Partiprogrammet, del 6

Partiprogrammet, del 6 1
Ett självständigt land ska kunna värna sina gränser och sin integritet. Något alternativ finns inte, då har nämligen landet upphört att vara självständigt.

Att vi är ett självständigt land som klarar att värna gränserna innebär dock inte att vi kan isolera oss från omvärlden. Det är för övrigt inte heller önskvärt.
Svensk exportindustri är beroende av handelspartner över hela världen, våra universitet är beroende av utbyte med omvärlden. Svenskar i gemen vill resa och vi är alla beroende av en del vi inte kan tillverka själv.

Att vara ett självständigt land som själv värnar gränserna innebär också att vi tar kontrollen över vad och vem som passerar in.
Eftertraktade varor och tjänster är önskvärt. Ej önskvärt är människor som vi inte har en nytta av. Om det nu alls ska existera olika välfärdssystem så ska dessa vara för svenskar, inte andra människor.

Klassiskt liberala partiets partiprogram slår fast följande!

”Ett land av Sveriges storlek kan inte leva isolerat från omvärlden. Vi är beroende av handel och utbyte med andra länder. Det är därför viktigt att Sverige samarbetar med och hjälper andra ideologiskt och kulturellt likasinnade fria demokratiska länder i vår närhet.

Klassiskt liberala partiet vill att det övergripande målet för utrikespolitiken skall vara att skydda svenska intressen, både ekonomiska, diplomatiska och säkerhetsmässiga. Vi vill utöka militärt samarbete med de nationer i östersjöregionen vars samhällen är baserade på kärnvärdena i upplysningstraditionen, såsom frihet, marknadsekonomi, demokrati och rättssäkerhet. Att skydda svenska medborgare är en av statens mest grundläggande uppgifter och vi vill ha en stat som kan hantera denna uppgift på bästa möjliga effektiva sätt.”

Vänsterister drabbas givetvis av letalt förhöjt blodtryck redan av den tredje meningen, ”Det är därför viktigt att Sverige samarbetar med och hjälper andra ideologiskt och kulturellt likasinnade fria demokratiska länder i vår närhet.”
Länder i Sveriges närhet bebos nämligen huvudsakligen av vita människor som mest av allt, enligt vänsteristerna, borde ha vett nog att upphöra att existera.

Även att ”att skydda svenska intressen” ger våra motståndare skrämselhicka. Sverige ska nämligen inga andra intressen ha än att känna skuld för sitt relativa välstånd, skuld för sitt förflutna och skuld för att vi inte i tillräcklig omfattning välkomnar all världens latmaskar att utnyttja våra socialförsäkringssystem. Samt sist men inte minst skuld över att vi lever i ett klimat som kräver en stabil elförsörjning.

Det som upprör mest av allt är den avslutande formuleringen: ”Att skydda svenska medborgare är en av statens mest grundläggande uppgifter och vi vill ha en stat som kan hantera denna uppgift på bästa möjliga effektiva sätt.”
Låt vara att den formuleringen också uppfattas som oerhört provocerande av den klassiska liberalismens bråkiga småkusiner inom libertarianismen. De vill helst av allt att alla och envar själv beväpnar sig för att kunna skipa rättvisa.

När det gäller vänsterister upprörs de av det faktum att formuleringen (mer än) antyder att det skulle vara skillnad på svenskar och andra. Det går inte för sig i deras värld där alla slag och sorter, utom vita medelålders män och aborterade foster, har ett alldeles unikt och okränkbart människovärde.

Vad formuleringen innebär i praktiken är dock att vi vill och kan ta ansvar för svenskar. Vilka andra länder vill ta ansvar kan inte vi lägga oss i, det får de själva ta ansvar för. Som det är nu med alla internationella och överstatliga samarbeten, organisationer, regler och förpliktelser har tidigare och nuvarande regering målat in oss i ett hörn av förpliktelser. Det kommer stänka när vi ska klafsa oss ur det hörnet.

Klassiskt liberala partiet är redo att ta det ansvaret när folket har gett oss förtroendet till det. Tills dess är det vår uppgift att i varje vaket ögonblick påminna de styrande i riksdag och regering om att inte sylta in sig djupare i globalismen, samt ta sig ut ur det elände som är möjligt.

Eller för att sammanfatta det, ett självständigt land ska kunna värna sina gränser och sin integritet. Något alternativ finns inte, då har nämligen landet upphört att vara självständigt.