Paradigmskiftet uppskjutet på grund av Inkommensurabilitet

Paradigmskiftet uppskjutet på grund av Inkommensurabilitet 1

Innan alla springer iväg och ylar om en ny tid inom svensk politik, ett paradigmskifte, vill jag påpeka det självklara. Något sådant har vi inte sett skymten av eftersom det, förutom allt annat i denna soppa, föreligger en icke föraktlig inkommensurabilitet.

Thomas Samuel Kuhn, fysiker och vetenskapshistoriker, sägs ha myntat begreppet paradigm. Förutom det faktum att man inte så ofta ser det i den allmänna debatten, vilket nog beror på att vänsterister finner det skrämmande, så är det väldigt användbart eftersom man kan fylla det med nästan vilket innehåll som helst.

Thomas själv menade att det skulle användas för att beteckna en förebild, ett idealexempel eller mönster inom vetenskapen. Nu var ju inte Thomas mer än människa själv. Margaret Masterman, brittisk lingvist och filosof, menade att Thomas använde begreppet i inte mindre än 22 olika betydelser i sitt verk De vetenskapliga revolutionernas struktur.

När det inom ett paradigm uppstår en kritisk massa av anomalier kan en vetenskaplig revolution ske.
Darwins evolutionsteori är ett exempel på en sådan sak. Den gamla världsbilden kastas över ända. Mellan evolutionsteorin och skapelseberättelsen i bibeln råder inkommensurabilitet. I Thomas Kuhns arbeten med paradigmskiften används det i betydelsen ”ojämförbarhet av tankemönster”.

Om vi nu bortser från att politik har väldigt lite, ja faktiskt inte alls, med vetenskapsteori att göra. Men applicerar dessa vetenskapsteoretiska begrepp på situationen så kan vi konstatera att paradigmskiftet, den nya sköna tiden i svensk politik, ännu lyser med sin frånvaro på grund av inkommensurabilitet.

Vad som däremot föreligger är en ohelig allians av mer eller mindre socialistiska partier som sätter sig upp mot riksdagsmobbaren nummer 1, fulsossarna inom S.
För min del är detta gott nog. Alla borde välkomna mer gruff i parlamentet.

Att V (ett synnerligen socialistiskt parti, rentav kommunistiskt) med SD:s (ett parti som påminner om S på 40-talet, sålunda socialistiskt) benägna hjälp riktar misstroende mot S är ett löfte som infrias, inte ett paradigmskifte.
Det är givetvis en sorts revolution i sig, att en ny partiledare hedrar vad föregående lovat men aldrig mäktat med själv. Men som vi kommer märka när Löfven (förhoppningsvis) lommar ut ur kammaren idag så kommer tankemönstren att vara helt fast i gamla banor när situationen ska redas upp.

Det är nämligen en sak att fälla en regering, och en helt annan att ersätta den med något nytt! Inkommensurabiliteten mellan partierna är för stor. Den som tror att V frivilligt sätter sig i samma ministär som SD har förmodligen solsting.
Eller som Thomas Kuhn kanske skulle uttryckt sig: Var och en i sitt paradigm är låst i sitt tankemönster och dess värderingar.

Vad är nämligen varje partis politik om inte ett paradigm. En förebild, ett idealexempel eller mönster?
Det som inträffat nu är blott och bart att en totalt ohelig allians bildats kring riksdagsmajoritetens åsikt att vår ”statsminister” och hans ”regering” är komplett olämplig att leda landet.
Snart sagt allt annat är man oense om inom den gruppen.

Det är också därför Aftonbladets ledarsida har svårt att hantera skeendet. Den beskriver sig som oberoende socialdemokratiskt av lätt insedda skäl. Lite fria vill man vara för att kunna skicka upp testballonger rörande diverse socialistiska tokerier.
I grund och botten är man dock övertygade om att socialdemokratin är Sverige, samt att Sverige är socialdemokratin.
Alla försök att bedriva politisk opposition är således förräderi mot staten och det socialistiska lyckoriket. Helst av allt skulle den publikationens ledarsida dagligen vilja utropa Cirkulera, här finns inget att se!

Så motståndare till kommunister jag är kan det ändå konstateras att deras nya kamrat (kamratinna?) ledare uppenbarligen är trött på att behandlas som en maktlös fjolla.
Vi behöver folk i svensk politik som skippar konsensustramset och opponerar sig. Även om det i detta fallet råkar vara en som har en rutten politisk ideologi!