Orostider

Orostider 1

I dessa orostider med trilskande medlemskapsförhandlingar och krig i vårt närområde kan det vara lämpligt att påminna om Klassiskt Liberala Partiets syn på Sveriges försvar.

Krigsmakten är en av ytterst få statliga institutioner som Klassiskt Liberala Partiet inte vill lägga ner eller privatisera, utan istället stärka avsevärt.
Eftersom personalbehovet kommer vara betydligt större i krig så måste personalförsörjningen bygga på ett beredskapssystem med reservister. I händelse av ofred kan detta mobiliseras, samövas och utrustas med förrådsställt materiel.

Vi vill att Sverige har både ambition, politiskt mod och militär förmåga att bistå andra fria länder i vår närhet i händelse av krig. Erfarenheterna från Sovjetunionens angrepp på Finland samt Tysklands invasion av Danmark och Norge förskräcker och får aldrig upprepas.
Detta innebär inte att vi ska ingå i internationella försvarssamarbeten där man utställer ömsesidiga försvarsgarantier. Sverige ska i alla lägen vara fritt att själv välja sina åtaganden.

Ett land av Sveriges storlek kan inte leva isolerat från omvärlden. Vi är beroende av handel och utbyte med andra länder. Det är därför viktigt att Sverige samarbetar med och hjälper andra ideologiskt och kulturellt likasinnade fria demokratiska länder i vår närhet.

Klassiskt liberala partiet vill att det övergripande målet för utrikespolitiken skall vara att skydda svenska intressen, både ekonomiska, diplomatiska och säkerhetsmässiga. Vi vill utöka militärt samarbete med de nationer i Östersjöregionen vars samhällen är baserade på kärnvärdena i upplysningstraditionen, såsom frihet, marknadsekonomi, demokrati och rättssäkerhet. Att skydda svenska medborgare är en av statens mest grundläggande uppgifter och vi vill ha en stat som kan hantera denna uppgift på bästa möjliga effektiva sätt.

Vi kan notera en intressant formulering i ovanstående stycke (som är taget direkt ur KLP:s partiprogram), nämligen: ”Klassiskt liberala partiet vill att det övergripande målet för utrikespolitiken skall vara att skydda svenska intressen, både ekonomiska, diplomatiska och säkerhetsmässiga.”
Vi ansluter till den för många så märkliga synpunkten att Sverige har intressen som bara berör oss. Vi vill inte agera världssamvete, istället utgår vi från tanken att det finns unikt svenska intressen att värna.

För nästan alla riskdagspartier, med SD som ett möjligt undantag, är detta en mycket apart tanke. Exempelvis finns det företrädare från det som kallas ”höger”, i den mån vår borgerlighet kan kallas ”höger”, till vänsterkanten som inte anser att vi har ett unikt kulturellt uttryck som svenskar.
Sex av åtta riskdagspartier är med på tanken att vi ska hoppa huvudstupa in i en försvarsunion och skriva under på förbehållslösa försvarsgarantier. Endast ett (1) riskdagsparti har under en längre tid krävt restriktivare bidragsmigration.
Inget riskdagsparti har ett partiprogram som klart uttrycker att vi inte ska underordna oss EU.

Till skillnad från dessa är det en klart uttalad princip som KLP står för, Sverige kommer i alla lägen först!

Skyddet av svenska intressen får en del intressanta följder med bäring i det dagsaktuella nyhetsflödet. Bland annat diskussionen om klusterammunition som USA skickat till Ukraina.
Sverige måste givetvis lämna alla överenskommelser om att inte använda dessa vapen. Allt annat vore att kraftigt begränsa vår militära förmåga och möjligheterna att försvara oss. För den som har moraliska dubier däremot kan man säga följande, är inte ett anfall mot Sverige ännu mera moraliskt förkastligt?

En annan slutsats är givetvis att Sverige måste skaffa sig kärnvapen för att avskräcka från försök till angrepp på landet. Jag har själv varit djupt tveksam till tanken tidigare, men realpolitiskt är det givetvis vad som krävs för att värna vår frihet.
Anledningen till att situationen i Ukraina ännu inte eskalerat till ett fullständigt världskrig är att Ryssland hotat med omedelbar kärnvapenvedergällning om ryskt mark angrips. Det förlänger givetvis lidandet i Ukraina men är förmodligen resten av världens smala lycka i allt detta elände och lidande som pågår där just nu.

För Sveriges del är slutsatsen dock glasklar, vi ska ha ambition, förmåga och mod att inte bara klara oss själva. Vi ska också hjälpa våra grannar när det behövs. Vi ska vara herrar (och damer) över vårt eget öde och inte sälja ut vår självständighet.
Klassiskt Liberala Partiet är det enda svenska partiet som helt och fullt står för tanken att vi inte ska leva på knä!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!