6000

Det finns inget så handlingskraftigt som politiker med fingrarna i din plånbok. Om politikerna dessutom sitter i regeringsställning och har en valrörelse att tänka på kan det bli en riktigt farlig kombination. Som nu när Damberg et al. plötsligt fick att hantera den elektricitetsbrist som råder i vår lilla nordeuropeiska randstat. Fortfarande, och detta trots Läs mer…

EBO

Det hastar mot val och “regeringen” har som bekant frigjorts från det sänke som i folkmun går under MiljöPhascisterna. Med till visshet gränsande sannolikhet var det bättre sent än aldrig som det inträffade. Har man riktig tur åker också MiljöPhascisterna ut ur riksdagen så det stänker om det efter valet 2022. Socialdemonkraterna slipper då bry Läs mer…

Som man bäddar

Som man bäddar får man ligga heter ett tänkvärt gammalt talesätt. Det är något att tänka på för de länder i väst som kallar sig demokratier nu när Putin skramlar med vapen och ställer en rad ohemula krav. Innan vi går vidare med det ska vi göra en kort historisk återblick. Låt oss återvända till Läs mer…

Löneförhöjning!

Det råder glädje bland kommunalpolitikerna i Halmstad. De har nämligen fått löneförhöjning! Kring detta kan man givetvis ha synpunkter, men först lite fakta. Politikerna får 1600 kronor mer i basarvode och detta motsvarar en ökning på cirka 2,3 procent. Eftersom politikerna i Halmstad åtminstone vill slippa tjafs och tandagnisslan i lönefrågan följer man sedan många Läs mer…

Städhjälp

Fru Magdalena Andersson har blivit tagen med fingrarna i syltburken. Hennes städhjälp uppehöll sig i Sverige illegalt. Kanske är det ett högst beklagligt misstag från städfirman som Fru Magdalena Andersson eller hennes man anlitat. Mer troligt är dock att chefsskapet på sagda städfirma inte hade en aning om vilken dignitär de torkade skiten hos. En Läs mer…

Politik

Om politik kan man säga mycket, det mesta blir givetvis i negativa ordalag. Dagens exempel på detta kan vi plocka från Sydkorea och Afghanistan. Inget av dem berör för övrigt den just nu pågående dödsmördarepidemin. När det gäller den noterar jag kort att Region Halland gått ut på Facebook och andtrutet meddelat att hela 17 Läs mer…

Vänstern och Värkligheten

För vänstern är det så så att verklighetens väv utgör problemet. Verkligheten blir värkligheten. Vi måste, till viss del åtminstone, ha förståelse för dessa fragila själars problem. De betraktar sakernas tillstånd ur den intellektuellt primitiva känslomänniskans perspektiv. Några helt klara orsakssamband föreligger inte naturligt för dem. För en vänsterist är livet i grund och botten Läs mer…

Restriktioner

“Regeringen” har nådigt meddelat att Folkhälsomyndigheten nu har rätt att införa fler restriktioner. Bland annat rör detta restauranger och långväga kollektivtrafik. Saken gäller att kunna uppvisa den moderna motsvarigheten till inrikespass för att ta del av trevligheterna. Det ska vara upp till utföraren att bestämma om inrikespasset skall behövas visas upp eller inte. Förr i Läs mer…

Dödsstraff

Det finns flera anledningar till att ett land allvarligt måste fundera på att införa dödsstraff. Jag skrev om dödstraffet på denna blogg den 5 november 2021 när KLP beslutat om sitt nya partiprogram. Eftersom vi till skillnad från alla andra partier i Sverige avstår  från att skriva folk på näsan om vad det ska tycka Läs mer…

Ljuset i Tunneln

Även om det är lätt att förledas till att tro att allt är mörker och elände är så inte riktigt fallet! Under söndagen demonstrerade exempelvis flera tusen människor i Amsterdam mot restriktionerna regeringen därstädes inför i “kampen mot” covid-19. Det är en ljuspunkt lika god som någon i det nästan kompakta mörker som tornar upp Läs mer…

Bakom Masken

  En av mina politiska rådgivare påstår att väljarna har rätt att kräva en glimt av privatpersonen Magnus. Personen ifråga, den politiska rådgivaren alltså, jobbar inom statsförvaltningen. Även om det sålunda rör sig om en en skyddad verksamhet behöver det ju inte nödvändigtvis innebära att hon är helt bakom flötet. Förövrigt omfamnar personen min teori Läs mer…