Påskkravallerna

Påskkravallerna 1

UD har försökt gjuta olja på vågorna efter påskkravallerna.

Ett trettiotal ambassadörer från länder där den muselmanska tron huvudsakligen hålls för den enda sanna tron bjöds in till Arvfurstens palats för att lugnas. Bland annat ska man ha informerat om att blasfemi inte är förbjudet i Sverige.

Enligt uppgift från reportaget i SvD kvarstod ”oron” hos ambassadörerna efter att mötet avslutats. Det får väl antas att det beror på att sagda ambassadörer just kommer från muselmanska länder.
Där utgår man nämligen från att folket skall lyda och vara lyckliga. Muselmaner utmärker sig nämligen på det sättet att deras ”demokratiska reflexer”, om sådana alls finns, vanligtvis är mycket svaga.

Givetvis är det också så att karriärdiplomater förväntas reagera på ett visst sätt oavsett deras egen inställning i frågan. Annars är de snart inga karriärdiplomater längre.

Den svenska polisen uttalar sig också om påskkravallerna.

På lägre nivå noterar vi polisen på gatan som frågar sig om de ska ta till våld mot kravallbarn. Vilket jag tycker är en ganska märklig fråga eftersom svaret givetvis är ett rungande ja!
Fördelen med barn är att man oskadliggör dem med mindre kraft än vuxna. Sannolikt blir det också en nyttig läxa för den unga bråkmakaren. Samma sak med kvinnor. Polisen måste helt enkelt lägga värdegrunden åt sidan för att lösa uppgiften.

På högre nivå orerar rikspolischefen om att de ska anskaffas bättre utrustning. Vattenkanoner och så kallade ”bean-bags” står på önskelistan.
På frågan varför sådan utrustning inte redan finns på plats är svaret givetvis att man inte såg det komma. Mer precist, man hade inga underrättelser om saken.

Då måste man (jag) fundera vidare och undra hur det kunde komma sig att polisen backade tillbaka när det började hetta till. Skulle inte den rimliga taktiken då varit att gå in hårt och kväva eländet i sin linda?
Enligt uppgift var bråkstakarna inte många till antalet. Dessutom borde kanske en pollett trillat ner när de kom släpande med påsar fulla av stenar. Det uppgiften har framkommit i påstått riktig media och kan alltså hållas för sann!

Tydligen har också polisen förvånats över hur samordnade upprorsmakarna var. En förklaring till det kan vara att polisen å sin sida var väldigt oorganiserade. Med andra ord en ren och skär bortförklaring, kanske rentav en smygrasistisk åsikt. Men om nu muselmaner klarar att organisera brottslighet i övrigt så är det (bevisligen) också så att ett våldsamt upplopp, eller flera, har de heller inga problem med.

Jimmie Åkesson SD har tydligen varit på besök ute i verkligheten och vandrat runt på en eller flera platser för kravallerna.
Han menar att antisociala element ska kunna utvisas ur landet. Vilket jag kan hålla med om. I själva verket tycker jag att man inte ska stanna där, men det är en sak jag säkerligen kommer diskutera längre fram.

Vad man slås av är det predikament som kravallerna sätter Åkesson i. Han tycker nog att de gott kunde kommit för ett par år sedan. Nu måste han ju så smått leka vuxen i rummet och bland annat vurma för Nato. Annars lär det inte bli något med en eventuell regeringsbildning att i höst.

Alltså kan han inte gå fullständigt bärsärk och kräva att militär sätts in på studs. Vilket annars skulle vara en lämplig metod för varje Sverigedemokrat med självaktning.
Dessutom begriper givetvis Åkesson, han är ju förutom sina politiska villfarelser en klok karl, att han inte kan spela bort Nato-frågan hur gärna han än vill.
Det ska fan vara statsman och populist, tänker nog Jimmie när han funderar över sakernas tillstånd.

Då är med andra ord situationen enligt följande.
Muselmanska ambassadörer är förbannade eftersom de inte för sitt liv kan begripa hur mer demokratiska länder än deras egna fungerar.
Polisen har som vilken svensk myndighet som helst konstaterat att det finns en bister verklighet bortom värdegrunden
Jimmie Åkesson drömmer sig tillbaka det lugnare tider när han skulle kunnat kapitalisera bättre på upplopp och kravaller.

Jag konstaterar att Sverige är lika upp och ner som vanligt. Vi kan förvänta oss en lång och het sommar!