Pang Pang!

Pang Pang! 1

Inte ens Brå kan på något sätt skyla över det faktum att skjutningarna i Sverige ökar mest i Europa. Men givetvis kan de ha synpunkter på varför det är så. Nämligen inte direkt några alls!

– Det handlar exempelvis om illegala drogmarknader, kriminella gäng eller lågt förtroende för polisen i vissa områden. Men sådana riskfaktorer finns även i vissa andra europeiska länder, utan att dessa länder haft samma utveckling av det dödliga skjutvapenvåldet som vi haft i Sverige, säger Klara Hradilova Selin, utredare, Brå.

Man har alltså svårt att förklara upptakten till det dödliga våldet, men konstaterar att våldet eskalerar genom smittoeffekter. Det blir allt lättare att ta till vapen, och man använder våld både offensivt och för att försvara sig.

En liten antydan till orsaken får man dock när Brå formulerar sig enligt följande; Ökningen är samtidigt tydligt avgränsad till unga män i kriminella miljöer, inom utsatta områden. Familjerelaterade dödsskjutningar minskar i Sverige, liksom dödligt våld med andra metoder än skjutvapen.

Det torde väl för de flesta vara självklart att utsatta områden inte är etniskt homogena landskap av helsvenska lintottar. I en stor myckenhet har man där andra metoder än skjutvapen att ta till för att få trilskande familjemedlemmar, vanligen kvinnor, att rätta in sig i ledet.
De som dör av kulor från skjutvapen är vanligen unga ”män”. Citationstecken är lämpligt i detta fallet eftersom det är tveksamt om de som utövar våldet i egentlig mening kan definieras som riktiga män.

Brå anför vidare nödvändigheten av att arbeta för att minska nyrekryteringen till kriminella gäng. Underförstått är att detta är hela samhällets ansvar. Sociala insatser måste ökas, mer resurser till skola och det ena med det tredje.
Att individerna som skjuter och blir skjutna på faktiskt har mycket goda möjligheter att lyckas i landet med ett minimum av egen ansträngning kommer nog inte framföras i debatten.

I Sverige är det så att dödligt våld med skjutvapen ökar inom gruppen ”män” 20-29 år, vi har 18 fall per miljoner invånare. Vi kan jämföra det med 0-4 fall inom samma grupp i de flesta andra europeiska länderna.
Med andra ord den åldersgrupp där åldersspannet börjar precis när man sist och slutligen straffat ut sig från alla former av utbildning, utbildningssystemet är nog glada att bli av med dem, och skall stå på helt egna ben. Samt att åldersspannet avslutas när man sitter inlåst för livet på en säkerhetsanstalt, alternativt har hunnits ifatt av verkligheten och är krympling för livet eller till och med död efter ett hårt liv inom gängkriminaliteten.

Att det skulle vara en särskilt stor nyhet för resten av Sverige är dock att ta i. Vi har länge haft en intuitiv känsla av att något är allvarligt fel.
Gemene hen får det när det rapporteras om skjutningar och sprängningar stup i kvarten. Vi nöjer oss normalt med just intuitiva antaganden till skillnad från höga vederbörande. De sistnämnda brukar dock inte falla till föga ens för statistiskt säkerställda och vetenskapliga uttalanden.

Vänta bara, mina vänner och ovänner. Nu skall detta säkerligen dras i långbänk och underställas en mängd kommittéer och utredningar. Åtminstone så att man undviker konflikter under kommande valår. Detta är ju faktiskt ett ansvar som i princip alla som suttit i riksdagen sedan år 2000 bär på sina axlar. SD har suttit där sedan 2010 och ansetts vara paria under större delen av perioden, varför de faktiskt får anses ansvarsbefriade.

Själv konstaterar jag att medelröstaren i Sverige sannolikt vaknar upp på riktigt först när skjutningarna drabbar dem på ett personligt plan. Det är givetvis en dyster utsikt eftersom det då är ännu senare än nu, och situationen har redan gått helt överstyr.

En grupp franska militärer fick för en tid sedan bannor för att de varnade för ett stundande inbördeskrig.
Vi i Sverige ska inte skratta åt sådana uttalanden eftersom de skjutglada ”männen” från utsatta områden snart nog kan besluta sig för att ytterligare sänka sina trösklar för våldsanvändningen.
Den som säger emot mig i denna fråga kan fundera på om vi i Sverige 1999 skulle trott på att Sverige år 2021 skulle tillhöra de värsta på dödligt våld med skjutvapen i hela Europa!