvis är det någon särskilt envis rackare som klarar sig och flyr, för att sedermera bli en superspridare av en ny muterad variant av det elaka Kinaviruset!

Helt hopplöst kommer det dock inte vara för arrangörer som inte vill kontrollera att besökarna är vederbörligen besprutade enligt konstens alla regler och doser.
Folkhälsomyndigheten håller nämligen på att ”utarbeta” särskilda förhållningsregler för dessa osolidariska typer. Då ska man förhålla sig till särskilda regler om avstånd till varandra och det ena med det tredje.

Om detta kommer jag att tänka på två saker.

Dels att antalet arrangörer som behöver dessa regler kommer vara ett försvinnande litet fåtal. Primärt för att man vid detta laget lyckats piska upp en sådan stämning i samhället att de flesta nu bara hör och lyder, vilket gäller både arrangörer och eventuell publik.

Dels att det verkar lite väl sent att börja tänka på en sådan sak först nu. Om FOHM nu haft planer på vaccinationsbevis, eller pass som det borde heta, och haft beredskap för att införa dem så borde rimligtvis alternativen också vara färdiga att rullas ut.

Riktigt desperata har varken FOHM eller regeringen blivit. Jag noterar nämligen att vi ska få fortsätta pendla med allmänna kommunikationer utan att visa upp bevis på vår lydnad,
Det kan för den oinvigde synas märkligt att viruset enbart sprids på olika kultur- och sportevenemang, samt religiösa möten, demonstrationer och föredrag.
Detta beror givetvis på det enkla faktum att samhällshjulen måste fortsätta snurra, Kulorna ska in, så att säga. Även för den hårt ansatta svensken finns dessutom vissa gränser för vad han eller hon kan tåla.

Av någon märklig anledning kan vi också konstatera att riksdagspartierna hunnit avhålla sina viktiga kongresser innan kravet på vaccinationsbevis, eller pass som det mer riktigt bör kallas, införs.

För den som är läskunnig och har en internetuppkoppling går det också att konstatera ett för berörda parter ytterst pinsamt faktum. De stora flertalet av dem som dött i Sverige är över 60 år gamla och tillhörde olika riskgrupper. Att vara utsatt för kommunal äldreomsorg har varit förknippat med direkt livsfara. Varför dessa nödvändigtvis ska vara ute på rockkonserter och/eller demonstrera är en gåta…
Istället borde kommunerna och statsmakterna ta kulturen till dem och live-sända deras demonstrationer över nätet.

Som av en händelse har även FOHM tagit tillbaka sin rekommendation att dubbelbesprutade inte skall testas för viruset. Även där föll man således till föga för ett yttre tryck och vände kappan efter vinden. Alternativt begrep man vad andra redan begripit, nämligen att vaccinen varken gör till eller från. Eller så är det så enkelt att man vill fortsätta hålla folket i ett järngrepp av skräck.
Att inte provta är faktiskt lika med att erkänna virusets relativa ofarlighet.

Summa summarum kan vi konstatera att varken FOHM eller regeringen verkar ha en aning om vad som pågår eller hur det ska hanteras. Man skulle kanske önska, som hederlig skattebetalare, att de skulle börja göra det vid det här laget. Det är ändå en hel del sköna skatteslantar som hystas in i systemet.

Själv är jag vid detta laget bra trött på hela saken. Eftersom jag börjar bli ganska luttrad har jag fattat ett mycket avgörande beslut: mina sparade pengar kommer inte gå till stolligheter som att utgöra grundplåten till ett nytt hus. Sannolikheten för ännu hårdare restriktioner är för hög. Om jag i en nära framtid inte kan ta mig till jobbet för att det krävs besprutning, eller att jag avskedas på grund av samma sak, behövs stålarna för att överleva.
Någon a-kassa har jag inte eftersom principen för den är på tok för socialistisk.

Snart nog kan ekot från forna tiders riken höras, PASSE BITTE!