Pang!

Pang! 1

Resultatet av helgens gruff mellan i samhällskroppen låggradigt integrerade kriminaldårar har varit det förväntade. Oskyldiga har skadats och politikerna och ledarredaktionerna har råkat i luven på varandra.

Statsministern röt ifrån och var klädsamt upprörd, minister Damberg röt också ifrån och var om möjligt ännu mer klädsamt upprörd över sakernas tillstånd. Sedan röt en så kallad oppositionspolitiker också ifrån, då blev Mållgan fruktansvärt arg, inte upprörd, och menade att det var fråga om pajkastning.
Som grädde på moset gav sig Hannes Sjöberg, flyhänt ordekvilibrist och pussgurke-liberal på Hallandspostens ledarredaktion, in i leken och läxade upp alla och envar.

Notabelt är att varken politiker eller ledarredaktörer ens försökt sätta sig ner och reda ut hur man ska komma tillrätta med problemet.

En känd kriminolog menar att vi kommer få se ett ökat antal fall av oskyldiga som skadas eller till och med dödas av skjutningar.
Orsaken härtill är många. Förutom att kriminaldårarna rent allmänt är usla på att hantera vapen har de också kort stubin. Inom gängkonstellationerna pågår det också i en myckenhet strid om ledarskapet när rättsväsendet sytt in ledargarnityren.
Polisens press på dem, som jag som vanlig medborgare kanske inte märker så mycket av, är alltså en del av problemet.

Politikerna gör väl kanske inte så mycket mer än att låta munnen gå.
Den så kallade oppositionen, om en sådan i egentlig mening kan sägas existera, kräver att regeringen gör något. Egentligen är det oklart vad de ska göra, möjligen hårdare tag…
Den så kallade regeringen, om en sådan i egentlig mening kan sägas existera, blir mest klädsamt upprörd och vet väl inte vad de ska ta sig till. Integrationslotsar, lånekort på biblioteket och olika former av utbildningsåtgärder räcker tydligen inte.

En väg att gå är givetvis att avlasta vårt hårt ansatta rättsväsende genom att låta hederligt och klokt folk njuta av utjämnade odds. I en mycket nära framtid kunde man låta folk få beväpna sig och hjälpa till att upprätthålla ordningen i sina kvarter.

Drakoniska och synnerligen orättvisa straff för kriminaldårarna som avlossar vapen hej vilt är också en lämplig metod. Det kräver dock att vi lämnar tanken på att nödvändigtvis behöva rehabilitera folk till goda medborgare bakom oss.
Den tanken blir nog svår för mången notorisk vänsterist.

Någon föreslog på så kallat sociala medier att skyltar skulle sättas upp i områden där lekande barn finns. Ordalydelsen skulle vara Skjut försiktigt, lekande barn!.
Problemet är då att kriminaldårarna likväl skulle riskera att skjuta och träffa oskyldiga, bara inte barn.

Ett avgörande problem för den nuvarande regeringen är givetvis att den inget kan göra åt saken av flera olika skäl. Det skulle nämligen kräva kraftiga avsteg från den rådande värdegrunden som stipulerar att alla så kallade människor innerst inne är goda så kallade människor.
Dessutom synes det dem omöjligt att lösa problemen genom att prompt utvisa kriminaldårarna till länder som bättre passar deras etnicitet och kulturella preferenser. Det skulle bryta både mot värdegrund och internationella avtal.
Dessutom är det potentiellt valboskap vi talar om. Om man kom på ett sätt att mjukt föra in dem på den smala vägen genom skulle de förmodligen tacka genom att solidariskt rösta rött.

Att man har ett integrations- och rehabiliteringsindustriellt komplex att ta hänsyn till gör givetvis inte saken lättare. Var skulle man göra av alla välmenande människor som får sin utkomst genom det om inte skjutningarna fortsätter?

Framför allt tar det väl emot att sätta sig ner med sina politiska motståndare och försöka reda ut ett reellt problem som påverkar människor i sin vardag. Snart är det val, nämligen. Då gäller det att ha saker att bråka om.

Jag tror helt enkelt att man inte kan för att man inte vill. Bättre att spela lite regeringskriser då och då. Dessutom behöver politikerna njuta av sommarsemester, det är de väl värda efter senaste årens resoluta krishantering.

Under tiden får folk huka sig i sina ghetton och hoppas att ungarna deras slipper undan leken med skottskador.
Välkommen till Sverige 2021!