Pass

Pass 1

Det har som bekant uppstått problem med att skaffa pass.

Om man får tro polisområdeschefen i Halland, Mats Palmgren, beror det på att folk väntat för länge med sina ansökningar.
För en lekman som undertecknad låter förklaringen något krystad. Under de senaste två åren har det nämligen nästan varit stört omöjligt att resa någonstans, dessutom har inte privatpersoner vetat när restriktionerna för att förhindra resor skulle upphöra. Jag noterar också att statsmakten å det bestämdaste uppmanat folk att hålla sig hemma och inte i onödan sköta sitt normala liv.

Kanske har det varit så, oss vanliga medborgare ovetandes, att just hanteringen av passansökningar har kunnat skötas lätt och geschwint utan risk för plötslig virusdöd. Men detta är isåfall något som missats att kommunicera till den del av befolkningen som nu desperat vill ha tag i nya pass.

Eftersom passhanteringen tydligen är en mycket komplicerad sak måste gemene man boka tider för att få sitt pass. Statsmakten har till sin förfäran upptäckt att giriga typer lägger beslag på tiderna och säljer dem för dyra pengar till hugande spekulanter.
Vore man nu socialistiskt lagd skulle man kunna påstå att detta är ett brott mot det i mitt tycke väldigt oklara så kallade samhällskontrakt som sägs råda i landet.

Är man som jag icke det minsta vänsteristisk konstateras det snabbt att tillvägagångssättet inte är det minsta förvånande. Snöd vinning är en djupt rotad drift.
Som bevis härför kan vi konstatera att det observerats ren och skär prostitution under en vetenskaplig studie av Kapucinapors ekonomiska beteende. Om Kapucinapor kan prostituera sig är det knappast förvånande att människor i Sverige kan dra pekuniär nytta av dåliga passbokningssystem.

Sist men inte minst kan det synas lite märkligt att statsmakten inom sig inte planerat och kommunicerat för att ha en bättre kolla på läget.
Min, återigen lekmannamässiga, bedömning är att man någonstans under dödsmördarpandemin måste konstaterat att sådär bra fart i passhanteringen är det inte, samt att man satt sig ner och försökt förklara varför det inte var något drag under galoscherna. Och, sist men inte minst, försökt sig på en förutsägelse om hur det skulle bli när restriktionerna lyftes.

Så verkar man inte ha hanterat situationen. Man verkar inte alls ha varit förberedda på något sätt att restriktionerna skulle lyftas bort alls. Polisen blev kanske lika överraskade som alla andra?
Detta tyder på att statsmakten inte har någon kontroll på läget, vilket jag för övrigt misstänkt ganska länge. Den blev nog mest överraskad själv när det visade sig att zombieapokalypsen var inställd den här gången också, detta trots man gjort sitt bästa för att vara så dåligt förberedda som möjligt.

Polisområdeschefen i Halland säger själv på en direkt fråga i Hallandsposten ”…att avvecklingen av restriktionerna gick fortare än vad de hade förväntat sig och att det var svårt att förutse att trycket skulle bli så hårt som det blev. Men han säger att han i efterhand kan tycka att de borde ha förberett sig mer än vad de gjorde.”

Eftertankens kranka blekhet med andra ord. Man kan undra varför vi har en uppsjö av myndigheter, lagar och regler samt värdegrundsdokument och annat tjafs när det ändå inte fungerar.
I detta fallet är kontentan att passkön i Halland med nuvarande söktryck och personaltillgång rent teoretiskt kan betas av till luciadagen innevarande år.

Då ska man komma ihåg att den kraftansträngningen är ett direkt resultat av att man verkligen kraftsamlar på passproblematiken. För att göra det har polisen kraftigt begränsat möjligheterna för människor att anmäla brottslighet.
Innan har man kunnat vandra in på polisstationen i Halmstad när som helst under kontorstid för att göra det. Nu får man vackert tåla sig till mellan klockan 13.30 och 15.30.
Fördelen är givetvis att rena okynnesanmälningar som sker spontant och i stundens hetta undviks på detta sätt. Nackdelen är att just hanteringen av brottslighet faktiskt påstås utgöra polisens så kallade kärnverksamhet.

Summa summarum är det ändå så att det huvudsakligen är medborgarnas eget fel att de inte med någon reda har kunnat förutse när restriktionerna skulle släppas. Åtminstone om man får tro polisområdeschefen i Halland.
En sak är tvärsäker, en av medborgarna vald polisområdeschef som uttalade sig lika obetänksamt som Hallands Mats Palmgren skulle få besvärligt att bli återvald till sin post.

Det är en av fördelarna med Klassiskt liberala partiets syn på sakernas tillstånd. Att de få myndighetscheferna som kommer bli kvar får arbeta med lösningar istället för att prata strunt, annars åker de ut fortare än kvickt. Vi prioriterar ansvarstagande framför munväder!