Organiserad Rasism och Skrivbordsprodukter

Organiserad Rasism och Skrivbordsprodukter 1

Sverige fortsätter på det sluttande planet och presenterade i måndags betänkandet ”Ett förbud mot rasistiska organisationer”. En parlamentarisk kommitté föreslår att nya brott ska införas i brottsbalken.

Man menar att både ”organiserad rasism” och ”stöd åt organiserad rasism” ska ge fängelse i upp till två år.
Givetvis finns grovt brott med i straffskalan som kan ge fängelse i upp till fyra år. Undantag medges för ”ringa fall av gärningar”.

Med en jakträttegång i färskt minne, där åklagaren mer eller mindre lyckats åtala på ren hörsägen, har alla som uttrycker åsikter som avviker från de rådande korrekta all anledning att känna olust.

Att det finns organisationer som dagligen och stundligen uttrycker nedlåtande åsikter av rasistisk karaktär står utom all rimlig tvivel.
I Sverige har vi bland annat sett hur en mobb tvingat en kvinnlig vit polis på knä under en protest mot amerikanska polisers bryska ingripande i just USA.
Organisationen bakom den demonstrationen tycks generellt sett hata vita människor, sålunda rasistisk.

I vår regering har vi haft åtminstone ett statsråd som grät när vi tillslut var tvungna att stänga vårta gränser på grund av för stor tillströmning av flyktingar. Samma statsråd lyckades jämföra ett hav med nazisternas judeutrotning på 1940-talet. Företrädare för partiet hatar uppenbarligen svenska män som (tydligen) en masse uppfostrar sina söner att misshandla kvinnor.

Som pikant detalj hade en före detta kulturminister från nämnda parti en bonad på sitt tjänsterum på kulturdepartementet som tycktes uppmana till kulturrevolution. Man tycks i själva verket avsky svenskar så mycket att man kämpar med näbbar och klor för att behålla en stor mängd ensamkommande unga flyktingar i landet till vilket pris som helst, bland annat knivskärningar.

Nu ska man komma ihåg att det i princip är helt i sin ordning att hata just av födsel och ohejdad vana svenskar och deras i många människors ögon primitiva kulturyttringar.
Betänkandet som lagts riktar, utan att man behöver säga det högt, in sig på den rasism som just de som av födsel och ohejdad vana är svenskar, uttrycker.

Problemet är att vi, än så länge, har föreningsfrihet i landet. Dessutom riktar man väl, i princip, inte in sig på idéerna som sådana, utan mer på de handlingar som kan bli resultatet.

Men ska man vara riktigt petig, och det ska man vara, så finns det redan förbud mot alla brottsliga handlingar som kan komma ifråga.
Det är egentligen bara en diskussion om vilken etikett man ska sätta på eländet. Men mig veterligen har två av våra mest framstående brottslingar på området, den så kallade lasermannen och Peter Mangs, kunnat dömas utan speciallagar. Detta utan att de ens var med i påstått rasistiska organisationer.

Givetvis är det fråga om speciallagstiftning i syfte bereda marken för tankeförbud. Efter en lämplig tidsrymd när lite fler Almedalsincidenter inträffat kan vi förvänta oss att nya vänsteristiska regeringar önskar dra åt tumskruvarna ytterligare.

För, åter en gång, mig veterligen är det förbjudet med hets mot folkgrupp. Det är förbjudet att slå och mörda folk, oavsett hudfärg på dem, samt uppmana någon att göra det.

Det gäller bara att dra åt tumskruvarna lite och göra folk uppmärksamma på att deras tankar är fel. Samt att åsikterna är förbjudna.
När allt är på plats kan politiskt korrekta och lagom omdömeslösa åklagare med politiskt motiverade karriärambitioner börja testa lagstiftningen.
Man får hoppas att domstolarna sätter hårt mot hårt och kräver skottsäkra bevis för att bry sig om att ta målen på allvar.

Vad vi andra kan göra är att fortsätta uttrycka våra tankar och åsikter. De flesta av oss är inte omdömeslösa nog att försöka lösa bidragsmigrationen med våldsamma metoder.
Vi konstaterar att det är val 2022. Då kan vi göra vår röst hörd och ta oss in i systemet och använda skrivbordsprodukterna som de försöker bekämpa oss med mot dem själva!