Partiprogrammet, del 4

Partiprogrammet, del 4 1
Energi, miljö och klimat är frågor som ständigt diskuteras. KLP:s nya partiprogram är glasklart på alla de punkterna!

I det nya partiprogrammet konstateras helt riktigt att tillgång till billig energi är den i särklass viktigaste faktorn för ekonomisk tillväxt.
Det är omöjligt att bygga ekonomiskt välstånd utan tillgång till billig energi. Den som tvekar kan fråga stockholmarna som senast råkade ut för strömavbrott och inte kunde ta sig fram medelst tunnelbanan. Eller besöka närmaste sjukhus, industri och matvaruaffär. I hemmen behöver vi värme, vatten och mat på bordet.

En av statens absolut viktigaste uppgifter är alltså ansvara för att samordna alla aktörer för att säkerställa att landets kommuner har tillgång till en elmarknad med hög driftssäkerhet och el av hög kvalité.

Kärnkraft är den renaste, ofarligaste och mest driftsäkra energikälla vi har tillgång till idag. Det har över tid dött färre människor i kärnkraftsolyckor än antalet människor som dör i vattenkraftsolyckor varje år.
Vattenkraftmagasinen förstör dessutom oerhörda arealer fjällnatur. Sol och vindkraft är på tok för ineffektiva att använda i Sverige.

I Halland, där eder riksdagskandidat bor, har det till och med gått så långt att kommunerna bekämpar varandras planer på tillbyggnad av vindkraftverken. Schabraken blir så oerhört stora för att ge någon form av effekt alls att det påverkar möjligheten till byggnation av bostadshus över kommungränserna. Vilket blir ett aber att hantera för de kommuner som vill locka folk som önskar bygga sig ett hus ute i orörd skog.

En sådan tingens ordning är svår att acceptera om man vill ha ett långtgående kommunalt självstyre. Vi kan inte låta Märta et al., som bor i olika storstadsregioner, kräva att landsbygden ska förlora sin främsta tillgångar, sin orördhet, bara för att Märta och hennes vänner lider av klimatångest!

För övrigt är en viktig landsbygdsfråga att staten inte ska använda privatbilismen som en mjölkko för att bekosta andra delar av statens verksamhet.
Anledningen till att man nu gör det är sannolikt att rikets högsta ledning bor för centralt och har god tillgång till det som en stor del av Sveriges befolkning inte har, skattesubventionerad lokaltrafik, utbyggda cykelleder och taxiverksamhet i tjänsten i form av Säpo-transporter.

Vad gäller miljöfrågor konstaterar vårt nya partiprogram att KLP är emot grön skatteväxling, subventioner och punktskatter. Politiska åtgärder för miljön måste vara rimliga och balanserade och får absolut inte hota vårt ekonomiska välstånd.
Ett utmärkt exempel är att staten subventionerar batteridrivna bilar. Givetvis är det ytterst de som inte har någon praktisk möjlighet att köra batteridrivet som för stå för kulorna.

Märta och hennes vänner lyckades till och med subventionera elcyklar en gång i tiden. Debatten om detta nådde en bottennivå när folkhälsoargumentet fördes fram som ett giltigt skäl för subventionen. Varefter en vid kassa stadd medelklass sprang iväg och köpte elcyklar som de av rent oförstånd finansierade via sin skattsedel.
Många, jag inkluderad, blev också förvånad när punktskatten på plastpåsar infördes med argumentet att plastpåsar förorenar världshaven. Jag tillfrågade en för mig bekant kommunaltjänsteman om det verkligen var så att Sveriges kommuner dumpar plastpåsar i sjön, hon nekade bestämt att så skulle vara fallet.

KLP anser att så många svenskar som möjligt ska ta ett personligt ansvar för miljön. Med tanke på hur det ser ut på många så kallade ”miljöstationer” är det en grannlaga men långt ifrån omöjlig uppgift.
Det kan väl också tänkas att det inom befolkningen föreligger kulturella skillnader i hur man ser på miljön. Min personliga erfarenhet är dock att de flesta av icke-svensk härkomst både lyssnar intresserat och efterkommer mina synpunkter på hur det lokala soprummet ska skötas. Andra kan säkert ha sina personliga erfarenheter kring detta.

Vad gäller KLP:s klimatpolitik är det en fråga som vi inte anser att politiker ska ha några synpunkter på.
Partiprogrammet saknar helt och hållet avsnitt om detta.
En rimlig slutsats är att svenska flygresor, bilresor, transporter till lands eller sjöss, eller annat i någon större omfattning kan ha någon som helst påverkan på någonting.
Det är en kraftfull ståndpunkt mot samtidens dumhet och modernitetens oförmåga att hantera de frågor som verkligen är relevanta. Nämligen hur individen ska kunna frigöra sig från en allt mäktigare stat och påträngande globalism.

I själva verket är hela partiprogrammet ett upprop för det sistnämnda. Mindre stat, mindre globalism och mer individuell frihet!