Örat mot marken

Örat mot marken 1
Den som vill hänga med prenumererar på lokalblaskan. Idag lägger jag örat mot marken och läser insändarsidan i Hallandsposten.

Hallandsposten som kallar sig obundet liberal, eller något liknande, har en förödande socialistisk ledarredaktion. Det är mer drag på insändarsidan där högt blandas med lågt, för det mesta är åsikterna rentav vettiga och i en skön lokalpatriotisk riktning.

Ett återkommande inslag är flygplatsen i Halmstad. Eller Halmstad City Airport som politikerna i ett anfall av hybris valt att kalla den.
Självklart är det så att varje residensstad med självaktning skall hålla sig med en flygplats om politikerna får bestämma. I Halmstad är det kanske ännu mer självklart eftersom vi har stolta anor inom den militära grenen av luftfarten, F 14 låg en gång i staden.

På insändarsidan i Hallandsposten är man ofta av en helt motsatt uppfattning. Mest för att den kostar en hemskans massa pengar att driva. En insändare konstaterar att underskottet 2021 låg på hela 23 miljoner kronor. Det brukar vara 10 till 15 miljoner minus.

För att täcka underskottet förs bland annat pengar över från det kommunala bostadsbolaget HFAB. Som den notoriske läsaren av min blogg känner till har just det specifika kommunala bolaget sina helt egna problem. Bland annat att dess styrelseordförande, en centerpartistisk fritidspolitiker, inte är helt klar över hur styrelsearbetet skall bedrivas enligt svensk lag.

Insändarskribenten undrar lite försynt varför inte näringslivet kan vara med och täcka upp underskottet. Vilket är en rimlig fundering eftersom Halmstad City Airport av politikerna anses särskilt krigsviktigt för just näringslivet.

Allra minst tycker jag att politikerna kan hörsamma skribentens önskan att det på hyresavin till HFAB:s hyresgäster kan läggas till en post ”bidrag till Halmstads flygplats”. Eller vågar de inte?

Hotellplanerna på Österskans fortsätter att reta halmstadborna. På insändarsidan har ledarredaktionens chefsideolog Mattias Karlsson, han är gammal folkpartist, nådigt släppt fram en text som kritiserar hans inställning i frågan.
Med Mats är det så att tycker hotellplanerna är lysande och guds gåva till Halmstad. Den som tycker annat därom är en notorisk bakåtsträvare och allmänt utvecklingsfientlig. Detta kommer sig av att Mats har en nyliberal syn på utveckling, den ska gå att mäta i glas och betong. I fallet med hotellet förfaller Mats till rena invektiv och kallar motståndarna för reaktionära!

Insändarskribenten leder elegant i bevis att man som motståndare till hotellplanerna också vill att staden ska utvecklas positivt. Men att positiv utveckling inte nödvändigtvis behöver vara ett stort hotellschabrak mitt i staden.

Mattis svarar direkt med följande avsnoppning: ”Halmstad är en attraktiv kommun, här vill många bo, hit vill många flytta. Jag är för en utveckling av Halmstad, utifrån de förutsättningar som finns i dag, och förutsättningarna är goda. Bland annat genom förtätning i stadskärnan, och då välkomnar jag ett hotell på Österskans. Den som säger nej till att utveckla Halmstads centrum är i mina ögon reaktionär.”

Så talar en gammal god partigängare som vet alltings pris men ingentings värde. Ett hotell ska det alltså bli eftersom förtätning av stadskärnan per definition är positivt, varför bemödar han sig inte ens om att svara på.
Jag undrar verkligen varför våra tidningars ledarredaktioner inte begriper varför folk tycker att de är maktens medlöpare!

Den mest skrämmande läsningen i dagen skörd är mellanstadieläraren som redogör för den utbredda letargin bland sina elever.
Bland annat har läraren 7-8 barn i varje klass om 21 elever som måste beredas muntliga prov eftersom de inte klarar av att läsa frågor och avge skriftliga svar. Att barnen inte har kännedom om prov verkar nästan legio.

Läraren efterlyser att föräldrarna tar ansvar för sina barns utbildning. Vilket verkar en from förhoppning. Sannolikt anser väl föräldrarna att det får vara nog med att betala skatt, antar jag. Vi kan hur som helst konstatera att det sannolikt kommer uppstå problem den dagen Klassiskt liberala partiets dröm om skolsystemets krossande blir verklighet.
Då om inte förr lär många föräldrar vakna upp till en bister verklighet!

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lokalpressens insändarsidor är en utmärkt informationskälla för den som vill veta vad som händer på det lokala planet.
Ledarsidorna kan man läsa efter behag för att testa sitt blodtryck!