Partiprogrammet, del 5

Partiprogrammet, del 5 1

KLP:s partiprogram är glasklart när det gäller EU. Man kan sammanfatta det med att ut ska vi och fort ska det gå.

Vi tycker helt enkelt inte att EU är en bra organisation. EU bidrar i stor utsträckning till att koncentrera mycket politisk makt hos en liten grupp människor och undergräver enskilda staters suveränitet och självständighet samt medborgarnas makt.

I dessa tider av viruspandemier går dessutom Ursula von der Leyen, ordförande i Europeiska kommissionen, frankt ut och uttalar sig om tvångsvaccinering av medlemsstaternas befolkning. Vilket för tankarna till en historisk tid när den personliga friheten inte ansågs vatten värd.

Vi kan gott vara utan sådana urbota dumheter. Vad befolkningen på kontinenten sysslar med får de stå för. Vi nordbor ska hålla oss för goda för sådant tjafs.
För övrigt är det så att politiker som önskar en internationell karriär är välkomna att agera sina egna lyckas smeder istället för att snylta på skattebetalarnas surt betalade pengar till EU.

Eftersom alla våra nuvarande riksdagspartier mer eller mindre, oftast mer faktiskt, bygger sin politik på den socialistiska principen att vanligt folk, du och jag alltså, inte anses begripa sitt eget bästa så är de EU-förespråkare.
Vi måste ställa oss frågan varför så är fallet? Jag tror helt enkelt att de flesta är det av ren lättja. Det är helt enkelt en bekväm socialistiskt princip att låta allt mer eller mindre vara kvar vid det gamla. Istället tror man sig kunna justera utfallet genom att vrida på kranarna litegrann hit och dit.

Om man betraktar EU som rent dödkött, en inflammatorisk härva av avgifter, bidrag, lagar, regler, byråkratiskt fintande och politiskt intrigerande samt omdömeslöst maktutövande återstår bara att göra sig av med den utvecklingshämmande ballasten.
Begrav eländet!

Vår syn på EU innebär att vi förespråkar att Sverige upprättar frihandelsavtal med andra länder. Dessa skall gynna svenskt näringsliv och bidra till ökat välstånd för det svenska folket.
Det är också Sveriges rättighet att bestämma vilka tullar vi vi vill, mot vilka länder vi vill och på vilka grunder vi vill. Det är en fråga för Sverige och svenska folket att besluta om. Inte byråkrater i Bryssel.

Klassiskt liberala partiet är varma anhängare av internationellt samarbete och handel. Däremot är vi absolut motståndare till centraliserat överstatligt beslutsfattande och och dyra byråkratiska kolosser.

Att det i praktiken går att genomföra en befrielseprocess från EU har England bevisat med all önskvärd tydlighet. De ligger fortfarande där det ligger och bekanta och vänner rapporterar att luften därstädes går utmärkt att andas.
Inte heller är det så att horder av beväpnade gäng drar igenom städerna eller landsbygden på några plundringståg. Faktiskt är alla överens om att landet fortfarande tillhör skaran av civiliserade västländer. Detta trots elaka tungors uttalande om att en snar kollaps var att vänta efter EU-utträdet.

Frihandelsavtal och tullar är normalt sådant som får så kallade libertarianer att rysa av obehag. Dessa har nämligen förläst sig på en myckenhet av ekonomiska teorier, men missat det faktum att precis alla människor inte enbart drivs av goda föresatser.
Om vi ska undvika att Sverige blir ett internationellt nav för mindre nogräknade människor, rentav kriminaldårar, kommer det också fortsättningsvis behövas gränskontroller och tullar.

Vad KLP säger, till skillnad från socialisterna i Sveriges riksdag, är att Sverige och svenskarna är bättre skickade att lösa den frågan själv. Vi behöver inte EU och en hoper andra överstatligt tramsorganisationer att hjälpa oss med det.
Att en del terrororganisationer och en hoper diktatorer på det sättet får det besvärligare att skaffa fram massförstörelsevapen är inte vårt problem.

Inte heller gråter vi oss till sömn eftersom trafficking och annat hemskt inte kan ske till eller genom Sverige. Tvärtemot går vi och lägger oss nöjda och glada över det faktum att vi själva, inte någon annan, har kontroll över landets gränser och vad som passerar över dem.

KLP tycker att vi svenskar är vuxna nog att bestämma själv!