Ordning och Reda

Ordning och Reda 1

Det ska bli ordning och reda med statens stöd till ”civilsamhället”.

Givetvis måste ”civilsamhället” sättas inom citationstecken eftersom det per definition inte är fråga om ett från staten oberoende civilsamhälle när det tar emot bidrag från staten.
Det ligger så att säga i sakens natur att den som är satt i skuld hos staten inte är riktigt fri från densamma.

När vi gjort det konstaterandet så kan vi fastslå att det på senare år blivit populärt att försöka bekämpa fusk.
Först ut har man varit med felaktiga utbetalningar från exempelvis Försäkringskassan och CSN, nu har turen kommit till det ekosystem av ogräs som kallas för ”civilsamhället”.

På Hallandspostens ledarplats kan man läsa att Malin Lernfelt från (den påstått) Liberala nyhetsbyrån har en del synpunkter på saken, hon skriver: ”Civilsamhället har en viktig roll att spela i vårt samhälle. Just därför måste samhället se till att sådan verksamhet som faktiskt gör skillnad är de som får stöd och inte charlataner och brottslingar.”

Det kan vi ju alla vid en första blick hålla med om. ”Stöd” är ju lika med skattepengar som du och jag i vårt anletes svett och under hot om våld drar in till staten för att denna ska kunna fördela dem till fromma för vårt gemensamma välstånd.
Inte vill man väl att dessa ska gå till ”charlataner och brottslingar”.

Men så är det tydligen enligt Riksrevisionen som specialgranskat Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen.
Dessa fördelar 1,4 av de sammanlagt 20 miljarder kronor som staten delar ut till civilsamhället.

För att citera Malin Lernfelt igen: ”I rapporten “Tillit och kontroll – statlig bidragsgivning till civilsamhället” konstaterar myndigheten att statens kontroll av bidragen till civilsamhällets organisationer är svag. Risken är stor för fusk och missbruk vilket kan innebära att “angelägen verksamhet trängs undan och förtroendet för den statliga bidragsgivningen undergrävs”.”

Bidrag har betalats ut till: ”föreningar som står för ideologier och värderingar vilka inte är i linje med de krav som myndigheterna ställer. Pengar har gått till högerextremister, islamister, organisationer med bristande demokratisk förankring. Bidrag har även betalats ut till rena fuskverksamheter. Hur stor omfattning dessa felaktiga utbetalningar har är dock omöjligt att veta eftersom det inte finns fungerande rutiner för kontroll och uppföljning.”

Detta samtidigt som både Skatteverket och Säpo varnat för att rent kriminell verksamhet finansierats av bidrag till civilsamhället. Men, som sagt, riktigt hur mycket det kan röra sig om har man inte en susning om efter att ha kontrollerat myndigheter som hanterar i runda slängar 7 procent av det totala belopp som hanteras varje år.
Det kan med andra ord vara vad vi vanliga skatteträlar och dårhushjon skulle betrakta som astronomiska belopp!

Som tur är har Klassiskt Liberala Partiet en mycket effektiv och enkel lösning på problematiken. Vi slutar helt enkelt betala ut bidrag till det som idag kallas ”civilsamhället”.
Samtidigt tar staten Sverige och sänker skatten i motsvarande grad. Det blir en symbolisk skattesänkning för de olyckliga stackare som tvingas betala statlig inkomstskatt. Icke desto mindre viktig för att visa på den goda viljan att reda upp i röran.
Besparingen blir givetvis större när man betänker att den tid som nu läggs ner på att administrera och kontrollera eländet blir lika med noll och intet.

Som en ren bonus kan vi ta bort citationstecknen runt ”civilsamhället” och konstatera att det blir ett äkta och fritt civilsamhälle!
Men, säger vissa oroliga själar, hur ska vi finansiera de organisationer som gör verklig nytta? Ja, det är en fråga om prioriteringar från civilsamhället själv. Finansiera det ni vill ur egen plånbok, kräv att ni ska betala mindre i skatt!
För att uttrycka det enkelt, väx upp och klipp er! Klipp av navelsträngen till staten, för tusan!

Avslutningsvis konstaterar jag följande: statsbidragen till Klassiskt Liberala Partiet har hittills uppgått till exakt 0 (noll) svenska kronor.
Vi tror helt enkelt inte på att medborgare som inte sympatiserar med oss ska behöva betala ett enda öre till vår kassa!